VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

06.21. Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimas

2021m. birželio 25 d.(penktadienį) 10 val. maloniai kviečiame į Lietuvai pagražinti draugijos 100-mečio jubiliejaus minėjimą. Iškilmės prasidės  Šv. Jurgio bažnyčioje (Papilio g.7). Šv. Mišias aukos kun, Teologojos mokslų dr. Saulius Paulius Bytautas OFM ir  Lentvario kun. Gintaras Petronis.

  Programa:

*Meninis prologas, aktorius Petras Venslovas.

* Kauno miesto mero Visvaldo Matijošaičio sveikinimas.Povilo Mačiulio- Vyriausiojo LR Prezidento patarėjo, LPD nario sveikinimas.

* Draugijos įkurimo 100-metis, jos atkūrimo 25-metis. Istorija ir veikla. - LPD Garbės pirmininkas Juozas Dingelis

* LR Seimo, Vyriausybės narių, ministerijų, savivaldybių, NVO atstovų pasisakymai, sveikinimai. Pakviesti dalyvauti:  LR Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis, Seimo narys, LPD Garbės narys Antanas Vinkus, LR Seimo narys Liudas Jonaitis, MRU prof., LPD Garbės narys Alfonsas Vaišvila (ir.kt.)

* LPD skyrių  pirmininkų. pasisakymai

 * “Vaižganto deimančiukų” apdovanojimai

* Architekto -dailininko, kultūros paveldo  vertybių specialist Jono Lukšės Kauno medžių – gamtos paminklų – istorijos liudytojų piešinių parodos, skirtos LPD 100-mečiui, pristatymas.

* Koncertinės įstaigos "Kauno santaka" muzikos ansamblio “Ainiai", koncertas. (vadovas Vaidas Andriuškevičius)

 

Renginio organizatorius – Lietuvai pagražinti draugija

Partneriai: Kauno savivaldybė, XXVII knygos mėgėjų draugija

Pasaulio lietuvių centras, Šv. Jurgio kankinio bažnyčia

 

Apie dalyvavimą prašome pranešti tel. 868527332

 

Atgal