VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Įvykiai

09 13. Europos baltistai ieškos baltų ir slavų dvasinių kultūrų sankirtų

Laura Pačtauskaitė

Grąžinti baltistikos mokslui jo reputaciją ir prestižą sieks rugsėjo 14-16 dienomis Seime vyksianti tarptautinė konferencija "Baltai ir slavai: dvasinių kultūrų sankirtos", skirta žymiam mokslininkui akademikui Vladimirui Toporovui ir jo baltistikos darbams atminti.

Konferencijoje bus apžvelgti esami baltų ir slavų sąveikos tyrimai, apibendrinta jų dabartinė veikla ir duotas naujas postūmis naujoms šios srities studijoms. Pranešimus skaitys mokslininkai iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, Čekijos, Skandinavijos ir kitų šalių, kuriose plėtojamos baltistikos studijos.

Rusų akademikas V. Toporovas (1928-2005) daug dėmesio skyrė baltų kalbų tyrimams, nusipelnė lietuvių kalbos istorijai ir kultūrai. Per 50 mokslinės veiklos metų akademikas stebino plačiu ir išsamiu tyrimų spektru. V. Toporovas gilinosi į lingvistikos, folkloro, literatūros, mitologijos, semiotikos, istorijos, religijos, meno istorijos sritis. Jo atlikti darbai turėjo didelės įtakos mokslo pasaulyje, turtino baltų ir slavų kultūrų erdvę.

"Nuo 1960 metų iki šios dienos mes likome ištikimi V. Toporovo skelbtiems baltistikos principams. Mums baltų kalbos, baltistika yra mūsų didžiulis interesas. Tai prasidėjo nuo V. Toporovo, kuris į Lietuvą, Baltiją žiūrėjo su ypatingais jausmais. Tai ne tik moksliniai interesai", - spaudos konferencijoje kalbėjo Rusijos mokslų akademijos Slavistikos instituto Tipologijos ir lyginamosios kalbotyros skyriaus vadovė prof. habil. dr. Tatjana Civjan.

"V. Toporovas Lietuvoje truputį mitologizuotas - tai net ne žmogus, bet tam tikras simbolis, daug įvairių sričių mokslininkų skaito, mokosi iš jo darbų. Tai labai džiugu, tai mus sieja, duoda daug galimybių bendradarbiavimo slavistams Lietuvoje ir Rusijoje", - pabrėžė kita mokslininkė iš Rusijos dr. Marija Zavjalova.

Akademinę konferenciją, skirtą garsiam mokslininkui atminti, inicijavo Vilniaus universitetas ir Lietuvių kalbos institutas. "Šiandien sklando baltų kalbų klausimu įvairiausia mitologija, todėl labai svarbu mokslinę tiesą iš bibliotekų ir kabinetų tylos nešti į visuomenę. Juolab nepamirškime, kad spekuliacijų šitais klausimais yra labai daug aplinkinėse šalyse, turiu galvoje ir Baltarusiją, ir Rusiją", - pabrėžė Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto dekanas doc. dr. Antanas Smetona.

Pasak rengėjų, konferencijos pranešėjais atrinkti patys žymiausi baltistikos atstovai Europos šalyse - kalbotyrininkai, folkloristai, filosofai, kultūrologai. Tikimasi, kad mokslinė konferencija bus reikšminga ne tik mokslo pasauliui, bet įdomi ir plačiajai visuomenei, kuri domisi baltų kultūros paveldu ir Europos kultūrų sąveika, taip pat politikams, kuriems rūpi Lietuvos mokslo ir kultūros politika.

Tarptautinį renginį organizuoja Vilniaus universitetas, Rusijos mokslų akademijos Slavistikos institutas, Lietuvių kalbos institutas.

Atgal