VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

06 07. KRAŠTIEČIŲ ŠVENTĖ Valkininkuose

2011 m. birželio 12 d.

12.val. renkamasi Bažnyčioje.

Šv. Antano atlaidų mišias aukos

klebonas Rolandas Valskys ir kun. Algimantas Keina.

Giedos Vilniaus arkikatedros choras.

14 val. – pažintys, susitikimai kultūros namuose.

Akims paganyti – fotografo Vytauto Ylevičiaus paroda apie Valkininkus ir jo kraštą.

Dalyvaus garbūs žmonės (saviškiai ir svečiai):

Varėnos rajono meras Elvinas Jankevičius

Valkininkų seniūnas Jonas Urbaitis

VGTU rektorius Romualdas Ginevičius

Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis

Nepriklausomybės Akto Signataras Romualdas Ozolas

Lietuvos moterų lygos pirmininkė prof. Ona Voverienė

Lietuvių pilietinių organizacijų forumo garbės ir tarybos pirmininkai prof. Romualdas Grigas ir prof. Alfonsas Vaišvila ir kiti.

Po gražių kalbų, pažadų ir priesaikų – koncertas.

Širdį atlapos dzūkai

aktorius Tomas Vaisieta ir solistas Arūnas Dingelis.

Galop – gero ūpo vakaronė.

Kviečiamas kiekvienas, nelygu jaunas, senas ar ligotas – čia vietos visiems užteks!

Rengėjai:Lietuvai pagražinti draugija, Valkininkų seniūnija ir tėviškėnai

Atgal