VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Kultūra, menas

2023.03.13. B R Ū K Š T E L Ė J I M A I. Iš rengiamos spaudai naujos Jono Laurinavičiaus aforizmų knygos

Jonas Laurinavičius

 

 

Skubos amžiuje neįkainojama vertybė yra  stabtelėjimai.

*

Atidėk senatvę rytdienai.

*

Tėvas irgi buvo geras tinginys – jis tingėjo sūnui netgi kiaušinį nulupti.

*

Šeiminis apsipirkimas: žmonai glėbys pirkinių, o vyrui nerado nieko tinkamo...

*

Jaunystė tęsiasi tol, kol įveiki barjerus nebijodamas pargriūti.

*

Gimimo dienos proga  padarė sūnui tikrą siurprizą: jis tikėjosi gauti dovanų automobilį, o gavo kaklaraištį.

*

Vergų be vergvaldžių nebūna.

*

Jeigu ne visa esybe atsidavęs tėvynei, tai tu esi jai skolingas.

*

Vaikai neturėtų teisti tėvų, nes ir tėvai turi teisę klysti.

*

Į žmonos priekaištus, kad jam pirmiausia rūpi ne ji, o krepšinis, vyras patikslino: antroje vietoje jam... futbolas!

*

Žuvis genda nuo galvos, žmogus nuo karališko gyvenimo.

*

Tuščiame aruode spąstai pelėms nestatomi.

*

Nuolat skundžiasi gyvenimu. Gal nežino, kad gyvenimas nekenčia skundikų?!

*

Vaikystės svajonės buvo ypač šviesios, bet jos, deja, neišsipildė: svajojo, kad nieko nereikės dirbti!

*

Gyvenimo universitetuose egzaminai neperlaikomi.

*

Nuo senatvės nepabėgsi, nes greit kojos paskausta.

*

Alga kišenėje išjudina ir namisėdą vyrą susitikti su draugais.

*

Kai kalbi pats su savimi, kalbos tekstą nebūtina pasirašyti.

*

Prie pragaro vartų sargybinių nereikia: jie visiems atviri.

*

Vyrui galvą gali skaudėti ir dėl to, kad žmona paryčiui jį sutiko su kočėlu.

*

Kad ir koks geras būtumei vergvaldys, vergai vis vien sukils.

*

Žino, kur jo pinigai, tik nežino, kur žmona paslėpė savo piniginę.

*

Akys kalba be žodžių.

*

Kai viskas blogai, į galvą topteli gera mintis: o juk galėjo būti dar blogiau!

*

Džiugu, kad gyvename jau pakankamai išsivysčiusioje civilizacijoje, bet gaila, kad dar nepakankamai civilizuotoje.

*

Jaunystė greit praeina, tačiau kaip gerai, jei dar ilgai išsilaiko jos simptomai.

*

Iš visų keturkojų – tinginiui labiausiai patinka lova.

*

Senmergė: „Būčiau tekėjusi, kad ir už paties velnio, betgi su  artimu giminaičiu tuoktis negalima!“

*

Dieve, atleisk, kad jis rašo eilėraščius: juk jis nesupranta, ką daro.

*

Rupūs miltai, kokia meilė karti, kai jau apkarsta!

*

Klysti žmogiška, jei manai, kad esi neklystantis.

*

Asilas, blykstelėjęs išmintimi, atrodytų nenormaliai.

*

Ramentai ne kliūtis žengti koja kojon su gyvenimu.

*

Balta varna netapsi, jei esi bespalvė.

*

Turiu marias darbų! Bet gal tos marios tik ligi kelių?

*

Jei triukšmingų kaimynų bute tylu, tai ar negali būti, kad jie dabar pasiklauso jūsų?

*

Gyvenimo druskos parduotuvių  lentynose nebūna.

*

Ir prie nemylimo galima priprasti, bet ne pamilti.

*

Toks pažeidžiamas vyras – vos ištarė žmona, kad ji nė per žingsnį  nuo jo niekad nesitrauks, -ir jis gailiai pravirko.

*

Klaida klaidai nelygu: musės klaidų dramblys nepastebi.

*

Susitiko bendradarbę, kuri žadėjo eiti į grožio saloną, bet jis taip ir  nesuvokė, ar ji jau buvo, ar dar ne...

*

Normaliai gyveno, nes gyveno nei pagal įstatymus, nei pagal sąžinę, o pagal situaciją...

*

Klauso dietologų: savo vakarienę atiduoda priešui – stiklinę vandens...

*

Eini per senatvę – kaip per minų lauką, nes nežinai, kada likimas tau koją pakiš.

*

Kur du plikiai, ten pirmenybė teikiama tam, katro galva didesnė.

*

Nebūna, kad užmirštume draugus, kurie mums skolingi.

*

Nė vienas kolekcininkas negali pasigirti, kad iš restoranų, viešbučių surinkta jo šaukštų, šaukštelių, peilių kolekcija yra vienintelė šalyje.

*

Po daugelio daugelio metų susitiko jiedu: ji, buvusi grožio karalaitė, jis, buvęs princas ant balto žirgo... Ir atsitiko stebuklas – jiedu viens kito nepažino...

*

Mokytis niekad nevėlu. Bet kam tai begalviui reikalinga?!

*

Kur susiduria dvi tiesos, ten, jeigu nėra saugiklio, griaudžia sprogimas.

*

Prezidentų lagaminėliuose tūno beprotybė.

*

Būtų normaliai gyvenęs, betgi pražudė pagunda dar geriau gyventi...

*

Aludė: čia pinigai konvertuojami į alaus gurkšnius.

*

Kai blaivia galva įninki analizuoti tikrovę, tai kitąsyk nieko daugiau nebenori, o tik nusigert!

*

Šiurpas apima: juk ir vėl, kaip sovietmečiu, tribūnose mums žada šviesų rytojų!

*

Bliamba, kaip gražiai skamba lietuviškos dainos!

*

Televizoriais vaikų neišauklėjom. Reikia bandyti naujaip – išmaniaisiais telefonais...

*

Kur susirenka vien protingi, ten gresia pavojus išprotėti.

*

Pasilenki grybaudamas – galva sukasi, pakeli akis riešutaudamas – vėl tas pat. Belieka viena išeitis – eiti nosies tiesumu.

*

Mergelės ašaros: princas ant balto žirgo pasirodė esąs muliažas.

*

Žmogus taip keičia aplinką, kad darosi problema, kaip jam pačiam prie jos prisitaikyti.

*

Ar tik kažko neįžvelgėte, jei jums atrodo, kad jūsų būsimoji žmona – super?!

*

Kaip lengva paslysti ten, kur reikalai eina lyg sviestu patepta...

*

Pirmoji nesėkmė: išėjo iš namų laimės ieškoti, pamiršęs kelionmaišin duonos pasiimti...

*

Jei spendi spąstus, tai būk atsargus, kad netaptumei masalu.

*

Sėkmės gradacija: kiekviena pasiekta  viršūnė – tai tik eilinė pakopa toliau kylant.

*

Darboholikas: „Visos dienos – kaip šventė, kai visos dienos – darbo dienos“.

*

Nepametęs galvos taip ir pasensi nesuradęs pačios.

*

Girtuoklis neturi kitų dievų,  išskyrus savo vienatinį Bakchą.

*

Suserga ir sveikas protas.

*

Laikas – pinigai, bet numizmatai jų nekolekcionuoja.

*

Nieko neėmė į galvą, o tik į kišenę.

*

Jaunystė greit prabėga, bet ir senatvė vietoje netūpčioja.

*

Nemanykime, kad nuogas karalius neturi ką parodyti publikai.

*

Vyriškas solidarumas: žmona per naktį apskambino tuziną vyro artimiausių draugų – ir visi neslėpė, kad pas juos vyras dar tebemiega.

*

Be alternatyvos: kur dviese, ten bendruomenės pavaduotojas nerenkamas. Juo tampama.

*

Ginkluotės turime pakankamai, bet ilgainiui ar liks kam kariauti?

*

Kai netikėtai išvydo žmoną su kažkokiu tipu, jis nepriėjo ir nieko jai nepasakė, nes tuo metu turėjo būti komandiruotėje.

*

Laimės paukštė taip arti – ranka pasiekti, tačiau taip neįvyko – ranka per trumpa.

*

Ar kurortinis gydymas teiktinas sergant tingėjimo liga?

*

Skaniausi pusryčiai būna, kai juos valgai per pietus.

*

Diktatoriams istorijos pamokos neįkandamos.

*

Vergas svetimo prakaitu duonos nepelno.

*

Išsibarsto ir dvasiniai turtai, jeigu jų nesaugai.

*

Ir gyvenimo druska didina kraujospūdį.

*

Kartais moteris gimdo ir nuo svetimo malonumo.

*

Širdies skausmą išduoda iš akių srūvančios ašaros.

*

Tvenkinys niekada nesubanguos kaip jūra.

*

Visaapimanti asmenybė: ir proto bokštas, ir kvailas kaip batų aulas.

*

Įkopęs į viršukalnę, kaip ant delno išvysti prarajas.

*

Perkainuojant vertybes, susidaro krūvos nereikalingų atliekų.

*

Suklumpama ir lygiame kelyje.

*

Prabanga neišmokina taupiai gyventi.

*

Faktus laužant iš juoko ima skaudėti galva.

*

Kai siuntei  po velnių, tai aš supratau, kad siunti mane pas save.

*

Ilgiausiai gyvena tie, kurie greit išmoksta nesenti.

*

Pasiklystama ir ieškant savo kelio...

*

Skraidyti – tai puiku, bet turėti ir kojas netgi arams būtina.

*

Kas anksčiau pabrango: višta ar kiaušinis?

*

Brūkštelėjimus skaityti -  tai lyg žiedlapius skabyti:  patinka – nepatinka, patinka – nepatinka...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atgal