VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

07.28. Susitikome po „Covid-19“...

Birutė Silevičienė

LKRS narė ir Valdybos narė

 Po ilgų 8-erių mėnesių karantino gegužės mėn. 28 dieną, vieni kitų kūrybos išsiilgę kūrėjai, rinkosi į Vilniaus Tarptautinės poetų, rašytojų, literatų, menininkų gildijos „Vingis“ susitikimą. Renginys vyko Vilniaus tautinės bendruomenės salėje.

Kadangi praeitieji metai buvo skirti poeto Pauliaus Širvio 100-mečio paminėjimui, taip pat mūsų „vingiečių“, vadovės Onutės Kulbokienės dėka, ir karantino metu buvo suorganizuotas tai datai pažymėti konkursas: „Ošia gimtinės beržai“. O kartu ir Jono Laurinavičiaus išleistos knygos: „Paulius Širvys ir Kaišiadorys“ pristatymas.

Vingio nariai po konkurso "Ošia gimtinės beržai", skirto Pauliui Širviui atminti

            Onutė Kulbokienė paskelbė, kad mes netekome per karantiną talentingų kūrėjų: Elenos Kubilienės ir poetės Vandos Mikoliūnienės. Jų atminimas pagerbtas tylos minute.

            Suvesti konkurso rezultatai „Ošia gimtinės beržai“

Komisija: J. Laurinavičius, V. Kursevičienė, B. Gaučienė, L. Intejeva, B. Kondrotas.

Lietuvių grupės konkurso rezultatai:

1-oji vieta -  Eugenijai Norvilienei,

2-oji vieta – Jonui Laurinavičiui, Birutei Gaučienei, Onutei Kulbokienei,

3-oji vieta – Loretai Pladienei.

Rusų grupės konkurso rezultatai:

1-oji vieta – Samuilui Lormanui, Liudmilai Intejevai,

2-oji vieta – Galinai Žuravskai, Tatjanai Kaziūnienei,

3-oji vieta – Liudmilai Olifson – Cerenia, Reginai Rego „Kubert“.

            B. Kondrotas padėjo „Vingis“ gildijos pirmininkei Onutei Kulbokienei įteikti padėkas konkurso dalyviams. Padėkota redaktoriams už kūrybos vertinimus. Taip pat nuoširdus ačiū Onutei Knezevičienei, Vladai Kursevičienei, Danutei Ruseckajai.

Birutė Gaučienė atliko dvi Pauliaus Širvio dainas, kurioms pati sukūrė melodiją. Renginį paįvairino muzikos virtuozė Lija Neugasimova ir dainininkas Kiveris. Daug šiltų žodžių, prisiminimų išsakė susirinkę žmonės apie poetą Paulių Širvį: Jonas Laurinavičius, Onutė Kulbokienė, Kiveris ir kiti.

            Šį sykį labai gražią parodą suorganizavo menininkė Nina Kalita: „Laisvas minčių skrydis“.

Žurnalistas, rašytojas, nuoširdus ir draugiškas žmogus – Jonas Laurinavičius – šia knyga: „Paulius Širvys ir Kaišiadorys“ poetui Pauliui Širviui pastatė paminklą, kurio niekas nesunaikins, o istorijos faktai skelbs, jog ošia ir oš Lietuvos žemelėje gimtinės beržai, nes iš žodžio išauga gyvenimas. Jono Laurinavičiaus darbštumu ir arti 200 jo sukurtų knygų norisi labai nuoširdžiai džiaugtis. Neseniai Jonui Laurinavičiui buvo įteikta J. Aisčio premija. Jonas mielai dalinasi knygomis, dovanoja jas žmonėms, pažįstamiems, artimiesiems. Renginyje Jonas Laurinavičius buvo pasveikintas vardadienio proga ir padėkota už padovanotas knygas „Vingio“ gildijos kolegoms.

Gildijos vadovė Onutė Kulbokienė renginio pabaigoje priminė visiems „vingiečiams“ ruošti medžiagą „Vingis-11“ periodiniam numeriui.

Iki naujų susitikimų!

Atgal