VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

04.28. HUMORO KALENDORIUS. GEGUŽĖ. Pandeminės studijos

Kęstutis K.Šiaulytis

Per šalį sliūkina jau antrasis Kovidinis pavasaris... Klampoja nabagas per tirpstantį politinį pašalą, pėdina, lyg kuprotas, suvargęs ledynmečio mamutas. Klimato kaita šalyje vyksta kas pusvalandį – tai žibutės mėlynuoja, tai snaigės sūkuriuoja. Vinco Kudirkos minima saulė kartais sušvinta Lietuvos padangėje, bet tuoj, koks seimo daugumos Vardenis Pavardenis, tarsi pelkių kipšiukas suktą galvosūkį tautai pametėja – kad būtų ką svarstyti, gluosniais svyruoti, piktintis ir dejuoti. Kiek daug protų galima gaišinti, vien apie pensinio amžiaus ribas 2040-aisiais, diskutuojant! Ypač sėkmingi Laisvės partijos komunikaciniai projektai – prastuomenei net akys aptemsta! O kiečiausias lyderių koalicijos „trendas“ – Prezidentą komentaruose auklėti ir jo ištikimus rinkėjus „trolinti“. Drumstame vandenį – geriausia žuveles gaudyti! Visa laimė – televizijų malūnai be sutrikimų savo girnas suka, visuomenę sveikatinga informacija bei linksmybėmis maitina: kepa mini sensacijas, pasaulio naujienų pyragus reklamomis pagardina, „žvaigždžių“ sumuštinius organizuoja...

Skaitmeninis pavasaris

Lietaus prevencija

Karantinas

 Parankus šveicariškas peiliukas

Vynuogių tapytojas

Alaus troškimas – kaip Afrikos žemynas!

Vienok, vyriausybė pažadėjo šviesesnę ateitį jau gegužę. Rinktinių Posėdžiautojų ekranuose brėkšta naujas miražas: Pandemija – Ateities Akademija! Jos rektorė – gerbiamoji Premjerė, dėstytojai – ministrų kabineto įtakotukės bei laborantai, na o studentai – įvairiausių rūšių Lietuvos piliečiai. AA šulai mus edukuos įtikinėjimo būdu: vėl mokins mūvėti kaukes, plauti rankas, linkčioti galvą ir laikytis nurodyto atstumo. Pažangiausiems rektorė įteiks Galimybių pasą, stropiausiems pasirašys šviesios vilties įskaitą, vidutiniokams paskirs testų procedūrą, na o atsilikėliams – garantuotas naujas L(N)okdaunas.

 Studentai gaus ir stipendijas – jos bus skiriamos burtų keliu. Būrimus organizuos atsakingai sudaryta patyrusių magų ir laumių komanda. Niekas nebus nuskriaustas! Europinių milijardų banknotai pasieks visus, net kukliausia stipendija, nemokamas bilietas į MO muziejų, suteiks gavėjams džiugių akimirkų. Tikėtina, tokių – sukultūrintų, bus beveik trys milijonai!

 Ekspertai įspėjo, kad akademinių atostogų nelauktume – plautis rankas reikės amžinai. Švietimo, mokslo ir sporto ministerija jau pradėjo organizuoti „pokyčių katalizatorius“, mokymo programų lentelių paragrafus, infrastruktūros kompiuterizavimo, stambinimo, jungimo ir kitas pinigingas veikas.

 Taigi – gegužės mėnesyje nenuobodžiausime. Bet dalis piliečių, regis, neplanuoja ugdytis: aria laukus, sodina bulves, meškerioja. Juos žiniasklaida apibudino keturiais žodžiais – „ kaip nuo grandinės nutrūkę“. Apie kieno grandinę prasitarė jaunieji žurnalistai, neaišku, nes jos galo niekas neranda.

 

Atgal