VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

07.16. Lietuvos medicinos bibliotekoje pristatyta dviejų jaunystės draugių kūryba

Janina Valančiūtė

Birželio 30 d. Lietuvos medicinos biblioteka pakvietė į vaikų gydytojos Ivetos Skurvydienės poezijos knygos „Sraigė ant asfalto“ sutiktuves. Pasak autorės, ši knyga – tai dviejų jaunystės draugių projektas.  Poezijos knyga iliustruota dailininkės Daivos Jakaitytės-Juodkienės darbais. Praėjusiais metais aplankius jaunystės draugėsmamą Ivetai kilo mintis pristatyti jau į anapilį iškeliavusios dailininkės darbus.  Knygos pratarmėje autorė kviečia jas abi priimti tokias, kokias pamatysime ir perskaitysime, tarsi dvi sraiges (iš Daivos koliažo) ant asfalto karštą vasaros dieną, išdrįsusias palikti vidinio kiemo komforto zoną ir iškeliauti į platesnį pasaulį. 

Gydytoja  Iveta Skurvydienė pasakoja, kad ši knyga buvo sumanyta dar paauglystės metais. Tuomet ji svajojusi kurti dainas, o Konarskio dailės mokyklą (dab.Vilniaus Justino Vienožinskio dailės mokykla)baigusi klasės draugė Daiva svajojo piešti iliustracijas knygoms, o gal ir dainų tekstams. Po keturiasdešimties metų I. Skurvydienė – vaikų gydytoja, rašanti eiles. Gimusi Vilniuje ir šiame mieste gyvenusi beveik trisdešimt penkerius metus 1995 metais ji išvyko į Tauragę, kur dabar gyvena ir dirba vaikų gydytoja ir vaikų pulmonologe. 2001 m. apgynė mokslų daktaro disertaciją vaikų cistinės fibrozės tema. Publikavo keletą straipsnių periodinėje spaudoje, daug mokslinių straipsnių vertimų draugijų moksliniuose žurnaluose, buvo ir  vieno mokslinio žurnalo redakcinės kolegijos narė. Eilėraščius rašė į kelias socialinių tinklų poezijos mėgėjų grupes, o  2013 metais buvo pakviesta į Tauragės literatų klubą "Žingsniai". I. Skurvydienės  eilėraščiai įtraukti į klubo išleistą knygą-almanachą "Dvidešimtmečio kelias". Ji padėjo sudaryti ir redagavo klubo nario vaikų poeto Jono Jakštaičio eilėraščių knygas "Žvaigždėmis apipintas mėnulis", "Po laukus ir pievas vasaros ieškojau", "Šlepu tepu per laukus". I. Skurvydienė yra Šaulių sąjungos narė, Lietuvos pediatrų draugijos ir valdybos narė, Vaikų pulmonologų ir alergologų draugijos narė, Europos pirminės pediatrinės priežiūros konfederacijos narė ir Lietuvos delegatė. Aktyvus jos politinės ir visuomeninės veiklos etapas - 2007-2019 metai, kai buvo išrinkta Tauragės rajono savivaldybės tarybos nare, be gydytojos darbo turėjo pareigų bei veiklos tarybos sveikatos ir socialinių reikalų komitete. 

Knygos autorė I. Skurvydienė. Fotografavo G. Kurila

Dailininkės mama Irena Jakaitienė su knygos autore. Fotografavo G. Kurila.

Knygos viršelis

Dailininkės dukra Austėja Juodkaitė

Ivetos draugė Daiva Jakaitytė 1985 metais baigė tuometinį Valstybinį dailės institutą ir tapo profesionalia grafike, iliustruojančia knygas vaikams. Jos iliustruota  knyga „Lietuvių pasakos be pabaigos“ buvo nusiųsta į tarptautinę Leipcigo knygų mugę. Deja, dauguma iliustracijų dingo. Atkūrus nepriklausomybę Lietuvoje dirbo leidykloje „Jovaras“ ir Jeronimo Lauciaus leidykloje. Sukūrusi šeimą su A. Juodka ir  1992 metais gimus dukrai Austėjai pradėjo dirbti privačiai. Turėjo daug užsakymų, kūrė keramikos darbus. Populiarumo sulaukė “Zodiako ženklai“, tapybos darbai. 2000 m. mirė vyras, o 2012 metų vasarą Daivos gyvenimą nutraukė sunki liga. Dailininkė paliko mums daugybę nuostabių piešinių, miniatiūrų, ofortų, drobių, koliažų.

Knygos sutikimo popietėje  Daivos mama muzikos mokytoja Irena Jakaitienė prisiminė dukros drauges, kurios dažnai ateidavo pas juos į namus, kuriuose skambėjo Bitlų muzika. Daivos favoritas buvo Dž. Harisonas.  Daivos dukra, džiazo vokalistė ir muzikos terapijos magistrė Austėja Juodkaitė atliko mamos mėgstamos grupės  „The Beatles“ dainą „Yesterday“ .

Prisiminimais pasidalino ir Daivos kurso draugės Jurgos Ivanauskaitės mama menotyrininkė Ingrida Korsakaitė. Jautrios prisiminimų akimirkos. Tragiškas likimas šio dailininkų kurso. Keleto iš jų jau nebėra. Į anapilį taip pat iškeliavo J. Ivanauskaitė, A. Puipa, R. Bartkus. Menotyrininkė pastebėjo, kad jos dukros Jurgos pirmąją knygą - novelių rinkinį „Pakalnučių metai“ ir Daivos kūrinius sieja artumas gamtos motyvams. Poezijos knygos viršeliui panaudotas koliažas „Sraigė ant juodo vandens“ kelia prisiminimus apie Daivą, jos dramatišką likimą.

Susirinkusiems jaukioje popietėje I. Skurvydienė skaitė savo eilėraščius, tarp jų ir „Sraigė ant asfalto“, kuriuo pavadinta knyga:

Lietui lyjant, įžengęs į balą,

pamąstai apie dangų,

prakiurusį tau virš galvos,

apie debesis tavo gyvenime.

Tik eini pirmyn susirūpinęs,

matai vėjo skalbiamas nugaras,

galvas po skėčiais, akis po kojomis

ir skaičiuoji balas iki tikslo.

Mintys sušlampa galvoje

ir prilimpa prie sraigės – tos pačios,

kurią vakar mačiau ant asfalto

šios gatvės pačiam vidury.

Kurso draugė Lena Ausiejūtė prisiminė daug smagių kurso draugų bendravimo akimirkų. Pasak jos, Daiva ir Jurga – dvi viename. Lena savo emocionalius prisiminimus užbaigė savo kūrybos eilėraščiu „Kad nepakirptų niekas sparnų“.

Gydytoja I. Skurvydienė prisiminė Medicinos biblioteką dar kitame pastate, Gedimino pr. 27, ir ten pat Sveikatos apsaugos ministerijoje veikusius įvairius medikų būrelius (šokių, pantomimos ir kt.). Jos nuomone,  dabar bibliotekoje šiame pastate galėtų rintis medikai. Pasiūlė, kad šie namai taptų Medikų namais. Mokytojai  ir daugelio profesijų atstovai turi savo kultūros židinį, savo namus.  Tokių namų labai reikia ir medikams. Gydytoja palinkėjo bibliotekai daug renginių, parodų.

 

Atgal