VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.05.28.Lietuvos aviacijos muziejuje Europos muziejų nakties minėjimo vakaras

Raimundas Kaminskas

2022-05-14  Kaune, Lietuvos aviacijos muziejuje vyko  Europos muziejų nakties paminėjimo vakaras, kurio metu koncertavo  KTU pučiamųjų grupė "The Brassbees". Vakaras buvo skirtas pirmosios Lietuvos Respublikos (iki 1940 m.)   inžinieriaus, lenktynininko,   karo lakūno,  kpt. Prano Hiksos (1897-1966) 125-osioms gimimo metinėms paminėti.


Renginio metu  buvo pristatomas P. Hiksos automobilis "Hudson Essex Terraplane", su kuriuo jis dalyvavo 1938 m. „Ralyje aplink Lietuvą“.  Automobilio pristatyme dalyvavo ir prisiminimais dalinosi P. Hiksos šeimos nariai ir giminės bei dabartinis automobilio savininkas Gitautas Žičkus.

Pastebėtina, kad  P. Hiksa išgyveno 20 lėktuvo avarijų, II-ojo pasaulinio karo metais buvo persekiotas nacių, o sovietmečiu  – vos nesušaudytas. Mirė 1966-04-04 Kaune. Palaidotas Petrašiūnų kapinėse. 


Viso vakaro metu buvo renkamos lėšos Ukrainos valstybinio O. K. Antonovo aviacijos muziejaus siekiui įsigyti droną bei stebėjimo kameras savo teritorijos priežiūrai atlikti. 

Atgal