VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Įvykiai

Lietuvos jūrų skautai laiką leidžia turiningai

Greta Stasytienė

Lietuvos jūrų skautija

2010 m. balandžio - gruodžio mėn. Lietuvos jūrų skautija įgyvendino jaunimo projekto „Jūrų skautai-Kaunui-2010!“ veiklas. Projektą rėmė Kauno miesto savivaldybė. Buvo sudaryta darbo grupė: Neringa Grabauskaitė, Tomas Jurkuvėnas, Kęstutis Miknevičius, Aistė Račkutė, Lina Trečiokaitė, kurie įgyvendino projekto veiklas ir buvo už jas atsakingi. Jūrų skautų būrelių vadovai vykdė savanorišką neformaliojo ugdymo veiklą su socialiai remtinais vaikais ir jaunimu, kurie nori būti jūrų skautais, bet negali mokėti už būrelį. Jūrų skautų būrelių vadovai pasikviesdavo jūrų skautais norinčius būti vaikus, kurie negali mokėti už būrelį, ir kartu mokėsi skautijos principų, įžodžių, priesakų, žaidė skautiškus žaidimus, bendravo, mokėsi irkluoti jūrinėmis valtimis-jalais ir baidarėmis, mokėsi prižiūrėti bei tvarkyti inventorių. Vasaros stovyklos Kauno miesto vaikams metu 5 dienų dienos stovykloje vaikai (10-11 m.) dalyvavo stovyklos programoje: žygyje Draugystės parke ir šventėje, žaidė žaidimus gamtoje, mokėsi plaukti jūrinėmis valtimis, baidarėmis, vyko į pažintinį žygį Girionys-Žiegždriai, mokėsi orientuotis vietovėje su kompaso pagalba, atliko įvairias užduotėles, talentų vakare parodė savo talentus. Po stovyklos uždarymo ir pažymėjimų įteikimo visi dalyviai skirstėsi namo. Seminaro „Fotografavimo menas“ Kauno miesto vaikams metu dalyviai (13-14 m.) sužinojo, kas yra fotografija, kokie jos žanrai, istorija, fotografijos skirstymas, sužinojo daugiau apie meninę fotografiją, portreto, peizažo, architektūros fotografavimą, buitinę fotografiją, meninį reportažą, natiurmortą, taip pat sužinojo pagrindinius fotografijos terminus bei taisykles, kaip reikia ir kaip nereikia fotografuoti. Po seminaro tie patys dalyviai (13-14 m.) Laisvės alėjoje fotografavo objektus pagal teorijos seminare gautas žinias ir atliko tam tikras užduotis akcijoje „Laisvės alėja vaikų akimis“. 15 Kauno miesto vaikų (15-19 m.) dalyvavo gitaros pradžiamokslio seminare, kurio metu išmoko gitaros sudėtį, natų vertes, praktiškai mokėsi išgauti garsus. Taip pat išmoko skaityti „tabus“, skales, natas, susipažino su dermių pavyzdžiais. Po seminaro 1 mėnesį (4 užsiėmimus) jaunimas nemokamai su lektoriaus pagalba mokėsi groti gitara. Savanoriškos veiklos centro „Deineta“ savanoriai atvyko susitikti su 16 jūrų skautų (13-16 m.) ir papasakojo apie savanorystės Lietuvoje kilmę, apie teisinę savanoriškos veiklos aplinką, kaip tapti savanoriu, savanorius priimančias organizacijas Lietuvoje. Susitikimo metu dalyviai galėjo užduoti klausimus apie savanorystę ir jos veiklą Lietuvoje. „Renginių organizavimo ABC“ seminare dalyviai (10 m. – 41 m.) susipažino su renginio komponentais, scenarijaus kūrimu, plakatų rašymu ir kūrimu. Dalyviai uždavinėjo klausimus lektorei ir atliko savarankiškas užduotis. Seminare „Jūrų skautų tradicijos“ dalyviai (15) nuo 18 m. susipažino su jūrų skautų tradicijomis ir papročiais, darbo grupėse metu atliko užduotis, taip pat gavo žinių apie stovyklas, įžodžius, laužo programą, orientacinius žygius, skautiškas tradicijas bei papročius Lietuvoje ir svetur, taip pat lietuvių jūrų skautijos papročius: uniformas, emblemas, vėliavos simboliką, LJS šventes. LJS Kauno vadovų, dirbančių su mažiau galimybių turinčiais vaikais mokymuose – seminare „Konfliktų valdymas“ dalyviai – jūrų skautų būrelių vadovai (18 m.-...) sužinojo apie konfliktų grupėje kilmę, priežastis, konfliktų sprendimų būdus ir galimybes. Atliko savarankiškas užduotis. Kauno jaunųjų jūrų skautų lyderių sueigų metu jaunimas (10-18 m.) diskutavo apie Kauno miestui aktualias problemas, kėlė jiems rūpimus klausimus ir tai LJS padėjo suprasti jaunimo poreikius bei problemas ir bandysime šias problemas spręsti. Įgyvendintas projektas pateisino dalyvių bei organizacijos lūkesčius, todėl numatėme šio projekto tęstinumo galimybę ir teikėme paraišką Kauno miesto savivaldybės jaunimo projektų konkursui „Jaunimas Kaunui -2011“. Tikimės gauti finansavimą ir tęsti jau pradėtas veiklas bei naujame projekte pateiksime dar daugiau įdomesnių veiklų.

Top Fun vaikų vasaros stovyklos

Atgal