VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

Sausio 13-osios 20-mečiui - prasmingi atminimo renginiai

Kruvinųjų Sausio 13-osios įvykių dvidešimtosios metinės šįmet bus minimos daugybe renginių, prasidėsiančių sausio 6-ąją ir truksiančių iki sausio 17 dienos.

Siekdama nuversti teisėtai išrinktą ir nepriklausomos valstybės atkūrimą paskelbusią Lietuvos valdžią sovietų kariuomenė 1991 m. sausio 13-ąją Vilniuje jėga užėmė Televizijos bokštą bei Radijo ir televizijos pastatą, tačiau neišdrįso pulti Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, kuriuos saugojo dešimtys tūkstančių taikių žmonių. Vis dėlto Sausio 13-osios naktį nebuvo išvengta aukų - prie Televizijos bokšto karinei technikai pradėjus važinėti po minią ir šaudyti į beginklius žmones, žuvo 14 ir buvo sužeisti daugiau nei tūkstantis laisvės gynėjų.

Sausio 13-osios įvykių 20-mečio minėjimo programą ketvirtadienį pradės atidaromos fotografijų ir dailės parodos Seimo ir Vyriausybės rūmuose bei Vytauto Didžiojo karo muziejaus Karinės technikos ir transporto Vilniaus skyriuje Olandų gatvėje.

Šeštadienį, sausio 8 dieną, minint prosovietinių jėgų puolimo ir Laisvės gynimo dienas, bus aukojamos šv. Mišios Šventųjų apaštalų Pilypo ir Jokūbo bažnyčioje, vėliau Nepriklausomybės aikštėje vyks Atminimo valanda atkurtai Lietuvos nepriklausomybei ir laisvės gynimui įamžinti. Vilniaus įgulos karininkų ramovėje vyks iškilmingas vakaras, skirtas Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos 70-mečiui.

Sausio 9 dieną, sekmadienį, Vilniuje rengiamas jubiliejinis 20-asis tradicinis bėgimas "Gyvybės ir mirties keliu" nuo Antakalnio kapinių iki Televizijos bokšto, pagerbiant žuvusių Lietuvos laisvės gynėjų atminimą.

Sausio 11-ąją bus atidengiamos atminimo lentos prie buvusio Krašto apsaugos departamento (dabartinio Krašto apsaugos savanorių pajėgų) pastato Viršuliškėse ir Spaudos rūmų bei Lietuvos žurnalistų sąjungos patalpų. Seime vyks žurnalistų susitikimas-diskusija "Laisvo žodžio galia prieš agresiją" ir jaunųjų žurnalistų kūrybinės dirbtuvės. Seime taip pat bus atidengiamas Sausio 13-osios gynybos postus, saugojusius Seimo rūmus nuo sovietinių okupantų tankų, vaizduojantis maketas, vyks kitų atminimo renginių, o vakare rengiamas sakralinės muzikos koncertas Šv. Kazimiero bažnyčioje.

Sausio 10-12 dienomis Sausio 13-osios brolijos patalpose vyks neatlygintinos kraujo donorystės akcija, priminsianti laisvės gynyboje žuvusiųjų ir sužeistųjų pralietą kraują ir kitų žmonių pasiaukojamą pagalbą.

Sausio 12-ąją Seime vyks 1990-1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų konferencija, Prezidentūroje bus įteikiami Sausio 13-osios atminimo medaliai. Vėliau Sausio 13-osios atminimo renginiai tęsis Seime - čia rengiama iškilminga 1990-1991 m. Lietuvos valstybės gynėjų rikiuotė, Seimo rūmus ir juose vyksiančius renginius galės aplankyti visi norintys pagerbti laisvės gynėjų žygdarbį.

Sutemus prie Televizijos bokšto, kur Sausio 13-osios naktį žuvo ir buvo sunkiai sužeisti Lietuvos laisvę gynę žmonės, bus uždegtas Laisvės liepsnos žiedas, veiks instaliacija "Laisvės tunelis", vyks poezijos ir muzikos vakaras. Atminimo laužai tradiciškai liepsnos ir prie Lietuvos televizijos ir radijo pastato, čia bus atidengiama atminimo lenta. Nepriklausomybės aikštėje prie Seimo vyks koncertas ir tradicinė Sąjūdžio valanda, varpo dūžiais pagerbiant kiekvieno iš žuvusio Laisvės gynėjo atminimą. Vakare Šv. Jonų bažnyčioje rengiamas tradicinis laisvės gynėjų atminimo koncertas, o Vilniaus karininkų ramovėje susirinks parlamento gynėjai.

Laisvės gynėjų dieną, Sausio 13-ąją, pradės tradicinė pilietinė akcija "Atmintis gyva, nes liudija", vykstanti mokyklose, valstybės įstaigose, užsienio šalių ambasadose, per Lietuvos nacionalinį radiją ir televiziją bus transliuojamos pilietiškumo pamokos. Seime vyks iškilmingas Laisvės gynėjų dienos 20-mečio minėjimas "Mūšis už Tautų laisvę".

Vėliau nuo Katedros aikštės Gedimino prospektu Nepriklausomybės aikštės link nusidrieks iškilminga Lietuvos vėliavos spalvų juostos nešimo eisena "Vėliava prieš tanką", o Nepriklausomybės aikštėje bus iškilmingai pakeliamos Valstybės vėliavos. Antakalnio kapinėse bus pagerbiamos Sausio 13-osios aukos, laisvės gynėjų pagerbimo ceremonijos vyks ir Alytaus, Kauno, Kėdainių, Marijampolės ir Rokiškio kapinėse. Atminimo lenta žuvusiesiems bus atidengiama Jono Pauliaus II koplyčioje Seime, vyks susitikimas su žuvusiųjų artimaisiais ir nukentėjusiaisiais, bus užrašomi autentiški jų prisiminimai, uždegamas simbolinis laužas "Laisvės liepsna dega".

Vakarop už žuvusius ir gyvuosius laisvės gynėjus bus aukojamos šv. Mišios Vilniaus arkikatedroje bazilikoje, kitose Lietuvos bažnyčiose ir kitų religinių bendruomenių maldos namuose. Kauno sporto halėje Sausio 13-osios vakarą skambės kompozitoriaus Giedriaus Kuprevičiaus teatralizuotos poetinės oratorijos Sausio 13-osios aukoms atminti "Amžinoji šviesa" premjera.

Laisvės gynėjų pagerbimo renginiai tęsis ir sausio 16-17 dienomis, minint Krašto apsaugos savanorių pajėgų įkūrimo 20-ąsias metines.

http://showart.lt/

Atgal