VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.09.17. Malaišiuose – skambi tradicinė Vaižgantinių šventė

Vytautas Žeimantas

 

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungai – 100 metų

Senieji Malaišiai, Juozo Tumo-Vaižganto gimtinė, sulaukė daug svečių, atvykusių į tradicinę, jau keturioliktą Vaižgantinių šventę. Atvyko Vaižganto kūrybos gerbėjai iš Vilniaus ir Kauno, Anykščių ir Utenos, Svėdasų ir Pakruojo...

Šventė prasidėjo nuo prisiminimų ir apmąstymų, skirtų Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos šimtmečio sukakčiai. Apie gražų dviejų kūrybinių krypčių susibūrimą kalbėjo Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Kvietkauskas. Buvo pabrėžta, kad Lietuvos Respublikos aušroje, 1922 metais, kai būtinai reikėjo kurti ir stiprinti jaunąją valstybę, lietuvių rašytojai ir žurnalistai Kaune sukūrė sąjungą, kad galėtų aktyviau ir vaisingiau dirbti Lietuvos labui. Buvo pabrėžta ir tai, kad šios sąjungos pirmuoju pirmininku buvo išrinktas Juozas Tumas-Vaižgantas.

Nors rašytojų ir žurnalistų keliai 1929 metais ir išsiskyrė – buvo sukurtos dvi atskiros sąjungos, tačiau noras bendradarbiauti išliko. 2002 metais, minėdamos Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 80-metį, Lietuvos rašytojų sąjunga, Lietuvos žurnalistų sąjunga ir Nacionalinė žurnalistų kūrėjų asociacija įsteigė kasmetinę Juozo Tumo-Vaižganto premiją. Ji skiriama lietuvių rašytojui arba žurnalistui už sėkmingą literatūros ir žurnalistikos - dokumentinės prozos arba literatūrinės publicistikos - dermę, vertinant praėjusių dviejų kalendorinių metų kūrybą.

Vaižganto premija – Kaziui Sajai

Šiemet  į Juozo Tumo-Vaižganto premiją pretendavo aštuoni rašytojai ir žurnalistai. Vertinimo komisija, į kurią įėjo rašytojų ir žurnalistų atstovai, šiemet Juozo Tumo - Vaižganto premiją nutarė skirti rašytojui Kaziui Sajai už knygą „Pėdsakai“.

Šią žinią Malaišiuose paskelbė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Kvietkauskas.  Kadangi iš Dzūkijos kaimo dėl tolimos kelionės devyniasdešimtmetis laureatas negalėjo atvykti, tai Birutė Jonuškaitė perskaitė citatų iš K. Sajos knygos. O ant Vaižgantinių krėslo sugulė dovanos ir gėlės rašytojui.

„Premija Kaziui Sajai paskirta už savitai derinamą aktyvaus pilietiškumo ir literatūrinės dokumentinės prozos novatoriškumą, originalų ir savitą pasakojimo stilių, įprasminant Lietuvos ir kitų tautų kultūrų egzistencinę prasmę,“ – sako konkurso vertinimo komisijos pirmininkė, profesorė Audronė Nugaraitė.

Vaižganto premija jau yra apdovanoti Gintautas Iešmantas, Rimantas Vanagas, Gintarė Adomaitytė, Laimonas Tapinas, Viktorija Daujotytė, Jonas Mikelinskas, Filomena Taunytė, Justinas Marcinkevičius, Juozas Kundrotas, Liudvikas Jakimavičius, Perpetua Dumšienė, Gediminas Kajėnas, Vytautas Bagdonas, Donatas Petrošius, Julius Sasnauskas, Egidijus Aleksandravičius, Loreta Jastramskienė, Alfas Pakėnas, Liutauras Degėsys ir Arvydas Juozaitis.

Pagerbti ir svėdasiškiai

Keturioliktoji Vaižganto mažoji premija „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ buvo įteikta Aldonai Bagdonienei. Ją įteikė Svėdasų seniūnas Saulius Rasalas.

Kazys Saja

Vaižganto premijos laureatą paskelbė Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Jonuškaitė ir Lietuvos žurnalistų sąjungos pirmininko pavaduotojas Vytautas Kvietkauskas

Vaižgantinių dalyviai

Vaižganto mažoji premija „Už nuopelnus Svėdasų kraštui“ buvo įteikta Aldonai Bagdonienei

Septintoji jaunimui skiriama Vaižganto giminaičio kunigo Aleksandro Papučkos „Meilės ir gerumo“ premija buvo įteikta moksleivei Neringai Matulevičiūtei. Ją įteikė premijos mecenatas Svėdasiškių draugijos „Alaušas“ garbės pirmininkas Algimantas Indriūnas.

Laureatus sveikino Anykščių savivaldybės meras Sigutis Obelevičius. Šventės metu padėkomis apdovanoti Svėdasų krašto deimančiukai: Sigita Zobarskienė, Dsomicelė Augutienė, Zita Šukienė, Raimundas Kovas, Rūta Stanevičienė.

Koncertavo bardas Kazimieras Jakutis ir Anykščių kultūros centro instrumentinis kvartetas, kuriam vadovavo Kęstutis Grigaliūnas. Savo kūrybos eiles skaitė poetė Dalia Teišerskytė.

Ant senųjų Malaišių trobų sienų buvo eksponuojama Vytauto Bagdono ir Raimundo Kovo fotografijų paroda „Prisimenant 2021-ųjų „Vaižgantines“.

Buvo malonu vėl paspausti tvirtą Vaižgantinių organizatoriaus Vytauto Bagdono ranką, pabendrauti su  anksčiau apdovanotais Vaižganto premijų laureatais, rašytojais, žurnalistais, aktoriais, politikais, Anykščių  rajono Garbės piliečiais, Juozo Tumo-Vaižganto giminaičiais.

Šventė baigėsi ragaujant Lietuvos šaulių sąjungos Utenos pulkininko Prano Saladžiaus 9-osios rinktinės išvirtą šaulišką košę, šildantis prie draugystės laužo.

Už gražią ir prasmingą šventę norisi padėkoti jos rengėjams: Anykščių kultūros centrui, Svėdasų seniūnijai, Asociacijai Vaižgantiečių klubas „Pragiedrulys“ ir Svėdasų krašto muziejui.

 

Atgal