VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

10.01. Apie knygos „Nugalėsim arba mirsim. Nepriklausomos Lietuvos husarai“ pristatymą

Raimundas Kaminskas

 

2021 m. rugsėjo 29 d. Kaune, Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko istoriko Mindaugo Tamošiūno knygos „Nugalėsim arba mirsim. Nepriklausomos Lietuvos husarai“ pristatymas.

Pristatymo  metu buvo aptartos karių istorijos,  rodytos nuotraukos, ginklai bei rekonstruota husarų uniforma.  

 Buvo priminta ir  tragiška husarų pulko baigtis 1940 m., pavienių buvusių husarų likimai  Lietuvos partizanų gretose (1944-1953). Pastebėtina, kad šiandien  tarpukario husarų tradicijas tęsia  Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas.

 Po knygos pristatymo dalyviai   galėjo apžiūrėti  kazokišką šaškę, karabiną Mauser 98AZ, vokišką kavalerijos pikę bei 1-ojo husarų pulko 1931 m. modelio paradinės uniformos rekonstrukciją.

Pirmasis Lietuvos raitelių- gusarų (husarų) karinis vienetas – eskadronas – pradėjo kurtis prie Kauno miesto komendantūros, toje vietoje, kur  buvo vokiečių  arklidės Ukmergės pl. 9 (dabar Savanorių pr. 7 pastato kiemas) 1919 m. sausio  6–7 d.

Iš kairės pirmas  knygos autorius Mindaugas Tamošiūnas, antras dr. Raimundas Kaminskas, prof. Stanislovas Sajauskas bei Kauno m. savivaldybės tarybos narys Rytas Kupčinskas

Mindaugo Tamošiūno knygos „Nugalėsim arba mirsim. Nepriklausomos Lietuvos husarai“ pristatymas 2021-09-29 

1919 m. gegužės 12 d. Lietuvos kariuomenės vadas generolas Silvestras Žukauskas išleido įsakymą iš visų raitųjų dalinių formuoti Pirmąjį lietuvių raitelių pulką, kurio vadu bus paskirtas Švedijos kariuomenės majoras G. E. Goegeris. Nuo 1919 m. liepos 1 d. pulkui ėmė vadovauti karininkas Pranas Jackevičius.

Prezidento Antano Smetonos 1927-09-25 aktu Nr. 384 1-asis gusarų  pulkas pavadintas 1-uoju gusarų Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulku.

Prezidento Antano Smetonos 1939-10-07 aktu 1-asis gusarų  Didžiojo Lietuvos etmono kunigaikščio Jonušo Radvilos pulkas pavadintas 1-uoju husarų kunigaikščio Janušo Radvilos pulku.

1-ojo husarų kunigaikščio Jonušo Radvilos pulko vado 1940-07-28 įsakymu Nr. 225 pulkas nuo 1940-07-25 m. pavadintas 1-uoju husarų pulku.

1-ojo husarų pulko vado 1940-10-27 įsakymu Nr. 286 1-asis husarų pilkas nuo 1940-10-27 m. išformuotas.

Pulko vadai buvo 1920-1929 m. – Povilas Plechavičius; pulkininkas leitenantas J. Bačkus; 1935-1939 m. – pulkininkas Aloyzas Valušis; 1939-1940 m. – pulkininkas Izidorius Kraunaitis; 1940 m. – pulkininkas Kazimieras Gudelis.

 1927 m. rugsėjo 25 d.  prezidentas A. Smetona  įteikė pulkui vėliavą su šūkiu: „Nugalėsime ar mirsim“.

Karių kepurės buvo raudonos. Munduras pilkai žalsvas, apykaklės trikampiai balti, su Gedimino stulpais, kraštai ir rankovių antsiuvai (iki 1931 m.) balti, kelnės raudonos (husariškos) su baltu kraštu, batai su rozetėmis aulo viršuje.

1931 m. pulkas buvo pirmasis Lietuvos tarpukario kariuomenėje, kaip skiriamąjį ženklą antpečiuose pradėjęs naudoti pulko globėjo Jonušo Radvilos monogramą „JR“ su kunigaikščio karūna.

 

 

Atgal