VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

10 28. „Uždek vėlinių žvakutę”

Valstybės laikraštis „Lietuvos Aidas” dalyvavo renginyje “Uždek vėlinių žvakutę”. Apie renginį išgirdome iš redakcijos svečio Vytauto Anušausko – visuomeninės organizacijos „Lietuvos atminties keliai” pirmininko.

Pirmą kartą Vilniaus mieste buvo organizuota masinė akcija „Uždek vėlinių žvakutę”, kurioje dalyvavo visos Vilniaus miesto mokyklos. Renginį pradėjome nuo Rokantiškių ir buvusio “Nerijos” ansamblio vadovo Romualdo Bieliausko kapo. Buvo uždegta žvakutė ir padėtas vainikas nuo ansamblio narių. Ten pat uždegta žvakutė signatarui Raimundui Rajackui. Tuomet kolona pajudėjo į centrą prie Vinco Kudirkos paminklo, kur taip pat buvo degamos žvakutės.

Minėjimas prasidėjo Rasų kapinėse, kur dalyvavo ir arkivyskupas emeritas Juozas Tunaitis, istorijos mokslų daktarė Ona Voverienė, renginių vedėjas Jonas Radzevičius ir kiti svečiai. Juozas Tunaitis pakvietė susikaupimo maldai, ragino nepamiršti žvakučių šviesos nuo šios dienos iki Vėlinių laikotarpio pabaigos. Jo kalbos įdėmiai klausė moksleiviai. Paskui kalbėjo A.Ručytė, kuri padovanojo Seimo nario, nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas Arvydo Anušausko, kuris taip pat dalyvavo akcijoje „Istorijos pamoka po atviru dangumi”, kur papasakojo moksleiviams apie Rasų kapinių istoriją, knygas visoms akcijoje dalyvavusioms mokykloms.

Akcijos dalyvius sveikino vyrų choras „Sakalas” (vad. Romas Makarevičius). Buvo sugiedotas valstybinis himnas, pasveikinti akcijos dalyviai. Pivašiūnų vidurinės mokyklos moksleiviai uždegė žvakutes, tvarkė partizanų, žuvusiųjų už laisvę kapus.

Besimokantieji Vilniaus mokyklose grėbė lapus, rinko šakas, uždegė žvakutes ant signatarų ir žuvusiųjų už laisvę kapų. Talka tęsėsi Bernardinų kapinėse.

Paskui akcija persikėlė į Antakalnio kapines, buvo tvarkomas Rašytojų kalnelis, uždegtos žvakutės prie įžymių, Lietuvai nusipelniusių žmonių, tokių kaip Vytautas Kernagis, Justinas Marcinkevičius, Janina Miščiukaitė, Jurga Ivanauskaitė, A.Brazauskas, ir kt., kapų. Šie žmonės buvo pagerbti tylos minute. Diena nušvito žvakučių šviesa. Vilniaus etnocentro darbuotojai ir moksleiviai sutvarkė „Beglobių” kalnelį Karveliškėse. Galbūt pirmą kartą buvo pasimelsta prie nežinomo kūdikėlio kapo, daugelio dabar, matyt, jau niekad ir neįvardintų benamių kapų. Tuo pat metu prie tremtiniams pastatyto paminko vyko tylos akcija. Giedojo etninis ansamblis.

Akciją vainikuos rašinių konkursas „Sausio 13-oji”. Visi rašiniai bus perduoti Seimo pirmininkei Irenai Degutienei, o laimėtojai pakviesti į ekskursiją po Seimą.

Nors tokia akcija Vilniuje pirmoji, bet gausus žmonių, o ypač moksleivių būrys leidžia viltis, kad tai ne paskutinis tokio pobūdžio renginys. Manau, kad atmintis – svarbiausias žmogaus turtas gyvenime. Prisimename prosenelius, tėvelius, savo brolius ir seseris. Daug iš jų nesugrįžo iš Sibiro į savo tėviškę. Todėl noriu pakviesti ir Lietuvos visuomenę (nes teko matyti nesutvarkytų, apleistų kapų) sutvarkyti kaimyno, svetimojo kapą per Vėlines, uždegti žvakutes. Dėkoju Vilniaus miesto merui Artūrui Zuokui, moksleiviams.

Atgal