VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kelionės

09 18. 14-ojoje Paberžėje

Lietuvos žurnalistų sąjungos narys Alfonsas Kairys

Lietuvoje daug gyvenviečių, pakrikštytų vienu ir tuo pačiu vardu. Antai Paberžės pavadinimą pasisavino net 14 kaimų, kaimelių, miestelių.

Be abejo, žinomiausia Paberžė Kėdainių rajone, kur Dievui, Bažnyčiai ir Žmonėms tarnavo kunigas Algirdas Mykolas Dobrovolskis, visų mielai Tėvu Stanislovu vadintas ir iki šiol vadinamas.

Tačiau šiame rašinyje kalbėsime apie Vilniaus rajono Paberžę, jos bendruomenę, pirmininkę Honoratą Savickienę, bendruomenės džiaugsmus ir rūpesčius. Jos, Honoratos, darbo kabinetas - visa Paberžės seniūnija. Ar tai daug, ar mažai? Ir daug, ir mažai...Seniūnija - tai bemaž keturi tūkstančiai gyventojų, įsikūrusių, pasak Paberžės seniūno Genriko Gerulskij, 128 kaimuose (Paberžės gyvenvietėje – apie 1000 gyventojų). Tai lenkai (60,6proc.), lietuviai (20,4 proc.), rusai (13,2proc.), esama ir kitųtautybiųžmonių (Vikipedija – aut. pastaba).

Nuostabūs bendruomenės narių darbai 

Glitiškės, Anavilis, Visalaukė, Vyžulionys, Žemaitėliai ir kt. - tai vietos, į kurias nukrypsta Honoratos ne tik žvilgsnis, darbai, bet ir mintys. Mintys, kaip padėti žmogui, jei reikia, kaip pasidalinti džiaugsmu su žmogumi. Ir visur pirmininkės pilna. Jos rytas, kaip paprastai, prasideda daug anksčiau nei kitų, nes vakar dienos darbai dar nebaigti: tiesiog nespėta ir ne dėl savo kaltės, bet dėl įvairių derinimų. O kokia gi darbo diena? Pirmiausiai, pokalbis su visada geranoriškai bendruomenės atžvilgiu nusiteikusiu seniūnu Genrik Gerulskij. Aptariama, kuo vieni kitiems padėti gali, kad padėtų Žmogui: juk bendruomenės „Paberžės Santara“ įstatuose nurodyti tikslai (skatinti pilietinės veiklos kūrimąsi gyvenamojoje vietovėje, tenkinti svarbiausius bendruomenės socialinius, kultūrinius, ūkinius poreikius, teikti socialines paslaugas asmenims ir šeimoms, kurie dėl socialinių problemų negali pasirūpinti visaverčiu asmeniniu ir šeimos gyvenimu, dalyvauti visuomenės veikloje, teikti socialines paslaugas prevencijos tikslais, (...), kurti saugią ir patogią gyvenamąją aplinką, dalyvauti įvairių programų konkursuose ir t.t., ir pan.) turi būti įgyvendinti.

Taigi, kuo džiaugiasi bendruomenės pirmininkė Honorata, apie kurią netoliese gyvenantis tautodailininkas auksinių rankų meistras Povilas Malinauskas sako: „Gerai, kad Honorata yra čia: ji geba patraukti žmogų, moka organizuoti, jos žodis ir darbai ne vienam yra padėję “.

Nuostabūs bendruomenės narių darbai 

Džiugu, pasak jos, Honoratos, kad bendruomenė suburta ne tautinės atskirties pagrindu: 32 jos nariai - lietuviai, lenkai, rusai, nes ir įstatuose akcentuota, jog bendruomenės tikslas yra vienyti Paberžės seniūnijoje gyvenančius, dirbančius arba jai draugiškus piliečius. Svarbiausia, rasti šiltą žodį tam, kuris to reikalingas. Bendruomenė dažnai rengia koncertus senjorams (ir ne tik jiems). Paberžėje lankėsi Radžis Aleksandrovičius – čigonų kilmės Lietuvos dainininkas, „Pojuščije serdca“, Vilniaus Pašilaičių mikrorajono kapela „Žirginėliai“, Vilniaus mokytojų namų kolektyvas „Kankleliai“, neseniai susitikta su poetu Juozu Žitkausku ir aptarta jo eilėraščių knyga „Budintis kalendorius“, dalyvavo ir bardė Akvilė. Dažnos žymių tautodailininkų parodos (skiautinių meistrės Birutės Mickevičienės, Julijos Stankevičienės, karpinių meistrės Nijolės Jurėnienės, drožėjo ir skulptoriaus Povilo Malinausko ir kt.). Taip pat rengiamos ir vietinių gyventojų darbų parodos. 2014 m. pirmą kartą Vilniaus rajone Lietuvos Konstitucijos dienai paminėti buvo organizuota Lietuvos Vėliavos nešimo akcija. Ją padėjo organizuoti Darbo partijos jaunimiečiai. Buvo nešama 250 metrų ilgio vėliava: renginys įspūdingas ir įsimintinas. Jau tradicine tapo Kalėdų eglės įžiebimo šventė: ją pamilo ir suaugusieji, ir vaikučiai. Bendruomenės pastangomis sutvarkytas ir pagražintas miestelio centras.

Bendruomenės pirmininkė Honorata Savickienė ir Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė prie tautodailininko Povilo Malinausko sukurto stogastulpio Paberžei 

Bendruomenės iniciatyva, vykdant projektą „16 dienų be smurto”, abiejose Paberžės gimnazijose („Verdenės“ ir šv. Stanislovo Kostkos) buvo skaitomos psichologų paskaitos, rodomas filmas apie smurtą, spektaklis vaikams „Raudonoji saulė“.

Rūpinantis bendruomene dalyvaujama įvairiuose projektuose...ir laimima. Antai LEADER programai (LEADER – tai viena iš keturių ES bendrijų iniciatyvų (kitos – INTERREG, URBAN, EQUAL), kuri skatina kaimo gyventojus ir organizacijas aktyviai dalyvauti gyvenamosios vietovės ir bendruomenės plėtros procese. Ši politikos priemonė padeda stiprinti pilietinę visuomenę kaimo vietovėse, skatina vietos valdžios, verslo ir nevyriausybinio sektoriaus darbuotojų bendradarbiavimą) Paberžės „Santara“ parengė projektą „Senovinių amatų atgaivinimas ir naujųjų kūrimas“ ir sėkmingai jį vykdo. Malonu, kad Glitiškių amatų centras (vadovė Margarita Čekolis) moko prakalbinti molį, moko gaminti keramikos dirbinius. Centras jau žinomas ir Lietuvai: čia organizuojami edukaciniai užsiėmimai vaikams ir suaugusiems. Vilnos vėlimo meno bendruomenės narius moko vilnos vėlimo specialistė Žavinta Audickienė, o siuvimo ir dekupažo gudrybių - technologijų mokytoja Danutė Adomavičienė.

LR Seimo narė Vilė Filipovičienė (kairėje), Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė (dešinėje) ir Vilniaus savivaldybės tarybos narys Algis Šatas (viduryje) susitikimo su Paberžės bendruomene metu

Projektui „Materialinei bazei stiprinti“ skirti pinigėliai leido įsigyti renginių garso aparatūrą, papuošė nuomojamą salę (patalpas nuomoja Nemenčinės vartotojų kooperatyvas) naujomis kėdėmis, galvojama, kaip padėti vietiniams gyventojams išmokti anglų kalbos, didžiuojamasi, kad bendruomenės iniciatyva gimė bendruomenės vėliava, seniūnijos herbas, o visai neseniai tautodailininkas Povilas Malinauskas pagamino Rūpintojėlio skulptūrą, informacinę lentą apie Paberžės istoriją ir stogastulpį, skirtą Paberžės 530 - ies metų jubiliejui, ant kurio pritvirtintas užrašas skelbia, kad čia yra PABERŽĖ, PODBRZEŽE. Pridurtina, kad Bendruomenė pirmą kartą Paberžės istorijoje surengė jubiliejinę savo gyvenvietės 530-ies metų šventę...

Šiluma alsuoja molis vazos pavidalu (bendruomenės narių darbai)

Daug padaryta, ir išvardinti viską – net nepajėgu, tačiau pirmininkės Honoratos svajonė – kaimo kapelos sukūrimas - dar neįgyvendinta, nors ir žmonių yra, ir balsų, neprastesnių už kitose kapelose skambančių, yra, tik kur susirinkti, repetuoti kur?

Veikli, pasak Seimo narės Vilės Filipovičienės, bendruomenė gyvena prastai: skirtos patalpos ankštos: tai yra sandėliukas, reikalingas remonto, nors pačių bendruomenės narių ne kartą dailintas ir perdailintas. Norėtųsi, kad vietinė valdžia, t.y. Vilniaus rajono savivaldybė, jiems padėtų, padėtų išsikraustyti iš dabar skirto sandėliuko į patalpas, kuriose galima būtų susirinkti, šokti, dainuoti, ... Tam pritaria ir Paberžės seniūnas, juolab, kad, sako, esąs laisvas 60 arų žemės plotas, kuriame galimos statybos, tačiau pinigai, kur pinigai joms?...

Paberžės bendruomenė "Santara" su svečiais iš Vilniaus

Susitikusi su Paberžės bendruomenės aktyvu Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė teigė, kad ,,socialinėje politikoje neturi būti jokių politinių krypčių, jokių jėgų. Čia viena politika - rūpinimasis žmogumi, nesvarbu, kokios tautybės jis būtų. Juk gyvename vienoje Valstybėje. Tokias bendruomenes (kaip Paberžės - aut. pastaba) reikia palaikyti ir, manau, ne per mėnesį, ne per du, bet kažkas šios, Paberžės ,,Santaros“ bendruomenės, atžvilgiu bendromis jėgomis bus padaryta“. Jos mintims pritarė ir kartu buvę LR Seimo narė Vilė Filipovičienė, Vilniaus r. savivaldybės tarybos nariai Algis Šatas bei Krystina Bortko, Paberžės seniūnas Genrik Gerulskij ir, aišku, pati Paberžės bendruomenės „Santara“ pirmininkė Honorata Savickienė.

Supraskime, kad kalbėta apie padorias patalpas, kurios šildytų ir žodžiu, ir veiksmais. Ir tikėkime!

Atgal