VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.06.24.Europa kurs bendradarbiavimo kultūros paveldo srityje debesiją

 

Kultūros viceministras Vygintas Gasparavičius, šiandien pasisakydamas Europos Komisijos inicijuotame pristatyme ir diskusijoje dėl Europosbendradarbiavimo kultūros paveldo srityje debesijos sukūrimo, pritarė šiai iniciatyvai.

Debesija bus skaitmeninė bendradarbiavimo platforma, europiniu mastu sujungsianti specialistus, dirbančius kultūros paveldo, ypač muziejų sektoriuje, taip pat mokslininkus ir, panaudojant modernias technologijas, įgalins kultūros paveldo institucijas bendradarbiauti, nepriklausomai nuo jų dydžio ar geografinės padėties. Debesija apims ir plėtos interaktyvias mokslinių tyrimų, kuratorystės, restauravimo ir konservavimo priemones, padės pasiekti piliečius bei kultūros ir kūrybinių industrijų atstovus, tinkamai apsaugos ir valdys intelektinės nuosavybės teises, sudarys sąlygas komerciniam bei nekomerciniam bendradarbiavimui.

„Glaudus bendradarbiavimas ir ankstyvas dalyvių bei potencialių debesijos naudotojų įsitraukimas yra sėkmės pagrindas. Be to, turėtų būti plėtojama tarpsektorinė politika, kuria siekiama veiksmingai taikyti mokslinių tyrimų rezultatus ir užtikrinti aktyvų suinteresuotų šalių dalyvavimą bendroje veikloje ir bendradarbiavimo tinkluose“, – sakė V. Gasparavičius. Jis taip pat pažymėjo, kad debesija turėtų užtikrinti sąveiką su esamomis nacionalinėmis IT sistemomis, tai akcentavo ir kiti susitikimo dalyviai. Tam, kad būtų įvertinta, kurie nacionaliniai kultūros ištekliai galėtų būti susieti su debesija, viceministro teigimu, ateityje reikės išsamesnės informacijos.

Nuotoliniame renginyje dalyvavo už inovacijas, mokslo tyrimus, kultūrą, švietimą ir jaunimo reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Mariya Gabriel, ekspertai ir valstybių narių kultūros ir švietimo politikos sprendimų priėmėjai.

Renginyje pabrėžta, kad kultūros paveldas atlieka vis svarbesnį vaidmenį ne tik europinės kultūros pažinimo, bet ir kūrybiškumo skatinimo, inovacijų ir ekonomikos augimo srityse. Tiek muziejai, tiek kitos kultūros paveldo institucijos yra jungiamoji grandis ir varomoji jėga, padedanti pažinti kultūros paveldą, jį išsaugoti ir kūrybiškai juo naudotis dabartyje ir ateityje. Susitikimo dalyviai akcentavo būtinybę vengti duomenų dubliavimo kuriant naują instrumentą, siekti papildomumo bei užtikrinti jo tvarumą ateityje. Europos Komisija netrukus inicijuos platų visų suinteresuotų šalių forumą, kuris leis toliau išgryninti platformos architektūrą, sąsajas ir valstybių narių indėlį.

Atgal