VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Įvykiai

02 03. Sukako 90 metų, kai Kaune buvo įsteigta lietuvių rašytojų ir žurnalistų profesinė organizacija

 

Pranas Mickus

Sukako 90 metų, kai Kaune buvo įsteigta lietuvių rašytojų ir žurnalistų profesinė organizacija.

Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyriaus Žurnalistų namų garbingiausioje vietoje yra prieš 90 metų rašyto dokumento faksimilė (nuotrauka): "Kauno m. Viršininkui. Lietuvių Rašytojų ir žurnalistų sąjungos steigėjų Prašymas. Pridėdami čia pat tris egzempliorius Lietuvių Rašytojų ir žurnalistų sąjungos įstatų, prašom juos paprastąja tvarka įregistruoti: Kaune, 1929 m. Vasario 9 d."

1922-ųjų sausio 31-ąją Kaune garsūs to meto visuomenės veikėjai Juozas Tumas, Jonas Strimaitis, Antanas Žukauskas, Adolfas Klimas ir Jonas Laurinaitis inicijavo susirinkimą bei įsteigė pirmąją lietuvių rašytojų ir žurnalistų profesinę organizaciją. 1925 metais naujoji organizacija buvo pavadinta Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga.

Jos tikslas buvo suburti "plunksnos darbininkus", suregistruoti "rašomąsias lietuvių pajėgas", padėti rašytojams ir žurnalistams užmegzti ir palaikyti tarpusavio ryšius, keistis nuomonėmis, derinti veiksmus, kelti kvalifikaciją, teikti pagalbą nelaimės atveju, palaikyti ryšius su panašiomis užsienio organizacijomis.

Pirmuoju LRŽ sąjungos pirmininku buvo išrinktas kanauninkas, rašytojas Juozas Tumas-Vaižgantas. 1925-1929 metais jai vadovavo visuomenės veikėjas, publicistas, politikas Juozas Purickis. Antrojo LRŽS pirmininko atminimui 2008 metų gegužę Vaižganto gatvėje Kaune, prie namo, kuriame gyveno J. Purickis buvo iškilmingai atidengta atminimo lenta.

1929 metų kovo 22 dieną žurnalistai atsiskyrė nuo rašytojų ir įkūrė Kaune Lietuvos žurnalistų sąjungą.

"Gaila, kad šiemet Kauno žurnalistai ir rašytojai dėl finansinių sunkumų neturi galimybių Rotušės rūmuose surengti bendros šventės, kaip 2002-aisiais, - aštuoniasdešimtmečio proga. Tačiau 2012-ųjų gegužės 12-ąją tradiciniame Spaudos šventėje, skirtoje Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienai, pakviesime dalyvauti ir Rašytojų sąjungos Kauno skyriaus valdybos narius.

Laikas - bejėgis mus išskirti. Buvę plunksnos broliai, nors ir priklausydami atskiroms profesinėms sąjungoms, ir šiandien gražiai bendradarbiauja, dalyvauja Kauno meno kūrėjų asociacijos veikloje, kartu švenčia bei sprendžia bendras organizacijų problemas.

Daugiau kaip 150 LŽS Kauno apskrities skyriaus narių šeimoje yra ir 6 rašytojai. Tai Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjungų nariai Marija Macijauskienė, Laimonas Inis, Gediminas Jankus, Vidmantas Kiaušas-Elmiškis, Rimantas Marčėnas ir Viktoras Rudžianskas. Jų kūrybą apdovanojimais yra įvertinusi Lietuvos žurnalistų sąjunga ir LŽS Kauno apskrities skyriaus valdyba", - teigia šios valdybos pirmininkas Vidas Mačiulis.

Atgal