VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.05.12.Pirmasis tautinis Kultūros kelias

Lietuvoje sertifikuotas pirmasis nacionalinis kultūros kelias. Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros keliui išduotas sertifikatas galioja 3 metus.

Kultūros ministerijai patvirtinus Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo tvarkos aprašą, šių metų pradžioje buvo paskelbtas Kultūros kelių Lietuvoje lygmenų nustatymo ir sertifikavimo paraiškų priėmimas į šias kategorijas: regioninį Kultūros kelią Lietuvoje, nacionalinį Kultūros kelią Lietuvoje, tarptautinį Kultūros kelią Lietuvoje.

Buvo gauta pirmoji paraiška ir, kaip praneša Kultūros paveldo departamentas (KPD), balandžio 22 dieną įvyko Kultūros kelių Lietuvoje lygmens nustatymo ir sertifikavimo paraiškų vertinimo žinovų komisijos nuotolinis posėdis.

1-asis tautinis Kultūros kelias: Patvirtinimui pritarė visi KPD žinovai. lrkm.lrv.lt nuotr.

 Čiurlionio kultūros kelias. pilotas.lt nuotr.

Posėdyje buvo svarstomas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros kelio sertifikavimas. Visi posėdyje dalyvavę vertinimo žinovų komisijos nariai balsavo už (pritarė) nustatyti nacionalinį lygmenį ir sertifikuoti Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros kelią.

Įsakymą dėl kultūros kelio Lietuvoje sertifikato išdavimo Mikalojaus Konstantino Čiurlionio kultūros keliui KPD direktorius Vidmantas Bezaras pasirašė gegužės 5 dieną.

Kultūros keliai – tai kultūros, švietimo paveldo ir turistinio bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama sukurti ir garsinti atskirą ar kelis maršrutus, kurie būtų grindžiami istoriniu keliu, kultūros koncepcija, pasaulinės svarbos asmenybe ar reiškiniu ir kurie būtų reikšmingi puoselėjant supratimą ir pagarbą bendroms europinėms vertybėms.

Kultūros kelių vystymu siekiama aktualizuoti kultūros paveldą, į atmintį grąžinti svarbius istorinius įvykius, išskirtines, pėdsaką istorijoje palikusias asmenybes, didinti galimybes susipažinti su kultūros paveldu, kurti aukštos kokybės kultūros gaminius, sudaryti sąlygas jais naudotis, sudominti ir įtraukti vietos bendruomenes, skatinti skirtingų sektorių tarpusavio sinergiją, pritraukti lankytojų, puoselėti vietovių tapatybę ir pasididžiavimą jomis.

Pagal KPD pranešimą

Atgal