VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.04.07.KOKIAI PARTIJAI PRIKLAUSO VĖJAS? Miniatiūros, sentencijos

Reda Kiselytė

Rokiškis

 

Darbštuoliai dažniausiai nukenčia nuo dykinėtojų ir slunkių.

 

Svajonės būna pabarstytos cukrumi, o realybė – karčiaisiais pipirais.

 

Pribjaurojo dvasią ir išplaukė į platesnius vandenis.

 

Ar stipruolė kaitra turi sąžinę?

 

Krėtė drebulys. Tik... Priežastis nenorėjo atskleisti tiesos kozirių.

 

Pučia šaltas vėjas, čiurlena linksmas upeliukas. Ar jam gerklės neskauda?

 

Spektaklyje suvaidino juokdarį, o šeimoje buvo didžiausias pesimistas.

 

Jautrūs faktai iš gyvenimo dienoraščio neišdyla. Gyvena...

 

Skausmas paminėjo šventę. Į svečius atbildėjo dvasinė ramybė.

 

Namų palėpėje tūno seni laiškai. Pageltę... Elektroniniai laiškai neturi jokios šilumos, jokio sakralumo.

 

Nepastovus vėjas. Dažnai jis keičia savo kryptį. Įdomu, kokiai jis priklauso partijai?

 

Adomėlis vaikščiojo užrietęs nosį, bet protingesniu nuo to taip ir netapo...

 

Šykšti pavasario saulė. Gal ji turi suvalkietiškų bruožų?

 

Gyvenimas žmogų baksnojo atsakingiau dirbti, bet jo sąžinė atostogavo...

 

Siauraprotis ir bukaprotis. Kuo jie skiriasi?

 

Po mamos sparneliu buvo tylutėlis vaikas, o bendraamžių rate – aršus erelis.

 

Sako, kad aitvarai Aloyzui turtų nesukrovė, bet ir pats piršto nepajudino...

 

Iš stebuklingos rankovės pasipylė gėrybės, o realybė buvo nutapyta tamsiomis spalvomis.

 

Kas, kad jaunuoliui miegą sutrikdė varnos, jo mintys visada klaidžiojo po sapnų pasaulį.

 

Apkerpėti lengva, o pasiekti aukštumas, ne kiekvienai Magdutei lemta...

Atgal