VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2022.06.17.Darbai, kurie niekada nesustoja

Reda Kiselytė,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos

„Romuvos“ padalinio bibliotekininkė

   Kalba atspindi tautos sielą. Tai jausmo, minties, idėjos įsikūnijimas. Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio  bibliotekoje sukauptas turtingas spaudinių lobynas. Prabėgusios Lietuvių kalbos dienos buvo puikus laikas skleisti informaciją apie unikalią leidinių su autografais kolekciją, retus leidinius, įžymius Lietuvos kalbininkus, knygnešius, daraktorius. Šiais mokslo metais per Lietuvių kalbos dienas, vasario – gegužės mėnesiais, „Romuvos“ padalinio skaitykloje organizuotos keturios priemonės. Apie jas informacija buvo skelbiama gimnazijos „Romuvos“ padalinio, „Mokyklos bibliotekininkai pasakoja“ paskyrose.

   Vasario mėnesį parengta spaudinių paroda „Iš ko mes galime pasimokyti lietuvybės?“ Joje eksponuojami Lituanistikos tyrimo ir studijų centro Čikagoje dovanoti leidiniai. 1950 m. tremtyje išleista Adolfo Šapokos „Lietuvos istorija“, iliustruotas leidinys „Lietuvos istorijos vaizdai“. Šiame leidinyje yra nemažai medžiagos susijusios su Rokiškio kraštu. Net ir parodos pavadinimas „Iš ko mes galime pasimokyti lietuvybės?“ suformuluotas neatsitiktinai. Parodoje eksponuojamas sąsiuvinis su lietuviškomis iliustracijomis ir lietuvišku užrašu.

   Su II-III gimnazijos klasių moksleiviais per etikos pamokas paminėjome Knygnešio dieną. Prisiminėme knygnešį, publicistą, „Aušros“ ir „Varpo“ bendradarbį Jurgį Bielinį, Rokiškio krašto knygnešius. Per integruotą pamoką gimnazistai buvo supažindinti su nauju leidiniu. Tai sociologo, habilituoto socialinių mokslų daktaro Arvydo Virgilijaus Matulionio knyga „Mano pasaulio žmonių autografai“. Gimnazistai atliko praktinę užduotį. Ant lapelių rašė, ką jiems reiškia laisvas žodis, Knygnešio diena. Jų manymu tik knygnešių dėka, šiandien mes turime galimybę lietuviškai skaityti, giliau pažinti savo kraštą ir kultūrą.

   Balandžio mėnesį gimnazijos socialinių tinklų paskyroje buvo paskelbta informacija apie parengtą bibliografinę spaudinių apžvalgą „Knygų formatai. Kuo jie ypatingi?“(Pranciškaus Skorinos metams). Lietuviškos knygos kelias keitėsi ir dabar tebekinta... Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos „Romuvos“ padalinio bibliotekoje pati mažiausia knygelė „Mano pagrindinės teisės Europos Sąjungoje“, o storiausios mokslinės literatūros knygos. Apimtimi solidžios „Versmės“ leidyklos monografijos, tautosakininko Antano Juškos „Lietuviškos dainos“.

   Maža dalis gimnazistų, bet su malonumu skaito lietuvių klasikos kūrinius, išleistus meniškai. Šie spaudiniai moko suprasti ne tik literatūrą, bet ir vaizduojamąjį meną.

   Paskutinė Lietuvių kalbos dienoms parengta spaudinių paroda „Knygų istorijos. Įrašų ir autografų šiluma“. Joje eksponuojami leidiniai su autografais. Didelę dalį leidinių sudaro kunigo, poeto Justo Jasėno jam dovanoti leidiniai su autografais, kuriuos jis padovanojo mūsų gimnazijos bibliotekai.

Eksponuojame ir šviesios atminties poeto, tuometinio Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo vadovo Mykolo Karčiausko dovanotus leidinius. Jis aktyviai ragino Lietuvos kultūrininkus dovanoti mūsų gimnazijos bibliotekai įvairias laikmenas su autografais.

   Šį kartą spaudinių parodoje eksponuojami literatūros kritiko Valentino Sventicko, žurnalisto, literatūros kritiko Stasio Lipskio, kompozitoriaus, poeto, prozininko Alvydo Jegelevičiaus, šviesios atminties filosofo Andriaus Konickio, poeto, vertėjo Jono Juškaičio, jaunos autorės Akvilės Žilionytės, kraštiečio žurnalisto Algio Juozo Kustos ir kitų autorių leidiniai. Laikas nestovi vietoje, o projektas kaupti ir populiarinti spaudinius su autografais tęsiasi. Labiausiai stebina žmonės, kurie suradę informaciją viešoje erdvėje mums dovanoja leidinius.

   Socialinių tinklų savo paskyroje skelbiau informaciją apie Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos (LKRS) Rokiškio skyriaus veiklą. Šio skyriaus nariai jau antri metai dalyvauja Lietuvių kalbos dienose. Pirmoji tema buvo „Žodžiais rašome literatūros istoriją“. Literatės savo poetinius tekstus dedikavo lietuviškam žodžiui, rašytojai Gabrielei Petkevičaitei – Bitei, rašytojai Vandai Juknaitei, poetei Elenai Mezginaitei, kūrė sentencijas ir miniatiūras.

   Šios kūrybinės organizacijos literatės turėjo galimybę pasirinkti pačius įdomiausius literatūrinius kūrinius temai „Tekstai, kurie man brangūs“. Literatūrinę kūrybą iliustravome LKRS Rokiškio skyriaus renginių nuotraukomis.

   Mūsų visų darbai labai nedideli, bet jeigu  informacijos vartotojams suteikėme naujos informacijos, lašelį sielai peno, tuomet labai smagu. Per Lietuvių kalbos dienas, ypatingą dėmesį skyrėme literačių Vidos Papaurėlienės ir Irenos Varnienės kūrybai. Su jų tekstais supažindinome informacijos vartotojus. Nuotraukos iš renginių paįvairino visą medžiagą. 4 mėnesius populiarinome rokiškėnų kūrybą.

   Poetas, eseistas Marcelijus Martinaitis rašė: „Skaitydami trumpam tampame genijais, pabūname proto, jausmų ir sąmonės viršūnėse“. Tikime, kad taip įvyko ir šį kartą.

   Dėkoju gimnazistams, pedagogams, literatams už bendravimą. Visi kartu stipriname lietuvių kalbos medį

Praėjo skelbtos Lietuvių kalbos dienos. Aš dažnai pagalvoju apie savo indėlį į šių dienų kraitę. Į socialinius tinklus, „Lietuvos aido“, „Amerikos lietuvio“ svetaines rašau tekstus (miniatiūras, sentencijas, trumpąsias esė) ir jeigu, nors keliems informacijos vartotojams, tai įdomu, manau, kad tai tik sustiprina lietuvių kalbą. Gimnazijos skaitykloje ir toliau tęsiame darbus, kurie populiarina lietuvių kalbą. Šie darbai niekada nesustoja...

 

                            

Atgal