VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

05 31. Iš kartos į kartą...

Dalia Šablevičienė

2011 metų gegužės 21 dieną Alytaus šaulių namuose įvyko Krasnojarsko krašto, Taštypo rajono 1948 m. tremtinių ir jų vaikų susitikimas. Renginio tikslas: perduoti patriotinio auklėjimo iniciatyvą jaunesniajai kartai, nes nukentėjusių asmenų vis mažėja.

Susitikimo organizatorė partizano žmona Elena Grudzinskienė kreipėsi į partizano anūką Kęstutį Grudzinską ir perdavė jam taštypiečių-tremtinių 100-to geriausių vaikų sąrašą, palydėdama šiais žodžiais: „Visų susirinkusių čia vardu, perduodu Jums mūsų vaikų sąrašą, kad sekantį susitikimą organizuotumėt savarankiškai. Nepamirškite pakviesti ir mus.“ Partizano anūkas tarė: „Mes iš Jūsų kaip estafetę perimsime patriotizmo fakelą ir kaip amžintąją ugnį nešime tolyn.“

Tremtinė Nijolė Balkienė pristatė susirinkusiems naują kompaktinį diską „Geriausios partizaninės dainos“, kurį ji sudarė kartu su Antanu Bunevičiumi. Ji paminėjo, kad A. Bunevičius 1994 m. inicijavo priėmimą įstatymo dėl priedo prie pensijos tremtiniams.

Jaukioje salėje prie švediško stalo vyko bendravimas ir pažintys. Buvo iškeltos naujos idėjos, kurių viena dėl partizaninio karo dėstymo. Susitikimo eigoje periodiškai skambėjo gyva muzika ir dainos atliekamos trio: Linos Butkevičienės, Reginos Tamašauskienės ir Alvydo Tamašausko.

Dalyviai išsiskirstė geroje nuotaikoje su viltimi į ateitį.

Atgal