VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

06.18. Visi Lietuvos etnografiniai regionai verti atmintinų metų

2019-uosius Seimas buvo paskelbęs Žemaitijos metais. Tokiu būdu paminėtas iškili 800 metų Žemaitijos pirmojo paminėjimo rašytiniuose šaltiniuose sukaktis; Žemaitija pagerbta pripažįstant itin didelę jos reikšmę Lietuvos valstybės istorijoje.

Etninės kultūros globos taryba labai džiaugiasi sumanymu valstybės atmintinus metus skirti vienam iš Lietuvos etnografinių regionų ir siūlo artimiausiu metu skelbti ir kitų Lietuvos etnografinių regionų atmintinus metus.

Seimas jau yra pritaręs EKGT padalinio Suvalkijos (Sūduvos) regioninės etninės kultūros globos tarybos šiemet pateiktam siūlymui 2022 metus paskelbti Sūduvos metais.

Sūduvos metai paskelbti atsižvelgiant į tai, kad 1422 m. rugsėjo 27 d. pasirašius Melno taikos sutartį Sūduvos kraštas buvo prijungtas prie Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, taigi 2022 m. bus švenčiama Sūduvos krašto susigrąžinimo 600 metų sukaktis.

 Lietuvos etnografiniai regionai | EKGT nuotr.

Lietuvos etnografiniai regionai. kaisiadorieciams.lt nuotr.

Priimtame Seimo nutarime pabrėžiama Sūduvos įtaka lietuvių kalbos, kultūros bei tapatybės formavimosi ir stiprinimo procesui, knygnešystei, Lietuvos tautiniam atgimimui ir valstybingumo atkūrimui 1918 m.

Pastarosiomis dienomis Seimo atstovams pateiktas EKGT ir jos padalinio Aukštaitijos regioninės etninės kultūros globos tarybos siūlymas 2023-iuosius skelbti Aukštaitijos pagarsinimo metais.

Šis siūlymas siejamas su pirmuoju ryškiu Aukštaičių žemės vardo pagarsinimu visai Europai 1323 metais. Lietuvos valdovas Gediminas ir Didžiojo kunigaikščio taryba 1323 m. spalio 3 d. sudarytoje taikos ir prekybos sutartyje su Livonijos ordinu užrašė: „Štai tos žemės, kuriose mes nustatėme taiką: iš mūsų pusės – Aukštaičių ir Žemaičių žemė (lant to Eusteythen unde Sameyten), Pskovas ir visi Rusinai, kurie yra mūsų valdžioje…“

Šia sutartimi Lietuva buvo pripažinta tarptautiniu mastu, o kartu pagarsinta Aukštaičių žemė, kadangi šią sutartį 1324 m. rugpjūčio 31 d. patvirtino popiežius, reikalaudamas jos laikytis.

2023-iuosius taip pat siekiama paskelbti Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos 100-mečio metais. Šia proga išskirtinis dėmesys tektų etnografinio Mažosios Lietuvos regiono kultūrai bei istorijai.

Dzūkijos (Dainavos) atmintini metai, EKGT ir Dzūkijos (Dainavos) regioninės etninės kultūros globos tarybos nuomone, galėtų būti paskelbti 2024-aisiais, siejant juos su svarbiomis iškilaus Dainavos rašytojo Vinco Krėvės-Mickevičiaus gyvenimo datomis.

 

Atgal