VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra, menas

2022.12.02.Romansų ansambliui ,,JUODOJI ROŽĖ“ – 25-eri

Romas A. Vorevičius

 

Šurmulys Vilniaus mokytojų namuose.  Laiptais kyla būsimo jubiliejinio koncerto klausytojai, scenos užkulisiuose puošiasi romansų atlikėjai. Anksčiau atėję žiūrovai specialiuose atvirukuose parašo palinkėjimus ansambliui... Nuotraukų stende – žaviausios ansamblio istorijos akimirkos, kuriose vietos rasta ir LR Prezidentui Gitanui Nausėdai. Prie įėjimo į salę nedidelė sumaištis – pritrūkstama bilietų, vietų prisėsti...

Renginio žiūrovai Mokytojų namų salėje

Ansambliečių rūbai, artimi retro stiliui, išspaudžia malonią šypseną. Į Didžiąją salę renkasi įvairaus amžiaus žmonės, pasiilgę ilgesingų ir melodingų romansų... Daugelis pasakytų – tikrų eilėraščių, seniai virtusių dainomis, romansais. ,,KAS GERA - PRISIMINKIME“ – toks šio koncerto pavadinimas...

Renginio vedėjas, Joniškio Garbės pilietis Juozas Šalkauskas plačiai šypsosi. Žodžio legenda Juozas prieš kelerius metus su romansų ansambliu susidraugavo artimiau – veda koncertų programas, su kolektyvu ne vieną koncertų kilometrų šimtuką sukorė... Skaitovas Juozas koncertams parenka skaitomą poeziją -  ,,kiekvienas koncertas – kitoks, kitaip savitas... Poeziją derindamas prie romansų vadovaujuosi vidine emocija, aplinkybėmis ir, žinoma, pagarba visiems ansambliečiams, žiūrovams“.

Rožė. Spygliuota gėlė. Kodėl... juodoji? Turbūt šios vieno romanso eilutės atspindi šio romansų ansamblio dvasią, pavadinimo nuotaiką.

,,Rožė juodoji - liūdesį reiškė, rožė

Raudona - tai meilės liepsna...“

Šiuos žodžius, kiek jaudindamasi, ramiai išdainavo ansamblio  prezidentė Marija Mašanauskienė: ,,Kas mus, ansambliečius, vienija?  Pati kartais susimąstau.... Manyčiau,  meilė dainai - kai dainuojami romansai - tarsi išgyvenama tai, kas buvo, ir viltį,  kad meilė niekur nedingo, kad ji gyva jausmuose, širdyje, dainų žodžiuose“.

Ansamblio „Juodoji rožė“ dalyviai su renginio vedėju Juozu Šalkausku

Šis ansamblis subūrė vienminčius moteris, vyrus, kuriems brangios mamų, močiučių išjaustos gražiausių, gal ir skausmingiausių meilės jausmų dainos,  širdies dainos.

Prieš 25-erius metus šis ansamblis buvo pavadintas  meilės dainų klubu ,,Juodoji Rožė“. Entuziastė Marija Bimbiraitė subūrė romansų mylėtojų grupę ir tapo klubo, vėliau ir ansamblio  prezidente. Ir šiame koncerte ponia Marija, sėdėdama pirmojoje eilėje, stengėsi nepraleisti nė vieno dainų žodžio skambesio...

Ansamblio meno vadovė (nuo 2017 m.) Irena Belickienė prasitaria -  ,,džiaugiuosi, kad nepasiduodame ,,pigių“ romansų įtakai, iš muzikos lobynų prikėlėme ir tuos ,,tikruosius“, mūsų protėvių dainuotus romansus“. Pasakė, ponia Irena, ir... nuskubėjo pasiimti smuiko, kurio melodija visuomet tarsi pakylėja virš kasdienybės...

Ansamblietė Lina Mickevičiūtė nedvejodama teigia -  jos kartai romansai – tikra atgaiva širdžiai.  Visi dalijamės  meile su klausytojais, kurie,  mums dainuojant, dėl jausmingų romansų žodžių, neretai ir ašarą nubraukia...

Nuskamba pirmieji romansai. Salėje nuaidi plojimai... Nors kartos keičiasi, banguojantys meilės jausmai išlieka tokie patys. Romansų magija klausytojus  nuneša ten, kur norisi būti mylimam ir pačiam mylėti, kur sunkus išsiskyrimo kartėlis ir neviltis pasimiršta, nes lieka viltis ir tikėjimas meile. Ansamblis dainuoja, dainuoja apie  buvusią, bet širdyje dar likusią meilę...

Dainuodami ir grodami šio vakaro scenos šeimininkai šypsosi, žiūri į akis žiūrovams, šalia stovintiems draugams. Jaučiama, kad Jiems gera kartu dainuoti ir vienodai pajausti tai, apie ką dainuojama.

Atlikėjus itin vienija suprasta būtinybė puoselėti šio žanro dainas – parodyti visiems klausytojams, kokie gyvybiškai svarbūs žmogaus sielos pergyvenimų ir džiaugsmų išsisakymai. ,,Norėtųsi, kad romansus būtų galima išsaugoti ir perduoti ateities kartoms, kaip svarbų ir nuostabų, jaudinantį širdis kultūros paveldą,“ – tęsia anksčiau pradėtą pokalbį Marija Mašanauskienė.

Ansamblietė Janina Zagorskienė  mano, kad tik brandūs žmonės gali dainuoti romansus, nes  bėgant metams, naujai įvertinamos gyvenimo spalvos, jautriau sugebama įsijausti į žiedų ir tylos šnabždesį, vėjo ir jūros ilgesingą dvelksmą ...

Ansamblis ,,Juodoji Rožė“ ne kartą yra dalyvavęs įvairiuose miestų ir miestelių renginiuose, Vilniaus miesto šventės ,,Skamba skamba kankliai“ romansų vakaruose, įvairiuose  jubiliejiniuose renginiuose. Televizijos žiūrovai taip pat ,,nenuskriausti“ - dainuota ir Zitos Kelmickaitės vedamoje TV laidoje ,,Ryto suktinis“ bei televizijos laidoje ,,Duokim garo“. Ansamblietė Regina Bugorevičienė prisimena ir  tarsi kuklesnes išvykas – dalyvauta mažesnių miestelių šventėse. Miestelių žmonės itin jautrūs... Tokie susitikimai itin brangūs...

Ansamblio egzistavimas prasmingas ir tuo, kad ansamblio potencialas yra panaudojamas ir labdaringai koncertinei veiklai. Ne vieną kartą dainuota įvairiuose senelių namuose, ligoninėse,  tremtiniams.

Ansamblio repertuare, net sunku patikėti,  jau daugiau nei 200 romansų, meilės dainų. Jau ne vienerius metus su ansambliu bendradarbiauja dainų kūrėja ir atlikėja poetė Birutė Gaučienė, kurios romansus pamėgo daugelis. Gerbiama Birutė jausmingu žodžiu dėkoja visiems, neabejingiems jos žodžiams ir melodijai...

Atsigręžkime atgal: 2005 m. išleistas pirmas kompaktinis diskas ,,Pabūk dar“, 2012 m. antras - ,,Laumių vilionės“. Iki 2005 m. meno vadovė buvo Rasa Pakarnaitė, o prezidente nuo 1997 m. -  Marija Bimbiraitė.  Buvęs meno vadovas - Aleksandras Vasiliauskas nuostabiai grojo keliais muzikos instrumentais ir pats padainuodavo romansus kartu.

Prieš kelerius metus romansų dainininkams gitara bei akordeonu  pritarė ir Sergejus Didenka. Gerbiamas Sergejus mielai sutiko pagroti ir šiame koncerte. Ansamblyje gitara skambinti laiko randa Artūras Jukna. Beje, nepakeičiamas gitaristas Artūras Jukna – fizikos profesorius, fotoelektros technologijų laboratorijos vedėjas (Vilnius Tech). Na, ir kiek čia yra bendro su muzika?

Svarbus ansamblio laikotarpis – koncertai, skirti poeto Pauliaus Širvio gimimo šimtmečiui paminėti. Renginių vedėjas Juozas Šalkauskas ,,širvinę“ programą, kaip sakoma,  ,,surėdė ir  ratuosna  įkėlė“. Anuomet lydėjo keistas pojūtis – karantino ribojimų laikmetis kėlė nerimą... Koncertų klausydamiesi kaukėti žiūrovai, puikiai pamenu, pritardami dainavo, lingavo...  Įvyko  trys koncertai – Vilniaus mokytojų namuose, Birštone bei Druskininkuose.

Ansamblis bendrauja ir su vyrų choru ,,Varpas“, kurio aktyvusis prezidentas Alfredas Antanas Basevičius kūrybiškai įtraukia dainininkus padainuoti kartu  – koncertuota  Punske, Merkinėje bei koncerte, skirtame  Tėvo dienai Kotrynos bažnyčioje Vilniuje. O šiandien salėje ,,Varpo“ vyrai ansamblį ,,Juodoji rožė“ sveikino šmaikščiais dedikaciniais  Mindaugo Ivanausko dainos žodžiais ir dovanomis.

Renginį dainomis ir profesionalumu papuošė  svečiai  - Joniškio kultūros centro grupė ,,Ašalia“. Praėjusią vasarą ,,rožė“, aplankydama Joniškio rajono svarbesnes kultūros vietas, susidraugavo su ,,Ašalia“. Svečių grupės vadovė Rita Kipšaitė džiaugiasi bendryste – ,,visuomet galima vieniems iš kitų pasimokyti, o bendravimas atsiskleidžia gražiausiais kūrybinių ieškojimų pavyzdžiais“. Joniškietė Vidutė Petraitienė – skaitovė, Šiaulių regioninės televizijos nominacijos ,,Moteris Saulė“ nominantė. Ką bebūtų galima pridurti prie tokio titulo, kai scenoje Jos žodžiai širdimi liejasi?

Šiuo metu dainuojamos ir P. Širvio bei kitų lietuvių poetų dainos, keletas romansų iš prof. P. Kavaliausko dainų ir romansų rinkinio ,,Mano meilės užteks..“. Dainuojamos ir jausmingos dainos  B. Gaučienės bei D. Teišerskytės eilėraščių žodžiams. Nepamirštami ir senieji lietuviški romansai- baladės: ,,Aplink vosilkų pulkai“, ,,Tenai Babrungo pakrantės tylios“, „Liūdnas romansas“ ir kiti... A. Vasiliausko ir J. Cechanovičiaus pavardės ,,Juodosios rožės“ koncertuose taip pat dažnai minimos.

Po paskutinės jubiliejinio koncerto dainos žiūrovai ploja atsistoję. Žiūrovus jaudina jausmingi romansų žodžiai, seni prisiminimai. Ansamblietė  Danutė Ramanauskienė paatvirauja – tokiomis akimirkomis dvasinis ryšys suvienija dabarčiai ir ateičiai.

Renate ir Reinhold  Redweiks – tarp garbingiausių ir ištikimiausių  renginio žiūrovų. Jie į koncertą atvyko iš Brėmeno (Vokietijos). Suprantama, gerbiami svečiai negaili pagyrimo žodžių abiems šio vakaro kolektyvams. Renginio vedėjas svečiams įteikia po rožę...

Sveikinimai netyla. Skamba Vilniaus mokytojų namų direktorės Zitos Zenobijos Žepnickienės sveikinimas, kurį perskaitė Ramunė Butkutė – tikroji ansamblio globotoja.

Sveikinimų sulaukta ir iš Vilniaus mero Remigijaus Šimašiaus padėjėjos Editos Tamašiūnaitės už neblėstančią kūrybinę energiją ir kultūros sklaidą Vilniaus mieste.

Jubiliejinis tortas, lyg didžiulė puokštė, puošė šventinį stalą...

 

Atgal