VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Įvykiai

12 02. Diplomatinis archyvas grįžta Centrinį valstybės archyvą

 

Aurelija Miliūtė

Užsienio reikalų ministras Audronius Ažubalis penktadienį Lietuvos centriniam valstybės archyvui perduos buvusio Lietuvos generalinio konsulo Kanadai Jono Žmuidzino archyvą ir Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone bei generalinio konsulato Niujorke finansinės veiklos dokumentus.

 Iš Lietuvos ambasados Kanadoje gautą buvusio Lietuvos generalinio konsulo Kanadai J. Žmuidzino archyvą sudaro asmenų, besikreipusių į konsulatą dėl užsienio paso išdavimo, jo galiojimo pratęsimo ir kitais klausimais bylos ir asmenų abėcėlinės kortelės. Iš viso perduodama 14 dėžių dokumentų.

 Kanada nepripažino Baltijos valstybių aneksijos ir pokario metais toliau leido veikti Lietuvos diplomatiniams atstovams. J. Žmuidzinas Lietuvos konsulo Kanadai pareigas ėjo 1960-1980 metais.

Iš Lietuvos ambasados JAV gautos 26 Lietuvos pasiuntinybės Vašingtone ir generalinio konsulato Niujorke 1921-1963 metų finansinės veiklos neaprašytos bylos.

 2009 m. lapkričio 24 d. buvo pasirašyta Užsienio reikalų ministerijos ir Centrinio valstybės archyvo bendradarbiavimo sutartis.

 Šiam archyvui jau perduotas iš Lietuvos ambasados Italijoje parvežtas vertingas Lozoraičių šeimos archyvas, prieškario Lietuvos diplomato, pasiuntinybės Prancūzijoje bendradarbio Antano Liutkaus dokumentai, Lietuvos pasiuntinybės Paryžiuje 1919-1969 m. dokumentai. Tarp jų - unikalūs autorizuoti 1918 m. vasario 16 dienos Nepriklausomybės akto nuorašai.

 Centrinis valstybės archyvas taip pat papildytas diplomatų Jurgio Baltrušaičio ir jo sūnaus Jurgio Baltrušaičio išsaugotais dokumentais, iš Švedijos valstybės archyvo į Lietuvą grąžintais rašytojo ir diplomato Igno Šeiniaus archyvais.

Atgal