VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

12.21. Žmonės ir vertybės

Visagino viešosios bibliotekos direktorė Dalia Sargūnienė

Suprantama, žmogus yra didžiausia vertybė. Jo darbai, kūryba taip pat gali būti vertybe. Ir nestokoti kitų dėmesio.

Nors ir pergyvename ypatingą pandemijos laikotarpį, bet Visagino viešojoje bibliotekoje renginių netrūksta.  Laikantis visų Vyriausybės nutarimų reikalavimų ir rekomendacijų dėl Covid-19 ligos, neseniai bibliotekoje įvyko susitikimas su Visagino metraštininku, LŽS nariu, nusipelniusiu kaimo rašytoju, poetu, istoriku dr. Algirdu Kavaliausku, šiemet švenčiančiu garbingą 80 metų jubiliejų.

  Dr. Algirdas Kavaliauskas visaginiečiams gerai žinomas.  Susitikimas su skaitytojais ir bibliotekos darbuotojais prasidėjo nuo eksponuojamos salėje literatūros parodos „Vertybės, įprasminančios gyvenimą“, skirtos Visagino metraštininko dr. A. Kavaliausko kūrybai, pristatymo. Mezgėsi draugiškas ir įdomus pokalbis. Algirdas papasakojo, kad Šiaurės Rytų Aukštaitija yra jo tėvų ir jo paties gimtinė, todėl be svyravimų priėmė buvusio  savo studento – Visagino miesto mero Vladimiro Ščiurovo pasiūlymą dalyvauti konkurse naujai  steigiamai Visagino miesto savivaldybės sekretoriaus pareigybei užimti ir jį laimėjo. Dirbdamas aukštose pareigose turėjo priėjimą prie savivaldybės ir savivaldybės teritorijoje buvusių įstaigų archyvų, kuriuos, kaip ir žmonių prisiminimus bei periodinės spaudos publikacijas, panaudojo savo parašytose ir išleistose knygose, už kurias jam suteikta S. Rapalionio premija. Be  išleistų knygų kai kurie jo kūriniai įtraukti į rinktines ir almanachus.

 dr. A. Kavaliauskas prie jo kūrybai įrengto stendo

Su bibliotekos direktore D. Sargūniene

Su bibliotekos darbuotojais. Nuotraukų  autorė Visagino viešosios bibliotekos bibliografė Janina Černiauskaitė

 Apie du tūkstančiai mokslinių, publicistinių bei kitų straipsnių kultūros, švietimo, tolerancijos, lietuvybės, lietuvių kalbos išsaugojimo ir kitais klausimais paskelbti šalies ir užsienio periodinėje spaudoje. 2015 m. už visuomeniškai aktualią publicistiką Lietuvos Respublikos Seimo valdybos nutarimu jam įteiktas G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalis „Tarnaukite Lietuvai".

Šį rudenį  garbingo jubiliejaus proga aktyvus LŽS Senjorų klubo narys žurnalistas ir rašytojas dr. A. Kavaliauskas buvo įvertintas aukščiausiuoju LŽS apdovanojimu – medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai.“

 Visagino viešosios bibliotekos darbuotojai nuoširdžiai dėkojo jam už ilgametį bendradarbiavimą ir sveikino sukaktuvininką, linkėdami  jam tvirtos sveikatos, energijos ir kūrybinės sėkmės.

***

Atgal