VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

12.30. KASP vadovybė aplankė operacijoje Malyje tarnaujančius Lietuvos karius

Švenčių išvakarėse Krašto apsaugos savanorių pajėgų štabo viršininkas plk. ltn. Linas Kubilius ir Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės vadas plk. ltn. Mantas Juozaitis aplankė Jungtinių Tautų vadovaujamoje operacijoje „Minusma“ Malyje tarnaujančius Lietuvos karius.

Operacijoje Malyje nuo spalio mėnesio tarnaujantiems Krašto apsaugos savanorių pajėgų Prisikėlimo apygardos 6-osios rinktinės profesinės karo tarnybos kariams ir kariams savanoriams, vadai perdavė artimųjų dovanas ir padėkojo už puikiai atliekamas pareigas.

„Džiaugiuosi aukšta mūsų karių morale ir aukšto lygio sąveika su Vokietijos kariais vykdant patikėtas užduotis“, – po susitikimo su kariais sakė plk. ltn. L Kubilius. Lietuvos kariai į operaciją yra išvykę 4 mėnesių rotacijai, jie vykdo tarptautinių pajėgų apsaugos funkcijas Vokietijos kontingento sudėtyje.

KASP vadovybė aplankė operacijoje Malyje tarnaujančius Lietuvos karius. KAM nuotr.

KASP vadovybė karių tarnybos vietoje – stovykloje „Camp Castor“ – susitiko ir su Vokietijos kariuomenės kontingento vadu Malyje plk. Džohanesu G. Deriku (Johannes G. Derichs), aptarė su operacija susijusius klausimus ir Lietuvos karių vykdomas užduotis. Vokietijos karininkas padėkojo už puikų Lietuvos karių pasirengimą ir profesionalumą. Plk. ltn. L. Kubilius KASP vado vardu įteikė Vokietijos atstovui atminimo dovaną.

Šiuo metu tarnybą JT vadovaujamoje operacijoje vykdo 39 Lietuvos kariai, kurie dislokuoti operacijos štabo valdymo centre Bamake, Gao ir Jungtinių Tautų kontroliuojamame rytų sektoriuje Timbuktu. Operacijoje MINUSMA tarnaujantys Lietuvos kariai šios operacijos koviniuose veiksmuose nedalyvauja.

Jungtinės Tautos operaciją MINUSMA (angl. Multinational Intergrated Stabilization Mission, MINUSMA) Malyje vykdo nuo 2013 m. MINUSMA siekia stabilizuoti padėtį šalyje, remti pereinamojo laikotarpio veiksmų plano įgyvendinimą, apsaugoti civilius gyventojus, propaguoti ir ginti žmogaus teises, rengti humanitarinės pagalbos teikimą, kultūros paveldo išsaugojimą ir padėti užtikrinti teisingumą nacionaliniu ir tarptautinių lygmenimis.

 

 

Atgal