VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

12.01. 2018 metai – Lietuvos katalikių moterų sąjungos metai (4): LKMS vaikų ir jaunimo paramos centras

Dr. Aldona Vasiliauskienė

LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro veikla

Lietuvių katalikių moterų draugijos ženklas pradėtas vartotas vėliavose. Sukurtas 1927 m. dailininko Antano Tamošaičio (1906 02 15– 2005 06 25) 

Su LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro istorija, veiklos kryptimis, atliktais ir dirbamais darbais supažindino direktorė Alma Šiaudinienė.

Direktorė A. Šiaudinienė pateikė VšĮ „Lietuvos katalikių moterų sąjungos vaikų ir jaunimo paramos centro“ įkūrimo priešistoriją ir jo veiklos kryptis. 1996 m. Lietuvių katalikių moterų sąjunga įsteigė LKMS Laikinos vaikų globos namus, kuriuose gyveno vienerių–trylikos metų vaikai. 1998 m. LKMS pastangomis Vilniuje įsteigti pirmieji šeimyninio tipo Mergaičių globos namai. Dar po trejeto metų (2001) –Trumpalaikės globos centras „Mūsų namai". Šis centras įsteigtas Lietuvos katalikių moterų sąjungos ir Vilniaus miesto vaikų teisių apsaugos tarnybos bendru projektu. Projekto tikslas – suteikti prieglobstį ir skubią pagalbą vaikams ir paaugliams, patekusiems į kritinę situaciją, bei pasirūpinti tolesniu jų likimu. Projektui įgyvendinti Vilniaus miesto savivaldybė skyrė patalpas. Tačiau Trumpalaikės vaikų globos centras vienu metu galėjo priimti 15–20 vaikų ir suteikti jiems tik nuo 1 iki 12 savaičių prieglobstį.

2003 m. visos trys vaikų globos įstaigos ir jų veiklos projektai buvo sujungti į vieną LKMS įsteigtą VšĮ „LKMS Vaikų ir jaunimo paramos centrą“. Nuo 2003 m. birželio įstaiga pradėjo veikti kaip atskiras juridinis asmuo. Veiklos kryptis –  beglobių vaikų laikina ir nuolatinė globa bei jų socializacija. Tad šįmet LKMS Vaikų ir jaunimo paramos centras mini savo įkūrimo ir veiklos 15 metų sukaktį.

LKMS dvasios vadovo kun. Vytauto Rapalio žodis

Kun. Vytautas Rapalis, reziumuodamas renginį, pasidžiaugė, kad į Šiluvą susirinko vienas gražiausių moterų žiedų. Dėkojo atvykusiųjų namiškiams, kurie išleido jas į šią kelionę, ir perskaitė ištrauką iš Siracido knygos (Sir 26 1-4, 13-18):

Laimingas geros žmonos vyras,

jo gyvenimo dienos bus dvigubai pailgintos.

Sumani žmona neša džiaugsmą savo vyrui,

ramus ir visapusiškas yra jo gyvenimas.

Gera žmona yra didelė dovana,

skirta žmogui, kuris pagarbiai bijo VIEŠPATIES.

Nesvarbu,  koks jis būtų – turtingas ar vargšas –

jo širdis yra pilna džiaugsmo

ir jo veidas visados linksmas.

Maloni žmona džiugina savo vyrą,

jos išmonė gaivina jo sąnarius.

Tyli žmona – VIEŠPATIES dovana,

brangesnio nėra nieko kaip jos savitvarda.

Kukli žmona yra dvigubai maloni,

jos drovumo negali atsverti jokios svarstyklės.

Kaip graži tekanti saulė VIEŠPATIES danguje,

Lygiai taip gera žmona tvarkingoje šeimoje.

Kaip šviesi šventosios Žvakidės šviesa,

Lygiai taip gražus veidas ant grakštaus liemens.

Kaip auksiniai šulai ant sidabrinių papėdžių,

Taip lygiai jos gražios kojos ant tvirtų padų.

Kun. V. Rapalis  nekomentavo, kodėl šį tekstą pasirinko skaityti. Ir taip viskas aišku – išminčius Siracidas aukština darnią šeimą, grindžiamą meile, supratingumu  ir pagarba vienas kitam. Moters sumanumas (nuovokumas gyvenimo situacijose ir mokėjimas suktis įvairiomis aplinkybėmis), malonumas (gebėjimas žadinti palankumo, simpatijos jausmus), tylumas (rami, apgalvota, taktiška reakcija į įvykius ar žodžius), kuklumas (neišdidumas, drovumas) yra šeimos laimingo gyvenimo prielaidos. Dominuojant moters dvasiniam grožiui, fizinė jos išvaizda savaime tampa idealizuota.

Lietuvos katalikių moterų sąjungos dvasios vadas kun. V. Rapalis, padėkojęs konferencijos dalyvėms už moteriškumą, linkėjo ir toliau prasmingų darbų.

Renginio pabaigoje vysk. A. Jurevičius palaimino atvykusius sėkmingai kelionei į namus ir tolimesniems kilniems darbams.

Susitikimas – šventė Šiluvoje užbaigtas giesme „Šiluvos Marijai“ (žodžiai Marijos Katiliūtės-Lacrimos). Į LKMS vaikų ir jaunimo paramos centro ansamblio giesmę „Angelo sparnas“ įsijungė visi dalyviai.

Katalikės moterys dar ilgai nesiskirstė: individualiai bendravo ir su dvasios vadu kun. Vytautu Rapaliu, ir su vyskupu Algirdu Jurevičiumi, skyrusiu labai daug laiko Lietuvos katalikių moterų sąjungos šventei.

 

 

 

Atgal