VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Įvykiai

TEHENETO SUKONSTRUOTA MANO BUVEINĖ IR VALGIS

Konferencija Algio Uždavinio atminimui

2011 02 01

Dr. Elina Naujokaitienė

Prof. Broniaus Vaškelio literatūrinės komparatyvistikos centras, mokslo darbuotoja

Institucija VDU

Adresas – K. Donelaičio g. 58, LT-44248 Kaunas

Įmonės kodas: 111950396

Faksas: (8-37) 203858

El. paštas: info@adm.vdu.lt

2011 m sausio 21 d. Lietuvių kultūros tyrimų instituto kultūros tyrimų skyrius bei Estetikos asociacija surengė respublikinę konferenciją Vilniuje (Saltoniškių 58) instituto salėje. Mažas Don Cammilio pasaulėlis nušvito visai kitomis spalvomis nei religijos parklupdytai liaudžiai rodosi. Laisvai besiliejantis žodžių vynas, su dviguba liūto galva. Visa tai, kas kitiems negalima. Galbūt tik mažajam Strasbūro degeneratų būreliui. Sakralūs kvepalai, išsišvarinęs horas, beprotiškas Setas. Algis Uždavinys kaip neprilygstamas tarptautinio masto dėstytojas buvo priimtas šioje žemėje. Tik supančiotas lituanistikos, tikras Tumo dievas. Grįžęs į savo kilmės šalį ar valstybę jis buvo toks, kad rodėsi iš jo burnos sklinda ugnis. Ir žodžio galios kitos buvo atstumtas, nes galvą it gaubė liepsnos. Nematomas dievas save saugo, tokį Oriento specialistą gali atrasti bent Izidė. Veidą dengia tiršta palukų kupeta. Nefčio sukurtas asmuo, dvi deivės visuomet persekioja savo priešus. Kaltinami tai marksizmu, išjuokiamas griūvantis tikėjimas šio pasaulio materialumu. Pats Uždavinys pasirodė gyvą kitą tikrovę. Galia ir Teroras, kurs atlydi. Vikrios rankos sėja paniką. Pilnas meilės ir vilties, supamas milijonų buvimo, jis išsklaido Priešo minias kaip dvasias. Atimami ginklai iš korupcijos demonų. Visuomenė buvo ir už ikonų pasirodymą ir už meilę. Neftis ir Izidė Uždavinio gyvenimą padarė laimingą. Jo valia tiesiog sutvarkė reikalų bėgsmą kaip kher-aha arba Iunu. Visos dievybės Algio Uždavinio tiesiog bijojo. Buvo leidžiamos strėlės įvisus tuos, kurie piktžodžiavo. Visa tai tiesiog sukurta tavo malonumui. Liepsnos Deivė tik perspėja, kad nelaimę atneš pati užgis, jie prieš ją kas nors sukils. Žemojo Egipto Ra Akissavo žvilgsnyje subūrė Orestos Katakinienės, Jūratės Landsbergytės, Salomėjos Jastrumskytės pranešimus. Vyravo dvasiniai muzikos kūrimo aspektai, laisvas lietuviškas mentalumas. Orientas Kutavičiaus ir Osvaldo Balakausko muzikoje, kur rekonstruojamas muzikinis sanskritas magijos akiratyje. Vidas Dusevičius, Algimantas Litvinas, Rasius Makselis, Algirdas Kugelevičius aptarė mečetes ir sprogdinimo terorą, mumijų mokslą, Proklą, teurgiją, mistinį sufizmą. Elina Naujokaitienė – sąryšius su Jeanu Pauliu Sartru ir Zaratustra. Soliarinė barka su noktiurno navigacija atgabeno Thoto ibio dievišką galvą su skarabėjumi ir mirusiuoju Hou iš ramsidų epochos dinastijos. Odeta Žukauskiekenė, Žilvinė Gaižutytė, Dalia Marija Stančienė , Lilijana Astra ir Elvyra Usačiovaitė aptarė modulių iš Egipto vietą edukacijoje ir asmenybės ugdyme. Tumas su Pergalės karūna, ištikimas dievams kaip Oziris, mirusiųjų viešpats, triumfuoja, nes yra daug priešų. Universalus legatas apdainuoja Horą ir atsiranda Dviejų Žemių imperija. Tumui taip nusprendus buvo nuspręsta Hierarchija ir išlaikyta grožio tvarka kaip aukščiausia ir kosminė. Iš Pergalės gimė amžinasis „aš‘, su kuriuo kaip su egoizmu kovojama. Koziris buvo privalomas  kalbant apie žudiką Setą ir priešų demonus. Djedu , gyvi ir reziduojantys ant Mirties Kelių su Naktimi ir Letopolio misterijomis. Pe de Depas Naktį regi paveldėjimo teises. Gintautas Mažeikis, Naglis Kardelis, Antanas Andrijauskas, Stanislovas Mostauskis žodžio svėrėjai prieš didžiuosius Teisėjus. Kada žvėrys nepasieks žodžio? Naktis ir Horas turi vietą  gimstant Dievams, Naktis, kur Izidė budi ir verkia su mylimu broliu. Su Ra Žodžiais visuomet atsiranda ir Slenksčių Saugotojai. Jie draudžiama, kas nors niekada neįeis. Kaip likimas ir Ra žodžiai dievams. Kaip Karsto Rožė Kauno filharmonijoje surengtas koncertas Algio Uždavinio asmenybei atminti (Petras Geniušas).  Horus net ketvertą kartų ištaria Galios žodį. Apverstas ir išskaptuotas pjesėmis. Horas su Izide ir  Oziriu milijonuose švenčių atsiduria šalia milžiniškos Destrukcijos  ir nebūties Bedugnės. Aptarta Švėgždos grafika su lietuvišku minimalizmu. Niekas nepaspruks nuo kebo sekimo. Pranešėjai ir buvo puikus būdas paminėti mirusiojo veido karūnavimą. Šventikas meta kvapnias žoles į ugnį. Pakartotas mirties vardas,. Tai simbolizuoja mirusiojo ‚pergalę‘ prieš jo priešus šiam keliaujant ugnimi. Atgimdamas Uždavinys atsiduria Izidės apsuptyje, atsiranda ir Dievo rankos, išteistos su duona ir konsekruotais gėrimais. Kilmingos šeimos iš Egipto ir Ptolemėjaus laikų aptartos Naglio Kardelio. Makedonietiškos šaknys iš anapusybės, kur deivės paskatina susirinkti heliopolio dievus. Konferencija prasminga kaip paskaitos apie mumijas ir pagarbą protėviams. Mirusieji pabūna su gyvaisiais,  balzamuojant su namu žinios parsinešamos namo. Kitus numirėlius patupdo medyje ir džiovina kaulus saulėje. Logosas primena apie save su jo redakcijos atstovais. Visi, kas gyveno, pasakoja apie savo rūšį. Viena iš klausytojų pastebėjo, kad keista, jie kas nors gyveno, tai kodėl nepaliko net molinių puodų šukių. Kita studentijos dalis atėjo pasiklausyti estetikos asociacijos indėlio. Dažnai visa tai – žmogaus prietaringumo aukos. Fosilijos ir saulėje išdžiūvę mamutai, stogo šiauduose išdžiūvusios katės ir vabzdžiai bei graužikų mumijos. Sausos dykumos kaip lavonų dulkės – vaistas nuo visų ligų. Galų gale taip dievui pavyksta ir atstumi masines žudynes. Sanktifikuotos Kebo durys, Amenti mirusių regionas, kur atsiranda neregėti svajų iš svetur pasirodymai. Gaivinantis alsavimas susirinkusius atgaivina. Khepros barka, Dvasios jau sėdi Barkoje.  Vidinės misterijos taria žodį; Dieve, štai aš. Tai it praėjusių veiksmų Lentelė. Matas ir Oziris Amžinybės princas kaip karė ranka ore. Žemojo pasaulio Teisėjas tik primena, kad būtų geriau jei šių lobių niekas neliestų.

Atgal