VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

09.29. ISTORINĖS ATMINTIES RETROSPEKTYVA PLAKATUOSE

Jūratė Jagminienė

Filologė

Rugsėjo 28 d. Vinco Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame muziejuje, Vilniuje įvyko kauniečio dailininko Tautvilo Rinkevičiaus tautinių–patriotinių plakatų parodos Lietuvos laiko estafetė aptarimas. Visus susirinkusius svečius maloniai pasveikino parodos iniciatorius ir rengėjas, muziejaus vadovas Vladas Turčinavičius ir pristatė plakatų parodos autorių T. Rinkevičių, kuris pasidžiaugė, kad jo kūrybiniai darbai muziejaus vadovo dėka yra pastebėti ir prieinami plačiajai visuomenei.  

Parodos pristatyme dalyvavo kanklininkė Žemina Trinkūnaitė, kuri pakvietė svečius padainuoti lietuvių liaudies dainas, skambant kanklių muzikai.                                                                               

Kad suprastume, kas esame, turime atsigręžti į praeitį – iš kur atėjome, ir, suprantama, susimąstyti, kur einame, ką paliksime ateities kartoms, - vienareikšmiškai savo poziciją išsako autorius.

Kanklininkė Žemyna Trinkūnaitė

T.Rinkevičius

Nuotraukos autorės ir R. Kaminsko

Stebint plakatų parodą, akivaizdu, kad T. Rinkevičiaus kūryba pulsuoja ekspresyvia stilistika, stipria emocija, įtraukiančia žiūrovą į minčių sūkurį, o ryški spalvinė gama  žadina parodos lankytojo vaizduotę. Parodoje eksponuojamose plakatuose lengva pastebėti, kad kai kurie jų sukurti vadovaujantis momentiniu dailininko įkvėpimu, asmeniniais potyriais, o kituose kūrybiniuose darbuose itin svarbus filosofinis mąstymas – gausu Lietuvos istoriją menančių simbolių, ženklų, istorinius įvykius fiksuojančių vaizdų, iškilių istorinių asmenybių išaukštinimas.                                                    

T. Rinkevičius sukūrė per 100 patriotinio turinio plakatų ir visi jie spinduliuoja didžiule meile Lietuvai ir jai gyvenimą paskyrusių konkrečių asmenybių gyvenimo istorijomis.

Šiuo metu pats muziejaus vadovas V. Turčinavičius veda edukacines ekskursijas moksleiviams, supažindindamas juos su dailininko patrioto T. Rinkevičiaus kūrybiniais darbais.

Paroda veiks iki spalio 15 d. Kviečiame apsilankyti.

Atgal