VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

07 08. Prasmingas renginys Šalčininkuose

Algirdas Berkevičius

Šių metų liepos 2 d. Šalčininkuose vyko konferencija, kurioje buvo pranešta, kad jau prieš 700 metų Šalčininkai buvo žinomi. Šia proga visi šventės-konferencijos dalyviai jau prieš 11 val. rinkosi prie Šalčininkų koplytstulpio, o kai išskleidė 200 metrų ilgio mūsų trispalvę vėliavą, eisena pamažu pajudėjo link Kultūros rūmų. Ėjo pamažu, iškilmingai. Eidami link tikslo, gatvėmis suko didelį ratą.

Kelia nuostabą tai, kad apie šį renginį mūsų žiniasklaida nutylėjo. Gal pagalvojo, kad į „autonominio rajono“ reikalus kištis yra nepadoru?

Maloniai nuteikė keli mūsų policininkai, reguliavę eismą. Visiems renginio dalyviams jie gražiai, kultūringai gelbėjo.

Šventiniame renginyje dalyvavo daug žmonių. Malonu buvo stebėti ir mūsų jaunimą, nešusį gana daug vėliavų. Tai jaunieji šauliai, Lietuvių tautinio jaunimo ir Lietuvos skautų sąjungos atstovai.

Konferencijoje dalyvavo keli mūsų Seimo tikrieji Tautos atstovai (ne partijų atstovai), kai kurie žymūs mokslininkai.

Plojimais buvo palydėta ir Baltarusijos atstovo kalba, kurioje buvo paliesta ir bendra lietuvių ir gudų tautų istorinė praeitis.

Nustebino meninės programos atlikėjai. Tai mūsų mažieji muzikantai ir dainininkai, į renginį atvykę iš įvairių rajono mokyklų, dainavę apie meilę Tėvynei Lietuvai.

Lietuvių tautinio jaunimo sąjungos atstovai

Jaunieji šauliai jau pasirengę

Su trispalve pradedame žygį

Lietuvos skautų sąjungos atstovai

Atgal