VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2021-05-08
Slėptuvę kasė ir nacių “kolaborantas”  1943 m. pavasarį Baleniūnas prie savo namų pradėjo kasti duobę, vaikams sakydamas, kad čia laikys bulves.  Plačiau
2021-04-30
Nacistinės Vokietijos okupuotame Kaune 1941-1944 m., pačiame miesto centre, tarp Donelaičio ir Putvinskio gatvių esančiuose Vytauto Didžiojo Kultūros ir Karo muziejų rūmuose, visai priešais Kauno nacių vadų būstines, vyko neįtikėtini įvykia Plačiau
2021-04-24
Nuo seno Lietuvos valdovai buvo vadinami didžiaisiais kunigaikščiais, ir šis titulas šimtmečius nekėlė jokių abejonių. Jis vartojamas jau nuo pačių seniausių bandymų rašyti Lietuvos istoriją  Plačiau
2021-04-16
Vos prašvitęs pavasaris kviečia į lauką, pasivaikščioti, pasidžiaugti bundančia gamta, pamąstyti, prisiminti Lietuvos istorijos įvykius. Plačiau
2021-03-26
1939 m. kovo 23 d. Vokietijos reichas okupavo Klaipėdą. Prieš tai naktį Lietuva buvo priversta pasirašyti atitinkamą sutartį dėl Klaipėdos krašto perleidimo. Plačiau
2021-03-26
„...artisto priedermė yra ne vien piešti, bet sužadinti naujas mintis, traukti į tą pusę, iš kur jis tikisi įgyti šviesą ir laimę....” (Iš Joniškėlyje 1901 m. lapkričio 13 d. laiško P. Višinskiui) Plačiau
2021-03-19
Vilnius neatsiejamas nuo Gedimino: būtent 1323 m. sausio 25 d. Gedmino laiške jis buvo paminėtas pirmą kartą, būtent šio kunigaikščio laikas jis tapo sostine. Galop, kas gi nežino legendos apie geležinį vilką, pasirodžiusį Gedimino sapne ir išpranašavusį miestui šlovingą ateitį? Plačiau
2021-03-06
Mindaugo laikų Lietuvos istorinė geografija ir konkrečiai valstybės centro bei sostinės problema yra viena sunkiausių temų.  Plačiau
2021-02-27
Pirmieji Traidenio smūgiai Livonijos kryžiuočiams buvo įspūdingi. 1270 m. vasarį jis ar jo karvedžiai surengė žygį į Estiją iki pat Saremos salos.  Plačiau
2021-02-20
Traidenis – vienas iš plačiajai visuomenei menkiau pažįstamų ir dėl to kartais netgi užmirštamų viduramžių Lietuvos valdovų.  Plačiau
2021-03-06
Keliai, takai ir takeliai. Kokie jie būna įvairūs ir įdomūs: vieni – lygūs ir tiesūs, kiti – duobėti ir vingiuoti. Plačiau
2021-03-06
Pagal Bažnyčios nusistovėjusią tradiciją vienas ar kitas minėtinas žmogus minimas jo mirties dieną, kada jo siela iškeliauja į Viešpaties buveinę. Taigi, ir šventasis Kazimieras labiausiai minimas jo mirties – kovo mėnesio 4 dieną.  Nuo jos mus skiria jau 537-eri metai. Plačiau
2021-03-06
Palengva užmarštin nueina popierinių laiškų rašymo tradicija, palikusi nemarų istorijos paveldą – garsių Lietuvos asmenybių prieš šimtmetį rašytus laiškus. Plačiau
2021-02-17
 Vilniaus autobusų stoties pašonėje archeologai atkasė buvusios šv. Stepono turgavietės liekanas, pranešė Architektūros tyrimų centras.Teritorijoje tarp Panerių ir Punsko gatvių atrastos betoninių pamatų liekanos su išlikusiais grindų keraminių plytelių, akmeninių nuogrindų su lataku, laiptelių ir kaminų, ortakių fragmentais. Aptikta monetų, šovinių tūtelių, datuojamų nuo XIX amžiaus antros pusės iki XX amžiaus, taip pat atrasta sovietmečio laikų benzino kolonėlės cisterna. Plačiau
2021-02-15
Violeta Rutkauskienė Vilniaus Valstybiniame universitete  studijavo istoriją. 1978–1994 m. dirbo Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje Numizmatikos skyriuje – vyr. moksline bendradarbe, fondų saugotoja, skyriaus vedėja. Nuo 1994 m. gyvena JAV, aktyviai dalyvauja JAV Lietuvių bendruomenės  veikloje, yra „Lietuvos aido” bendradarbė. Violetos Rutkauskienės mokslinio domėjimosi sritis – senoji Lietuvos valstybinė heraldika, aktualūs XX-XXI a. Lietuvos istorijos klausimai. Violeta Rutkauskienė facebooko puslapiuose įsitraukė į skaudžiai lietuvių tautai aktualią diskusiją dėl skirtingo istorijos tyrinėtojų vertinimo Lietuvoje. Skelbiame 2021 m. vasario 3 d. istorikės komentarą, paskelbtą adresu https://www.facebook.com/violeta.rutkauskiene Plačiau
2021-02-12
Kaip mes įsivaizduojame Mindaugo santykius su žemaičiais? Vyraujantis naratyvas piešia maždaug tokį vaizdą: Mindaugas kūrė valstybę; žemaičiai jam nepakluso; Plačiau
2021-02-12
Unikali nuotrauka, - nežinomas fotografas įamžino 1921 m. susirinkusius antalieptėnus švęsti Vasario 16 – os. Plačiau
2021-01-30
Pažvelkite, koks nedidelis atstumas nuo Utenos iki Sidariškių kaimo, Kupiškio rajone. Tačiau koks ilgas, pavojingas  ir vingiuotas buvo kelias nuo Sidariškių iki Utenos Plačiau
2021-01-22
Klausimas, kada ir kaip susikūrė Lietuvos valstybė, domina jau ne vieną istorikų kartą. Mes puikiai žinome, kad XIII–XVIII a. gyvavo senoji Lietuvos valstybė – Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė. Bet jos pradžia skendi praeities miglose. Plačiau
2021-01-22
2021 m. sukanka 115 metų nuo garsiojo lietuvių istoriko Adolfo Šapokos gimimo ir 60 metų - nuo mirties. Šiemet sukanka 85 metai, kai buvo išleista A.Šapokos redaguota Lietuvos istorija - Lietuvos istoriografijos paminklas. Plačiau