VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

05 10. Įvyko deputatų-tarybos narių susirinkimas

Dar 2010 m. švenčiant nepriklausomos Lietuvos Kėdainių rajono pirmos kadencijos 1990-1995 metų 20-metį, kilo idėja įkurti tos kadencijos deputatų klubą. Susikūrusios iniciatyvinės grupės vadovui Vaclovui Volkui buvo pavesta pasirūpinti patalpomis, klubo įstatais, jo įregistravimu Registrų centre.

Šių metų gegužės 7 d. buvo sukviestas norinčių jame dirbti buvusių deputatų-tarybos narių susirinkimas.

LR Kėdainių rajono 1990-1995 metų deputatų klubo pirmininku buvo išrinktas buvęs bendrojo lavinimo mokyklos direktorius Vaclovas Volkus, sekretore – buvusi rajono laikraščio redaktorė Zita Zokaitytė.

Atgal