VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Istorija

2015-12-18
Neseniai Rusnės saloje buvo atidengta Mahatma Gandžio – Indijos išsivadavimo lyderio ir vieno didžiausių XX a. politikų – atminimo skulptūra Plačiau
2015-12-18
Kada lankaus tėviškėje – Beržuose (Jonavos rajonas), visada prisimenu savo buvusią Beržų dvaro pastate įsikūrusią Beržų pradžios mokyklą prie vaizdingo Beržankos upelio kranto šimtamečių topolių ir liepų alėjos apsuptyje Plačiau
2015-11-21
Sudėtingomis ano meto okupacinio režimo sąlygomis buvo rašoma Lietuvos ginkluoto pasipriešinimo – partizaninio karo po karo istorija Plačiau
2015-10-24
Užsienio reikalų viceministras Mantvydas Bekešius pirmadienį susitiko su Lietuvoje besilankančiu Danijos nepaprastųjų situacijų valdymo agentūros (DNSVA) padalinio Šiaurės Jutlandijoje vadu pulkininku Lenartu Kvistu Sorensenu (Lennart Kvist Sorensen). Ši agentūra neatlygintinai, savo iniciatyva, padedama vietos gyventojų, rūpinasi lietuviško paminklinio ansamblio, 1947 metais sukurto karo pabėgėlių iš Lietuvos, priežiūra.    Plačiau
2015-10-03
Atgimsta Liubavo dvaro sodybos baroko architektūros ansamblis, esantis Vilniaus rajone, Liubavo kaime. Plačiau
2015-09-18
Rugsėjo 19-20 dienomis Medininkų pilyje vyksta gyvosios istorijos festivalis "Medininkų pilies apgultis. 1402-ieji". XIV-XV a. karybos atkūrimu užsiimantys klubai į jį susirinks kaip į karo žygį. Antrąją renginio dieną bus paminėtas Didysis prūsų sukilimas.    Plačiau
2015-09-18
Didžiausioje Latvijoje Agluonos bazilikoje šį sekmadienį, rugsėjo 20-ąją, bus atidengtas paminklas karaliui Mindaugui ir karalienei Mortai. Jis žymės Lietuvos karaliaus mirties vietą. Mindaugas su latgalių kilmės žmona Morta ir jų vaikais primena bendras lietuvių ir latvių šaknis. Paminklo atidengimas - vienas iš Baltų vienybės dienos (rugsėjo 22-osios), kuriai bus skirtas šis savaitgalis, renginių. Plačiau
2015-08-29
Prieš kelis metus ŠLB valdyba, vadovaujama p. Jūratės Caspersen, nutarė, kad prieš 60 metų įkurtos Bendruomenės datos duomenys (1952-ji metai) jų netenkina ir pradėjo skelbti naują 1950-jų įkūrimo datą. Plačiau
2015-08-18
Imtis rašyti apie 1940 m. birželio 15 d. Kaune matytą Raudonosios armijos maršą Laisvės alėja paskatino mane Česlovo Iškausko straipsnis „1940-ieji: kas mėtė gėles po rusų tankais“.  Plačiau
2015-07-28
Lietuvos jūrų muziejus ketvirtą kartą Jūros šventės metu surengė tarptautinį istorinių ir tradicinių laivų paradą "Dangės flotilė". Šeštadienį buvo pristatyta 16 tradicinių laivų ir senesnių nei 50 metų jachtų iš Lietuvos, Rusijos, Baltarusijos ir Lenkijos.   Plačiau
2015-06-20
Ištremti prievarta žmogų iš savo namų, kuriuos pats pasistatei ar paveldėjai iš tėvų, buvo ir yra niekuo nepateisinamas nusikaltimas tos santvarkos ir jos vykdytojų. Daug prirašyta knygų, verksmų ir graudžių dainų, kurias dainuojant braukiame ašarą, riedančią veidu. Plačiau
2015-06-09
Grįžau į LMA Fizikos – technikos institutą, kur naujo direktoriaus A. Žukausko buvau paskirtas į instituto partorgo inž. V. Dauknio laboratoriją. Plačiau
2015-05-16
,,Visą Europą ir ne tik ją nuniokojusio Antrojo pasaulinio karo įvykiai vieną ir tą pačią lietuvių visuomenę jėga išskyrė į bent tris iš pradžių tik geografiškai atskiras dalis. Plačiau
2015-04-03
Lietuvių draugija nukentėjusiems dėl karo šelpti buvo svarbiausia lietuvių tautą telkianti organizacija iki Lietuvos Tarybos išrinkimo, dar nepakankamai įvertintas jos indėlis kuriant modernią Lietuvos valstybę XX a. pradžioje. Plačiau
2015-03-30
Praeito šimtmečio pabaigoje Rusijos žydų tarpe kilo sumanymas sukurti pasaulietišką organizaciją ,,Chovevei Zion“, kas reiškia Siono Draugai. Jie planavo, kaip per Rusijos politinius pokyčius būtų galima pasiekti daugiau apčiuopiamos naudos žydų ateičiai. Plačiau
2015-03-21
PilėnųkunigaikščioMargiriolemtiskaržygį,AntanąKraujelį­Siaubūną, ištiko1965metaiskovo17dienąPapiškėse. Plačiau
2015-03-14
Gerokai pakaitinęs kraują ir aistras, nušurmuliavo, nusirito per Lietuvą mūsų vardo paminėjimo tūkstantmetis. Vieni didžiuojasi sena ir garbinga tautos istorija, kiti gaili iškilmėms išleistų pinigų, treti lieja ašaras dėl vienuolio Bonifaco Brunono žūties, ketvirti... Plačiau
2015-01-20
Ilgainiui vis tik paaiškėjo, kad teisybę sakė pirmieji mūsų sodyboje, karui baigiantis, pasirodę rusų kareiviai: kartą, pavasarį, mūsų apylinkės pirmininkas Jonas Aleksandravičius, tada gyvenęs Sosdvaryje, iš vakaro Tėvui pranešė, kad sekančią dieną galįs sulaukti „svečių“. Plačiau
2015-01-13
Kalbėjo, kad užėję rusai pavers bažnyčias šokių salėmis, sandėliais – taigi, ateityje gali būti ir visai ne kas. Be to, kartais kai ką papasakodavo apie savo vyrą, mano senelį: atseit jų sodybą ne kartą buvo apiplėšę plienčikai, buvo ir peršovę senelį, todėl jis anksti (1923 m.) ir mirė. Plačiau