VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2022.07.05. Liepa pražydo eilėmis

Reda Kiselyte,

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos bibliotekininkė

   Kasdieninę giesmę traukė strazdas, dūzgė bitės liepose, o poezijos gerbėjai susirinko į Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazijos Senuosius rūmus. Aktų salėje buvo pristatomos Jolantos Augulienės ir Jolantos Juodinytės poezijos knygos.

   Dvi Jolantos... Pedagogės, rajono literatės, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos narės, šalies ir rajono literatūrinių konkursų dalyvės ir prizininkės. Jų kūryba spausdinama Rokiškio rajono literatų klubo „Vaivorykštė“, Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos almanachuose ir antologijose, kitų literatūrinių organizacijų rinkiniuose, rajono, šalies ir užsienio lietuvių periodinių leidinių svetainėse. Pačios literatės savo kūrybos posmais dalinasi socialinių tinklų savo paskyrose. Taip jas renginyje pristatė šios informacijos autorė Reda Kiselytė.

   Literatės skaitė savo poeziją, liejosi muzikos akordai. Gitarų stygas virpino pedagogai Ona Viduolienė ir Egidijus Kundrotas. Knygų autores sveikino gražus būrys pedagogų ir literačių.

Gražinos Pitrėnienės nuotr. iš kairės renginio vedėja Reda Kiselytė, literatės Jolanta Augulienė ir Jolanta Juodinytė

Pristatomos knygos. Nuotr. aut. Gražina Pitrėnienė

 Literatė Jolanta Augulienė Čedasų šventų apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, po renginio. Nuotr. iš asmeninio archyvo

Renginį paįvairino laiškai, kuriuos atsiuntė žmonės, gerbiantys literates ir jų kūrybą. Karštą vasaros dieną renginį atvėsino Lietuvos Vyriausiojo Senelio Kalėdos (Arvydo Bagdono) laiškas, rašytojo, Nacionalinės žurnalistų kūrėjų asociacijos nario Jono Laurinavičiaus laiškai literatėms, kuriuose jis vertino abiejų kūrėjų tekstus ir 1997 m. gimnazijos absolventės Rasos Žaržojūtės linkėjimai.

 J. Augulienės ir J. Juodinytės knygose liejosi pačių autorių įrašai ir autografai gerbėjams. Nutilo gitarų stygos, liepose dūzgė bitės, kasdieninę giesmę traukė strazdas. Poezijos popietė baigėsi. Tikiu, kad šios literatės ir toliau leis savo kūrybos knygas.

   Dar literatės J. Augulienės knyga ,,Kad nepamesčiau“ buvo pristatyta per šventų apaštalų Petro ir Povilo atlaidus, Čedasų bažnyčioje. Smagu, kad gerbiamos Jolantos gimtasis kraštas pražydo eilėmis. Klebonas kun. Virginijus Šimukėnas džiaugėsi, kad bažnyčioje, po atlaidų tęsiamos knygų pristatymo tradicijos.

Atgal