VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

08 05. Šventė Daugailiuose – 757

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Jau aštunti metai liepos mėnesio viduryje dvi dienas – šeštadienį ir sekmadienį – švenčiama Daugailių miestelio (Utenos r.) šventė. Renginių iniciatorė ir, be abejo, pagrindinė organizatorė - Daugailių miestelio seniūnė Giedrė Eimutienė. Miestelio šventė kasmet priderinama prie Daugailių Šv. Antano Paduviečio parapijos švenčiamų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidų.

Gražaus amžiaus sulaukusieji daugailiškiai, apdovanoti ąžuolų vainikais, o 90-metį sutikusi Elena Petrokienė (antroji iš kairės) apjuosta ir tautine juosta

Pirmąsyk Daugailiai rašytiniuose šaltiniuose paminėti 1254 metais, tad šįmet miestelis paminėjo 757-ąjį gimtadienį, sutraukdamas iš įvairiausių Lietuvos vietovių kraštiečius bei šio krašto gerbėjus.

Sveikinimai, padėkos, muzikiniai kūriniai

Susirinkusius sveikino miestelio seniūnė Giedrė Eimutienė, Utenos rajono meras Alvydas Katinas, Seimo narė Milda Petrauskienė, Daugailių pagrindinės mokyklos bičiulių pirmininkas Antanas Vilūnas bei kiti garbūs svečiai.

Atlaidų procesija grįžta į bažnyčią. Šalia kryžiaus eina: kairėje pusėje Dovilė Janionytė (Vilnius), dešinėje – Greta Slivkaitė (Panevėžys)

Šventėje ąžuolų vainikais pagerbti jubiliatai: 90-metį sutikusi Elena Petrokienė, 80 metų sulaukę Bronė Malaiškienė, Adelė Miškinienė ir Janina Vasylienė bei penki 70-mečiai (Vanda Genovaitė Biržinienė, Alma Petravičienė, Pranas Petravičius, Jonas Zabarauskas ir Rita Žiuraitienė). Apdovanoti įspūdingiausių sodybų savininkai. Padėkota miestelį garsinusiems abiturientams: slidininkei Ingridai Ardišauskaitei, liaudiškos muzikos kapelos „Indraja“ muzikantui Deividui Gavėnui. Padėkomis apdovanoti renginio rėmėjai.

Daugailių miestelio šventėje veikusiame Gaspadinių turgelyje buvo galima įsigyti ne tik rankdarbių, bet ir medaus, sūrio...

Monografijos „Monsinjoras Petras Baltuška“ pristatymas Daugailių Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje. Iš kairės: Utenos dekanas kan. Juozapas Kuodis, kun. Juozas Čepėnas, JE vysk. Juozas Tunaitis, renginį vedanti Žaneta Kibickienė, dr. Aldona Vasiliauskienė, Utenos meras Alvydas Katinas ir mons. Petras Baltuška

Vyko meškeriotojų, krepšinio mėgėjų bei linksmosios sporto varžybos: virvės traukimas, svorio, o mažiesiems - arbūzo kėlimas, mėtymas į smiginį.

Dalyvius džiugino Petro Lileikos vadovaujama Daugailių kultūros centro jaunimo kapela, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“, atvykęs į šventę mecenuojant Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkui Antanui Vilūnui, liaudiška kapela „Gija“, grupė „L.A.B.A.S“, Vitalija Katunskytė ir jos dukra Monika.

Šeštadienio renginius vainikavo fejerverkų gausa.

Šv. Mišios, pamokslas

Antrąją šventės dieną – sekmadienį – šv. Mišias aukojo JE vysk. Juozas Tunaitis, Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios kunigas Juozas Čepėnas, Daugailių parapijos klebonas mons. Petras Baltuška, kartu meldėsi ir Utenos dekanas kan. Juozapas Kuodis, pasakęs įspūdingą pamokslą. Pamokslininkas išaiškino Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidų kilmę.

Lotynų apeigų katalikų asketinis vienuolinis ordinas įkurtas XII a. II pusėje Palestinoje. Pirmoji vienuolių bendruomenė buvo įkurta apie 1156 m. Kryžiaus žygio dalyvio Bertoldo ant Karmelio kalno. Dera pastebėti, kad rašytiniuose šaltiniuose apie karmelitų ordiną įvairuoja jo įkūrimo data: Visuotinė enciklopedija mini 1150 m., Katalikų žinynas – 1155 metus, ir t.t. Formaliai karmelitų ordinas įkurtas kryžiaus karo dalyvio Bertoldo Kalabrijsko, mirusio 1195 m., kurio prašymu Albertas Jeruzalietis 1209-1214 m. sudarė įstatus, patvirtinančius vienuolinio gyvenimo taisykles. Ordino Statutą 1226 m. patvirtino popiežius Honorijus III. 1247 m. popiežius Inocentas IV suteikė elgetaujančio ordino teises. 1476 m. įkurtas pasauliečių tretininkų ordinas, kurį patvirtino popiežius Sikstas IV.

Po šv. Mišių prie arkivyskupo M. Reinio simbolinio kapo. Iš kairės: Zita Mackevičienė, Utenos meras Alvydas Katinas, VU studentė Dovilė Janionytė, Daiva Katinienė, Utenos dekanas kan. Juozapas Kuodis, dr. Aldona Vasiliauskienė, Antanėlis Mišeika, JE vysk. Juozas Tunaitis, mons. Petras Baltuška, kun. Juozas Čepėnas, Antanas Vilūnas, Nerijus Janionis, Ona Mišeikienė, Zita Baltuškaitė – Vendelienė ir Daugailių seniūnė Giedrė Eimutienė

XV a. ordinas reformuotas – nuo jo 1433 m. atsiskyrė Mantujos kongregacija, o XVI a. ordinas suskilo į karmelitus ir basuosius karmelitus (vyrų bei moterų basųjų karmelitų ordinas savarankiškas tapo nuo 1593 m.).

Kan. J. Kuodis pateikė gražių pavyzdžių pirmąkart priimantiems Šventąją Komuniją, linkėjo jiems remtis į tikėjimą – tvirtą pagrindą, kuris jiems leis išaugti tvirtais ir tiesiais medžiais.

Monografijos „Monsinjoras Petras Baltuška“ pristatymas

Po šv. Mišių Žaneta Kibickienė jautriai ir labai sumaniai vedė dr. A. Vasiliauskienės monografijos „Monsinjoras Petras Baltuška“ pristatymą. Pasisakiusieji gražiai įvertino autorės atliktą darbą – svarų indėlį Utenos krašto kultūrai, Panevėžio vyskupijai. Tai šeštoji knyga iš autorės sugalvotos serijos „Bažnyčios šviesa“, ir tai jau antrasis monografijos pristatymas. Pirmąsyk monografija „Monsinjoras Petras Baltuška“ buvo pristatyta Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje per Šv. Jono atlaidus, birželio 24 d.

Monografijos „Monsinjoras Petras Baltuška“ pristatyme vedančioji Žaneta Kibickienė pristatė kiekvieną pasisakiusį, susiedama jį su autore ir su monografijos herojumi. Kalbėjo vysk. J. Tunaitis, rajono meras Alvydas Katinas, Daugailių seniūnė Giedrė Eimutienė, Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkas Antanas Vilūnas, Utenos rajono administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistė Zita Mackevičienė, mons. Petras Baltuška, pedagogė Zita Baltuškaitė – Vendelienė, monografijos autorė. Rimantas Čeburnys dr. A. Vasiliauskienei įteikė Seimo nario Edmundo Pupinio pasirašytą padėką.

Padėkos iš Vladimiro

Utenos dekanas kan. J. Kuodis perskaitė Padėkas iš Vladimiro (prie Kliazmos) Švč. Mergelės Marijos Rožinio karalienės parapijos klebono Sergiejaus Zujevo. Tai pirmosios tokio pobūdžio Padėkos iš Rusijos Federacijos katalikų bažnyčios už arkivyskupo Mečislovo Reinio vardo garsinimą ir pagalbą organizuojant Vladimire (180 km nuo Maskvos) konferenciją „Kankinių kraujas – naujų krikščionių pradas“ (2010 m. spalio 29 – 30).

Padėkas vyskupas J. Tunaitis įteikė mons. Petrui Baltuškai, Utenos merui Alvydui Katinui, Daugailių mokyklos bičiulių pirmininkui Antanui Vilūnui, Utenos rajono administracijos Kultūros skyriaus vyr. specialistei Zitai Mackevičienei ir dr. Aldonai Vasiliauskienei.

Jungiančioji grandis – arkivyskupas M. Reinys

J.E. vysk. J. Tunaitis kalbėjo, kad seminarijos laikų jo kurso draugą monsinjorą Petrą Baltušką, dr. Aldoną Vasiliauskienę ir parašytą monografiją gražiai ir prasmingai sujungė iš šio krašto – Madagaskaro – kilęs Vilniaus arkivyskupas Mečislovas Reinys, o Vladimiro kalėjimo archyve surinkta autorės medžiaga papildys Dievo tarno Mečislovo Reinio Beatifikacijos bylą.

 

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

Atgal