VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2016-10-28
Po baudžiavos panaikinimo Dusetų valsčiuje, Drageliškių kaime, dešiniajame Indrajos upės krante, apsigyveno laisvieji valstiečiai – keturi broliai Svilai.  Plačiau
2016-08-22
Centrinėje Molėtų Vilniaus gatvėje žydi gėlės, praeivį palydi skaidriomis spalvomis spindintis vaikų darželio rūmas. Prie šventojo Jono Nepomuko skulptūros tiltas irgi gėlėmis apipintas.  Plačiau
2016-07-04
Išlikusiame Mindaugo antspaude galime įskaityti runomis įrašytą pilną Mindaugo titulą: „Karalių Karalius.  Plačiau
2016-06-11
Kas abejoja, kad Gardinas buvo Imperijos sostinė, tegu pasižiūri mūsų enciklopedijon, kurioje yra senasis Gardino herbas. Tai ne paprasto miesto ar tvirtovės ženklas, tai imperijos herbas, sukurtas pagal griežtas heraldikos taisykles, kuriame ratu aplink centrą išdėstyti visi, leno teisėmis Gardinui paklususių karalysčių ir kunigaikštysčių herbai.  Plačiau
2016-06-06
Mes didžiuojamės senovės lietuvių palikimu, kai mūsų tautai siekiant išlaikyti savo demokratinį valstybingumą, lietuviai žūdavo kovoje ar būdavo išžudomi kitatikių, pasikėsinusių į lietuvių valstybingumą ir lietuviškos valstybės teises ir laisves. Plačiau
2016-05-27
Nežinau ar profesoriai buvo teisūs... Nėra nė vieno milijonieriaus.  Bet gal tai nelabai svarbu...  Plačiau
2016-05-15
Mama, baigusi ruošą, arčiau šviesos prisitraukdavo ratelį, imdavo verpti. Kitame kambarėlyje stovėjo staklės. Dieną ausdavo. Tėvas, grįžęs iš darbų dvare, vakarais vis ką nors meistravo: kurpes darė, batus taisė arba iš vytelių žuvims neštuvus pindavo. Prie sienos priglaustas varstotas buvo skirtas medžio darbams. Plačiau
2016-05-03
Kauno įgulos karininkų ramovės menėje įvyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tauro apygardos  ataskaitinis rinkiminis susirinkimas.  Jame dalyvavo  buvę  partizanai, jų ryšininkai, statutiniai Laisvės kovų dalyviai. Plačiau
2016-04-18
Kauno Vinco Kudirkos progimnazijos salėje įvyko Lietuvos kudirkaičių organizacijos regionų atstovų spiečius, skirtas prisiminti knygnešystės laikotarpį ir bebaimius knygnešius, nešusius į mūsų namus Šviesos židinį. Plačiau
2016-04-04
Prisiminimų banga pagavo mane ir nunešė į tolimuosius rytmečius, rasotas pievas, miško ošimą, paukščių čiulbėjimą, ir namelį, esantį tarpumiškyje Užžalpių kaime, kuriame aš gimiau 1941 m. kovo 28 d. Plačiau
2016-04-01
Dabar, moraliniams standartams visame pasaulyje skandalingai smunkant, prisitaikančiai Romai nutarus atmesti kilnumo, altruizmo, didvyriškumo, garbės idealus, pasauliui stovint kryžkelėje, pats laikas kalbėti apie Arijų tikybos ir kultūros vertybes. Plačiau
2016-03-25
Seniau buvo labai įdomu - prieš Velykas žmonės iš bažnyčios nešdavosi šventintos ugnies, namo lėkte lėkdavo, kad ši neužgestų, o dabar į bažnyčią nešasi degtukų, kad kunigas juos pašventintų, kalbėjo Vilniaus etninės kultūros centro vyriausioji koordinatorė Marija Liugienė. Plačiau
2016-03-04
Lietuvos paštas, tęsdamas šalies technikos paveldo paminklų įamžinimui skirtų pašto ženklų leidybą, šį šeštadienį, kovo 5 dieną, į apyvartą išleidžia naują pašto ženklą. Jame bus pavaizduotas Naujųjų Verkių popieriaus fabrikas. Plačiau
2016-03-01
Viešpaties 477 metais, Vada Karys, rasų, gepidų, gudų, vengrų ir varulių karalius, žiauriai skriausdamas Dievo bažnyčią, numetė nuo uolos palaimintą Maximą su jo 50 bendraminčių, besislapstančių šiame urve, o Noriko provinciją sunaikino kardu ir ugnimi Plačiau
2016-02-20
Pilies gatve kasdien praeina tūkstančiai miestelėnų, sostinės svečių. Prie namo Nr. 26,  kuriam patvirtintas Signatarų namų statusas, pritvirtinta memorialinė lenta, skelbianti, kad šiame pastate paskelbtas 1918 m. vasario 16-osios Nepriklausomybės Aktas Plačiau
2016-02-06
Šeduikių kaime atsiradęs akmuo su užrašu „1931-1980 m. ČIA BUVO JUOZAPO IR MARIJONOS JAUNIŠKIŲ SODYBA“ tarsi tapo savotiška „įžymybe“ Plačiau
2016-01-19
V.Stašinskas buvo prieš pasitraukimą iš Vilniaus: „Jeigu mes pasitrauksime iš Vilniaus, mes jo nebeatgausime. Pasitraukimas iš Vilniaus - tai kapituliacija visame lietuvių klausime” (Liaudies sargyba, 1992.10.01-07). Plačiau
2016-01-09
Visą paskutinį penkmetį naujųjų ŠLB emigrantų valdyba visur skelbė neraštingai pertaisytą Bendruomenės įkūrimo datą ir sugebėjo net viešai atšvęsti pseudojubiliejų. Plačiau
2016-01-05
Jau metai, kai atsisveikinome su nacionalinės nepriklausomybės simboliu ir Lietuvos ūkio savarankiškumo ženklu - LITU Plačiau
2015-12-29
Agentūra „Factum“ prie Lietuvos kultūros fondo šiemet registravo ir į Lietuvos rekordų knygą įrašė nemažai naują rekordų Plačiau