VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Įvykiai

05 10. Sveikinimas

Sveikiname mūsų ilgametį autorių Rudolfą Minajevą su gimtadieniu. Linkime tolimesnės kūrybinės sėkmės, sveikatos ir šeimyninės laimės.

Valstybės laikraščio „Lietuvos Aidas“ redakcija

Ar nabagai jau apžlibo?

Rudolfas Minajevas

Nenustygsta vietoj Rimas:

“Vėlei kainų pakėlimas?

Ar nevargsta Seimui rankos,

Gal per sunkiai dirbti tenka?”

Ne, brangusis, tu nurimk:

Žaidžia Seimo žmonės tik!

Gal valdonams dingo ribos?

Ar nabagai jau apžlibo?

Vargšo nepaklaus jauni:

“Kaipgi šiandien gyveni?”

Atsakytų garsiai Rimas:

“Nūn aš – laidotuvių blynas!

Čia ir sviesto ligi valiai,

Ir praryti turčiai gali!“

Skęsta žodžiai alkani

Liūdesio gilaus vilny!

Sotūs žvelgia iš viršaus,

Alkanųjų neužjaus!

Atgal