VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2022.08.29. KERŠTAUTOJAS IRGI TURI SAVO VIZIJĄ... Miniatiūros, sentencijos

Reda Kiselytė,

Lietuvos kaimo rašytojų sąjungos

Rokiškio skyriaus pirmininkė

Ir mylinčios akys būna priėdusios velnių.

Svetimi apdovanojo, o savi kailį nudyrė...

Apsiginklavo necenzūriniais žodžiais ir išėjo spręsti šeimyninio konflikto.

Meilė labiau apsvaigina, negu stiprus vynas.

Kalbantis enciklopediniais terminais, tautos buvo neišgirstas.

... kad blyškus veidas, tai dar nereiškia, kad tamsus protas.

Ir kelmas kažkada buvo jaunas ir gražus.

Kerštautojas irgi turi savo viziją, taktiką ir strategiją.

Visai be reikalo paleido liežuvį į darbą, būtų ilgiau gyvenęs...

Grakščiai žvirblis vaikščiojo ant namo stogo, o vaikščiodamas žeme, net Rainio pabūgo...

Ir prisiplakėliai prieina liepto galą...

Jau snūduriavo diena ir net nepastebėjo, kaip ją apglėbė vėsusis vakaras.

Jis nepaisė bičiuliškų patarimų, o priešai jau iš anksto trynė rankas.

Net ir labai dailų berželį įveikia kietasprandė sausra...

Kai žmogus dusliai kalba, tai nereiškia, kad jau giltinė mosuoja dalgiu...

Melą puošė, dažė, dailino, bet tikrosios spalvos paslėpti taip ir nepavyko.

Karšta arbata sušildo kūną, bet širdis ir lieka...

Net ir būsimi savaitgaliai apipinti šviesiomis spalvomis.

Ramus oras. Dar vėjas tebeatostogauja.

Ir keiksmažodžiai, ir nuoširdūs žodžiai palieka gilią vagą širdyje.

Pasipūtėliui visas pasaulis kaltas ir neteisingas.

Liežuvavimui protas nebūtinas, o santūrumas dažnai vaitoja nesuprastas.

Neetiškas poelgis visada greičiau susiranda draugų...

Gyvenimas yra pats didžiausias galvosūkis.

Grynuoliams Dievas visada uždeda sunkesnę naštą.

Jūrininko akys krypsta ir į pelkę...

Nuovargis dažniausiai dėvi tamsią eilutę.

Susikivirčyti visada lengviau, negu rasti aukso vidurį.

Nuvalkiotas frazes žemino, niekino, bet geresnio nieko taip ir nepasakė.

                                                                                           

Atgal