VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

02.14.Būsimieji karinių jūrų pajėgų karininkai susipažino su pėstininkų rengimu žiemos sąlygomis

Vasario 9–12 d. daugiau nei 30 Lietuvos kariuomenės Karinių jūrų pajėgų (toliau – KJP) Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus (toliau - JKVM) karių dalyvavo žiemos pratybose pagal pėstininkų rengimo programą.  Visi pratybų dalyviai mokosi Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykloje pagal KJP karininko rengimo modelį.

Št. lvn. N. Rentausko nuotrauka

Žiemos pratybų metu JKVM kariai vykdė praktines įgūdžių atnaujinimo užduotis – kompleksinės taktikos ir karo topografijos, gyvenvietės rekognoskuotės, mūšio mieste ir gyvenvietėje bei mokėsi vykdyti kovines užduotis šaltomis oro sąlygomis.

Pratybose dalyvavusių karių nuomone, jos buvo naudingos ir suteikė naujų žinių ir patyrimų, taip pat ugdė komandos vienybę ir leido suprasti kiekvieno komandos nario svarbą esant nenumatytoms situacijoms ar susidūrus su sunkumais.

Aktyvios pratybų fazės metu kariai puikiai panaudojo turimas žinias ir įgūdžius. Išbandymai sutvirtino kariams pasitikėjimą savimi ir leido sėkmingai atlikti visas paskirtas užduotis.

Palikę komforto zoną Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje ir veikdami atšiauriu oru, kariai pasitikrino savo galimybes bei įgavo vertingos patirties. Tokie rezultatai pasiekiami nuolat palaikant ir atnaujinant individualius kario įgūdžius, treniruojantis artimomis mūšiui kovinėmis sąlygomis bei pasitelkiant kompetentingų  instruktorių patirtį.

Pratybų metu naudota integruota lazerinė MILES sistema, kuri fiksuoja šaulio taiklumą. Šios sistemos  dėka lauko taktikos pratybų metu kariams suteikiama galimybė maksimaliai priartėti prie realių mūšio sąlygų ir įvertinti nuostolius, kurie neišvengiamai atsiranda realių kovinių veiksmų metu. Atliekant taktines operacijas, MILES sistemą naudojantiems kariams teko pademonstruoti visus įgūdžius veikti mūšio lauke esant intensyviam apšaudymui. Kariai įsitikino, kad net ir menkiausios klaidos karo metu gali ne tik sukliudyti sėkmingam užduoties įvykdymui, bet ir kainuoti gyvybę.

Žiemos pratybos KJP Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų kariams organizuojamos ketvirtą kartą.

Pagal Karinių jūrų pajėgų karininko rengimo modelį nuo 2012 m. Lietuvos aukštosios jūreivystės mokykloje studijuoja Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos kariūnai, kurių karinis rengimas vykdomas KJP Mokymo centro organizuojamų KJP Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų metu. Sėkmingai baigusiems studijas Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje bei bazinį karinį rengimą kariūnams suteikiamas profesinio bakalauro laipsnis, profesinė kvalifikacija ir KJP karininko laipsnis.

 

Atgal