VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.02.11.Išrinkti 2022 metų G. Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai

Seimo Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ kandidatų vertinimo komisijos posėdyje ketvirtadienį apsvarstyti pateikti kandidatai ir slaptu balsavimu išrinkti 2022 metų Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio „Tarnaukite Lietuvai“ laureatai.

Už filantropinę veiklą, ypač jaunų žmonių saviraiškos skatinimą ir rėmimą: Akmenės rajono moterų klubas „Akmenietė“; Juozapas Romas Liekis; Jolanta Pupkienė; Zita Rimkuvienė.

Už parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą, pilietiškumo ir demokratijos skatinimą: Leonas Jankauskas; Vytautas Martinkus; Leonas Milčius; Vaclovas Vingras.

Gabrielė Petkevičaitė-Bitė

Už savanorystės kultūros sklaidą Lietuvoje: Jūratė Caspersen; Violeta Schuetz; Sondra Simanaitienė; Andrius Šašys.

Už visuomeniškai aktualią publicistiką, ugdančią tautiškumą ir dvasines vertybes: Jonas Kiriliauskas; kino studija „Mėgėjas“; Kazys Misius; Juozas Pabrėža.

Medalis skiriamas siekiant skatinti Lietuvos visuomenę ir užsienio lietuvių bendruomenę neatlygintinai dirbti valstybės labui ir jos gerovei, reikšti ir įgyvendinti pozityvias idėjas, brandinančias visuomenės pilietiškumą, tautinę savimonę ir kultūrinį sąmoningumą.

Medalis už visuomeninę veiklą skiriamas fiziniams ir juridiniams asmenims – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiams, piliečių bendruomenėms, asociacijoms ir kitiems asmenims, atitinkantiems medalio skyrimo kriterijus. Kandidatūras medaliui teikia valstybės ir savivaldybių institucijos, įstaigos, asociacijos, mokslo, mokymo, kultūros įstaigos, piliečių bendruomenės, labdaros organizacijos ir kiti juridiniai asmenys.

 

 

Atgal