VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

08 23. Prezidentė susitiko su „Patirties“ sambūrio atstovais

Daiva Katiliūtė

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė 2011 m. rugpjūčio 19 d. priėmė visuomeninio sambūrio „Patirtis“ atstovus ir aptarė jų keliamas Lietuvai aktualias problemas. Prezidentūros pranešime spaudai rašoma: „Didelę patirtį sukaupę bei visuomenėje autoritetą turintys savo srities profesionalai, intelektualai, visuomenės veikėjai – organizacijos pirmininkas profesorius, buvęs Vilniaus universiteto rektorius Jonas Kubilius, aktorius Donatas Banionis, žurnalistė Nijolė Baužytė, menotyrininkas Romualdas Budrys, inžinierius Albinas Jasiūnas, istorikė Irena Regina Merkienė, teisininkas Stasys Vėlyvis, kalbininkas Zigmas Zinkevičius, agrarinių mokslų daktaras Zigmas Tadas Urbonas – išsakė šalies vadovei savo nuomonę svarbiais valstybės bei visuomenės klausimais ir pasiūlė galimus būdus jiems spręsti.

Prezidentė padėkojo piliečių sambūrio atstovams už rūpestį Lietuvos tapatybės, lietuvių kalbos puoselėjimo klausimais ir aktyvumą valstybės vadovams teikiant siūlymus ieškoti aktualių švietimo, ekonomikos, kultūros problemų sprendimų.

„Diskutuojant valstybės ir visuomenės klausimais būtina siekti sutarimo, bendrų, visiems priimtinų valstybės gyvenimo problemų sprendimų“, – teigė šalies Prezidentė.

Valstybės vadovės ir sambūrio „Patirtis“ narių įsitikinimu, visų kartų, o ypač šviesuomenės – mokytojų, menininkų, mokslininkų – aktyvi pilietinė pozicija ypač svarbi ugdant piliečius ir patriotus, puoselėjant bendras vertybes. Prezidentė paragino senjorus ir toliau aktyviai prisidėti prie darnios Lietuvos kūrimo.

Susitikime Prezidentė D. Grybauskaitė taip pat pasveikino profesorių Joną Kubilių 90 metų jubiliejaus proga“.

Susitikime Prezidentė sakė, kad ji yra susipažinusi su visų jai siųstų „Patirties“ raštų turiniu, tačiau atskirai nei apie vieną, taigi ir naujausią – viešą klausimą „Du Prezidentūros atsakymai. Kuriuo tikėti?“, paskelbtą „Lietuvos Aido“ 2011 m. rugpjūčio 13 d. numeryje, nebuvo kalbėta. Taigi atsakymo dar teks palaukti.

Atgal