VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

11.09. Prie džiaugsmo ir šviesos šaltinio

Albina Tumaitė,

buvusi mokinė, Lietuvos mokytojų literatų  ,,Spindulio“ draugijos pirmininkė

Paskutinį spalio šeštadienį visi keliai ir takeliai vedė į Želvos miestelį. Čia mokyklos gimnazija šventė 110 metų sukaktį.

Iškilmės prasidėjo šv. Mišiomis senutėlėje bažnyčioje. Parapijos klebonas kunigas Petras Avižienis kalbėjo apie dvasines vertybes, linkėjo dvasinės šilumos ir artumo.

Albina Tumaitė

Ir vėl plačiai atvertos durys į mokslo šventovę, kur gimė mūsų vaikystės ir jaunystės svajonės.

Salė buvo pilnutėlė. Scena šventiškai papuošta. Kairėje pusėje – mokyklos vėliava. Joje skambutis, žymintis 1909 metus. Iš jo į abi puses sklinda spinduliai. Scenos gilumoje – gyvenimo medis, virš jo – skrendantys paukščiai. Šalia medžio – paprastas medinis mokyklinis suolas.

Renginį vedė Beatričė Tavoraitė, 68 laidos abiturientė, ir Andrius Ivanov, 2-os gimnazijos klasės moksleivis. Taip švelniai skambėjo Kosto Smorigino dainos ,,Paukščiai“ žodžiai. Dainą atliko mišrus ansamblis.

Muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė uždegė mokyklos simbolį žvakę, kurią prieš 28 metus sukūrė Valentinas Giedraitis.

Ir vėl skambėjo daina ,,Ant kiekvieno kalnelio“. Tai poeto Just. Marcinkevičiaus žodžiai, kurią atliko berniukų grupė.

Gimnazijos direktorius Vidas Tavoras kalbėjo apie tai, kas pasikeitė per 10 metų, prisiminė pirmąją mokyklą. Tai buvo rusiška, labai vargana mokyklėlė – be savo rašto, be kalbos, be lėšų... Nuo 2015 metų – gimnazija. Iš kaimo mokyklų didžiausia. Šiuo metu mokosi 175 moksleiviai. Čia veikia Ukmergės meno mokyklos dailės ir muzikos skyrių filialai.

Ukmergės meras Rolandas Janickas kalbėjo apie nelengvą mokytojo kelią. Įteikė direktoriui vazą, tikėdamas, kad joje niekada netrūks žydinčių gėlių.

Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas Vaidotas Kalinas pavadino mokyklą Ukmergės rajono šviesuliu. Sveikino su garbinga sukaktimi ir įteikė direktoriui krepšelį gėlių.

Dalia Steponavičienė, rajono savivaldybės administratoriaus pavaduotoja, linkėjo, kad mokykla ugdytų darbščius ir kūrybingus žmones.

Šventėje dalyvavo Seimo narys Juozas Varžgalys. Jam yra svarbu tėviškė ir pirmoji mokykla.

Į šventę atvyko ir rajono direktorių asociacijos prezidentas Valentas Gendvilis. Jis linkėjo gyvuoti dar daug šimtmečių.

Mišrus Želvos gimnazijos ansamblis

Kalba gimnazijos muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė

Prisiminimais dalijasi literatės, buvusios mokinės Rita Gelūnienė, Stasė Čirbienė ir Albina Tumaitė

Žiūrovai pritaria dainininkams. Nuotraukos gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos ekspertės Rasos Povylienės

Buvusios mokinės literatės Albina, Rita ir Stasė prisiminė čia praleistus metus, mokytojus, kurie išmokė rikiuoti raides ir sudėti į žodį, atskirti gervių klyksmą ir vyturio giesmę ir iš skausmo dažnai nepravirkti, kai jis širdį skaudžiai paliečia.

Ambulatorijos vedėjas Rimgaudas Nekrošius siūlė laimingo gyvenimo receptą. Girininkas Gintautas Povylius palygino mokyklą su Želvos širdimi. Tolučių bendruomenės atstovai dėkingi direktoriui.

Skambėjo ištrauka iš roko operos ,,Jūratė ir Kastytis“. Atliko Iveta Misiūnaitė ir Tomas Butkus.

Šį mėnesį garbingą 60-ies metų sukaktį sutiko ir mokyklos muziejus. Muziejaus vadovė Zita Kriaučiūnienė kalbėjo: ,,Didelė laimė buvo mokyti šio krašto vaikus. Čia aš augau kaip mokytoja. Klydau ir mokiausi. Direktorius mane išugdė kaip muziejaus vadovę“. Ji padėkojo tiems, kurie padėjo kurti ir turtinti muziejų. Apdovanojo Kęstutį Kilkų, Rasą ir Gintautą Povylius, Vaidą Ramošką, Rimantą Trotą, Aureliją Vernickaitę.

Daina keitė dainą. Padėkos ir linkėjimai vedėjams, dainininkams ir muzikantams. Dainas ir muziką dovanojo gimnazistai ir buvę gimnazijos abiturientai, mokiniai, vadovaujami energija trykštančio, be galo muziką mylinčio mokytojo Vilmanto Driuko.

Atsistoję sudainavome Vyt. Kernagio dainą S. Nėries žodžiais ,,Kaip žydėjimas vyšnios“.

Visi buvome laimingi, sugrįžę į savo spalį. Šypsojomės, prisilietę prie šio džiaugsmo ir šviesos šaltinio. Taip viskas miela, sava ir gera čia būti.

Mokykla tartum palaimino mus, kad ir toliau gyvenimo kelias būtų šviesus ir prasmingas.

 

 

 

Atgal