VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

04 20. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus informacinė tarnybos pranešimas

Renginio metu

2011 m. balandžio 16 d. Kauno m. savivaldybės Didžiojoje salėje vyko Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus visuotinis susirinkimas. Lietuvos Sąjūdžio Kauno tarybos pirmininkas dr. Raimundas Kaminskas pateikė 2009-2011 m. veiklos ataskaitą apie Sąjūdžio veiklą, įgyvendintus planus bei aptarė aktualias problemas. R. Kaminskas pabrėžė, kad, vadovaujantis Lietuvos Sąjūdžio įstatais, Sąjūdžio tikslai aktualūs ir šiandien - ugdyti pilietinę atsakomybę ir nesitaikstymą su nusikalstamumu ir įstatymų pažeidimais, skatinti Sąjūdžio narius aktyviai dalyvauti bendruomenių veikloje ir priminė, kad Sąjūdžio nariais negali būti buvusių respublikos, rajonų, miestų LKP-TSK partijų komitetų sekretoriai, KGB darbuotojai ir bendradarbiai, nenutraukę šios veiklos po 1990 m. kovo 27 d. Susirinkime dalyvavo LR Seimo narys, Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas Rytas Kupčinskas, kuris pasveikino susirinkusius ir pabrėžė pagrindines Lietuvos Sąjūdžio veiklos kryptis, pasidžiaugė, jog ieškoma būdų, kaip į Sąjūdžio veiklą įtraukti daugiau aktyvaus jaunimo. Susirinkimo metu pasisakė Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus Tarybos nariai Z.Tamakauskas, E. Šiugžda, R. Baltuškienė ir Kauno m. savivaldybės tarybos narys dr. A. Kurlavičius. Susirinkimas patvirtino naują Lietuvos Sąjūdžio Kauno Tarybą ir suformavo pagrindines jos veiklos kryptis, kurios akcentuoja visuomenės švietimą, darbą su jaunimu, kultūrą, socialinę sritį, bendradarbiavimą su tautinėmis mažumomis, miesto plėtrą bei ryšius su visuomene. Susirinkimo metu patvirtintos etikos bei revizijos komisijos. Lietuvos Sąjūdžio Kauno skyriaus tarybos nariai pirmininku išrinko dr. Raimundą Kaminską.

Atgal