VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2023-06-08
Elenos  Červinskienėsatsiminimųknyga „Silpnųjų jėga“ išleista pavėluotai.  Plačiau
2023-06-09
 Apetitas kyla bevalgant! Šis visiems žinomas dėsnis galioja ir kitose vartojimo sferose, pvz., gyvename nuolatinių stresų būklėje, tačiau to maža – kasdien minkome, verdame, kramsnojame naujus “iššūkius”. Plačiau
2023-06-05
Lietuvos vakarų krašto dainų šventė – tai tradicija, kuri šiame krašte bene didžiausia ir skaitlingiausia dalyviais, menanti turtingą ir prasmingą Lietuvos Dainų švenčių vyksmą Plačiau
2023-06-01
Viena pagrindinių žmogaus prigimtinių teisių – laisvė. Kai imiesi aiškintis šio žodžio, sąvokos reikšmę, kilmę, istorines interpretacijas, pasijauti esąs kryžkelėje  Plačiau
2023-06-01
UNESCO būstinėje Paryžiuje Lietuva išrinkta UNESCO nelegalaus kultūros vertybių įvežimo, išvežimo ir nuosavybės teisės perdavimo uždraudimo priemonių konvencijos pagalbinio komiteto nare. Plačiau
2023-05-26
 Jūrinių Paplūdimių Kurortai (JPK) maloniai kviečia XXI-ojo amžiaus įtampų nustekentus pasaulio piliečius į smėlio gulyklas, kur, užmerkus elektroninių ekranų nuvargintas akis, kartu su dar tūkstančiais mielų nuogalių, ramiai snūduriuojama, belaukiant kol ateis metas rikiuotis pietautojų, vakarieniautojų eilėse. Plačiau
2023-05-19
 Kai klaidžioju po Vilniaus Žvėryną, kaip po realybės paveikslų dėlionę, ta gamtos, medinės architektūros bei savitos „žvėrynietiškos“ buities mozaika, regai kuria visą XX amžiaus meno reiškinių užuominų galeriją. Plačiau
2023-05-17
Tarp teatrologo Juliaus Lozoraičio mikrorecenzijų kažkada perskaičiau, kad „jeigu teatre vanduo yra tik kaip vanduo, tai čia jau garantuotas požymis, kad čia jau ne visai teatras.“ Plačiau
2023-05-11
Tadas Daugirdas (1852-1919), enciklopedijose pirmiausia pristatomas kaip archeologas, tačiau jis visa savo esybe buvo dailininkas, kurį prigimtinė vizualinio intelekto galia pakvietė, įgalino sėkmingai darbuotis įvairiose kultūros sferose. Plačiau
2023-05-05
Mūsų laikas toks dinamiškas, kas dieną įvyksta kas nors nepaprasto. Nespėji susivokti, o jau užverčia naujais įvykiais. Į Vilniaus Senąjį teatrą suvažiavo Lietuvos mokykliniai teatrai – respublikinis „Aitvarų“ festivalis.  Plačiau
2023-05-05
 Kai buvodami Druskininkuose susiruošiame į “Lynų kelio” padangę, ten, aukštai, turime tik septynias minutes apsižvalgymui. Bendrakeleivių (“orlaivyje” 10 vietų) galvos sukiojasi, akys laksto, foto priemonės fiksuoja bažnyčios bokštą, Nemuną, Meilės salą, artėjančią Slidinėjimo areną.  Plačiau
2023-04-28
   Leidykloje „Mintis“ 1974 m. pasirodė „Filosofijos istorijos chrestomatijos“ knyga: x1x - xx amžių Vakarų Europos ir Amerikos filosofija“.(Daugumą knygos filosofų iš anglų kalbos išvertė filosofas Rolandas Pavilionis Plačiau
2023-04-27
 Kasmet rengiu asmeninius akvarelinės tapybos plenerus Žvėryne žydint alyvoms ir rudenį, kai aitria oranžine gaisa šviečia klevų viršūnės, kupolais iškilusios virš čiabuvių skiauterėtų vasarnamių ir naujųjų stoginių Plačiau
2023-04-21
 Meno istorijos analuose skelbiama, jog novatoriškas literatų ir dailininkų judėjimas DADA, subrendo (akumuliavosi) Šveicarijoje, Ciuriche 1916 metų vasario 5-ąją Plačiau
2023-04-14
 Kviečiu mielus skaitytojus į plenerą, tik ne peizažų tapyti „atvirame ore“, bet pasivaikščioti, kraštovaizdžius žvalgant dailininko akimis. Plačiau
2023-04-07
Pavasaris – gamtos šėliojimo metas. Šiemet, beveik sulaukėme „Baltų Velykų“ – Didžiosios savaitės pradžioje, bent dvi dienas gausiai snigo, Vilniuje, gatvėse vėl plušėjo mechanizuoti sniego artojai irgi grėbėjai. Plačiau
2023-04-02
Seimas, siekdamas pažymėti Lietuvos įstojimo į Šiaurės Atlanto sutarties organizaciją ir Europos Sąjungą 20-metį, Lietuvos Dainų šventės 100-metį ir diplomatų Lozoraičių nuveiktų darbų svarbą, nusprendė 2024-uosius paskelbti NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Diplomatų Lozoraičių metais. Plačiau
2023-03-31
 Balandžio pirmąją mūsų krašte baigiasi poledinės žūklės sezonas, o jau kitą dieną Lietuvos vidaus vandenų telkiniuose pradedamas dirbtinis ledo dangos atitirpdinimas.  Plačiau
2023-03-27
Teatrų scenos turėtų būti jungiančios, o ne skaidančios platformos, sakė kultūros ministras, sekmadienį sveikindamas šalies teatralus su Tarptautine teatro diena. Plačiau
2023-03-24
Jau keliolika metų planetos noosferoje tvyro nuojauta, o komunikacinėse galaktikose pranašysčių tekstais byloja žiniuoniai – esame epochų tarpuvartėje. Plačiau