VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

12 17. Skaitytojui - nauja knyga

Lietuvos žurnalistų sąjungos tarybos narys Alfonsas Kairys

„Skiriama Panevėžio mokytojų seminarijos I laidos (1925 m.) 90-mečiui  ir artėjančiam Lietuvos valstybės atkūrimo  100- mečiui“,- rašo tik ką išleistos knygos „Kelias nuo Mokytojų seminarijos iki Panevėžio kolegijos“  sudarytojos Lionė Lapinskienė, Rimanta Pagirienė ir Vilija Raubienė.

Solidžioje studijoje (407 psl.) prikeliama istorija nuo 1872 iki 2016, paminint ir 1727 metus, kai “Nepriklausoimybės a. šiaurinėje dalyje, netoli dabartinių Panevėžio kolegijai priklausančių pastatų, vienuoliai pijorai pastatė bažnyčią, vienuolyną ir mokyklą - Panevėžio kolegiją. <...> 1872 m. tame pačiame pastate atidaryta Panevėžio mokytojų seminarija.“

Knygos viršelis

Susiduriame su čia lietuvių kalbą dėsčiusiu žymiu kalbininku  Jonu Jablonskiu ir seminarijos direktoriumi kalbininku Juozu Balčikoniu, daugeliu čia dirbusių mokytojų, dalykais, kurių buvo mokoma seminarijoje: ypatingas dėmesys skirtas gimtajai lietuvių kalbai. J.Balčikonio nuomone, „vidurinė mokykla turi išmokyti sąmoningai naudotis tuo turtu, kurį vaikai atsineša į mokyklą iš namų... Būtina, kad ir kitų dalykų mokytojai išlaikytų lietuvių kalbos egzaminą ar išeitų kokius vasarą organizuojamus kursus; reikia uždrausti vartoti vadovėlius, parašytus bjauria kalba, nes ,,kalba yra visų mokslų raktas“.

Šiltai apie buvusį istorijos ir psichologijos mokytoją Melchiorą Račkauską rašo Konstancija Banionienė, Laima Lapėnienė - apie muzikos ir dainavimo mokytoją, choro vadovą bei vargonininką Juozą Rajecką, Liudvika Knizikevičienė - apie seminarijos gydytoją Kazimierą Slieką.  Sąrašą galima būtų tęst itr tęsti. Parašytame atgyja gyvos asmenybės, išėjusios  Anapilin ir gerų žmonių (kn. sudarytojų Lionės Lapinskienės, Rimantos Pagirienės ir Vilijos Raubienės) kruopštaus ir ilgo  darbo dėka grąžintos iš Jojo.

Knyga gausiai iliustruota nuotraukomis: vien skyriuje ,,Faktai, įvykiai, ir įamžintos akimirkos“ spausdinamos 58, o beveik kiekvieną straipsnį lydi  bent po vieną nuotrauką, o straipsnių  - net 43.  

Rėmėjų sąrašas - Panevėžio kolegija, Panevėžio miesto savivaldybė, Panevėžio rajono savivaldybė, Lietuvių kalbos draugija, Lietuvių kalbos draugijos Panevėžio skyrius, Rasa Urbonaitė-Juknevičienė, Gintaras Urbonas ir Gediminas Urbonas...- lyg sakyte sako, kad ši knyga, anot F.Bekono, - „minties laivas, plaukiojantis laiko bangomis ir rūpestingai gabenantis savo brangų krovinį iš kartos į kartą“.

Atgal