VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

08.01. Pienių festivalis Skapiškyje

Dr. Aldona Vasiliauskienė

Gegužės mėnesį Skapiškyje (Kupiškio r.) širmuliuoja teatralai. Šįmet gegužės 26–28 dienomis čia vyko jau XXI pienių festivalis ir aštuntoji senjorų teatrų šventė „Pienės pūkas“. Senjorų pasirodymus paįvairino jaunimo ir vaikų spektakliai, aktorių Ferdinando Jakšio ir  Vlado Bagdono kūrybos vakarai, aktorės Birutės Mar monospektaklis, režisierės Inesos Kurklietytės dokumentinis filmas „Gražuolės Piplytės“.

Pirmoji festivalio diena

„Pienių“  festivalis pradėtas kūrybos vakaru, skirtu aktoriaus  Ferdinando Jakšio 80-mečiui.  Renginį vedė Skapiškio aktorė Jurgita Pakalnytė. Apie  jubiliatą aktorių F. Jakšį kalbėjo Vilniaus  rokiškėnų klubo „Pragiedruliai“ pirmininkas Algis Narutis. Detalizavo aktoriaus sukurtus darbus, iškėlė monospektaklio apie J. Tumą – Vaižgantą svarbą.

Aktorius F. Jakšys kalbėjo apie ryšius su Skapiškiu, besidriekiančius  jau daugelį metų, dėkojo Vitai  Vadoklytei, gebėjusiai išgarsinti nedidelį miestelį Skapiškį. Prisiminė, kad Skapiškyje, keliant į senąją varpinę varpą, visi buvo susikabinę rankomis – kaip kadaise „Baltijos kelyje“, prisiminė, poetą kunigą Strazdelį, kuriam pirmojo senjorų teatrų festivalio „Pienės pūkas“metu Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčioje buvo atidengtas ir pašventintas bareljefas(skulptorius Leonas Žuklys), o lauke prie bažnyčios durų – paminklinė lenta.

Jubiliatas F. Jakšys, kaip visada, išraiškingai deklamavo Antano Miškinio posmus, skaitė poeto Antano Vienažindžio – Vienužio eiles, nepaliko nuošaly ir J. Tumo Vaižganto.

Intarpuose populiariosios ir klasikinės muzikos kūrinius atliko Jolanta Stumbrienė (sopranas).

Vilniaus kultūros centro studija „Elementorius“  (režisierė Eglė Storpirštienė) su jaunesniais vaikais parengė Ajahn Brahm spektaklį „Pasakojimai apie laimę“, su vyresniais – įvairių poetų, rašytojų, istorikų, žurnalistų ir dainų autorių kūrybą apie Vilnių sujungė į spektaklį „Mano Vilnius“, kurio pabaigoje nepakartojamas epizodas – ekskursijos vadovė atvykusiems svečiams (tikriausiai tai turėtų būti užsieniečiai) pasakoja apie Vilnių. Ne kartą atsitiktinai iš „gidų“  teko išgirsti tokių „perliukų“, kurių neįmanoma ir pakartoti. Įsivaizduoju, kiek teko klausyti ekskursijų ir išsirankioti visas tas nesąmones, kuriams žiūrovai klausė juokdamiesi ir gėdydamiesi...

Aktoriaus Ferdinando Jakšio skaitomi kūriniai visus nuteikė šventiškai. Dešinėje sėdi Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė

Skaito aktorius Ferdinandas Jakšys

Aktorių Ferdinanda Jakšį (dešinėje) ir solistę Jolantą Stumbrienę sveikina ir dėkoja Vita Vadoklytė su nuotraukų aplanku ir Jurgita Pakalnytė (kairėje)

Festivalio atidarymo žodį tarė Kupiškio meras Dainius Bardauskas (viduryje) įteikdamas Vitai Vadoklytei  (dešinėje) puokštę rožių; kairėje –  Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė

Kupiškio Kultūros centre. Iš kairės: Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, Kultūros centro direktorė Jolita  Janušonienė ir  LR Seimo narys Raimundas Martinėlis

Artistai iš Latvijos skapiškėnams atvežė didžiulį tortą. Iš kairės: Genovefa Lakšė (Dortane Lakšė), Velentina Deksnė, Vita Vadoklytė, Nijolė Bagdonavičienė

Į festivalį atėjo ilgametis Skapiškio „Stebulės“ artistas – Skapiškio ilgaamžis Jonas Uziela (gimęs 1921 m. ) – viduryje

Po spektaklio. Iš kairės: Kupiškio rajono meras Dainius Bardauskas, dr. Aldona Vasiliauskienė ir  Skapiškio tautodailininkas Bronius Bickus

Iš kairės: Vita Vadoklytė,  Birutė Mar ir Ramūnas Abukevičius

Su straipsnio autore (kairėje) į festivalį atvykę giminaičiai iš Kauno ir Vilniaus

Piliakalnių metams ir semiotiko Juliaus Greimo 100-osioms gimimo metinėms skirtas jungtinis spektaklis „Eglė žalčių karalienė“ (režisierė Neringa Danienė) numatytas ant Kupiškio piliakalnio, dėl gamtinių sąlygų buvo perkeltas į Kupiškio Kultūros centro salę. Šiuo spektakliu  atidarytas XXI „Pienių“ festivalis. 

Antroji festivalio diena

Antroji festivalio diena prasidėjo žemiečio tautodailininko Kęstučio Virgilijaus Henriko Vaičiūno  tapybos darbų parodos „Praeitis ir dabartis“ pristatymas.

Vietoj negalėjusių atvykti karių kūrėjų, neplanuotą spektaklį „Lietuvybės lopšys“ suvaidino Skapiškio „Stebulė“

Pristatydama  žiūrovams Vilniaus kultūros centro senjorų teatrą,  Augustino Griciaus spektaklį „Palanga“ Vita Vadoklytė priminė, kad jo režisierė Nijolė Baužytė dokumentinių filmų cikle „Mūsų miesteliai“ nepaliko nuošaly ir Skapiškio. N. Baužytė prieš spektaklį, dėkojo Vitai už jos energiją, sumanumą ir  kalbėjo, kad kol bus bent vienas žiūrovas, „Pienių“ festivalis gyvuos. Režisierė N. Baužytė linkėjo, kad tų žiūrovų būtų ilgai.

Įdomų spektaklį atvežė artistai iš Latvijos. Gaigalavos senjorų teatras „Optimistai“ Džono Pristlio pjesės motyvais pastatė spektaklį „Būna ir taip“ (režisierė Ilze Vugule). Su spektaklio turiniu lietuvių kalba supažindino  Genovefa  Laškė. Ji kuria poeziją ir pasirašinėja Dortane Lakše  slapyvardžiu.

Aktoriaus Vlado Bagdono kūrybos vakare buvo pristatyta kompaktinė plokštelė „Likusiems būti“.

Dienos renginys užbaigtas šilutiškių studentų kantri muzikos grupės „Karčemėlė“, prie kurios  gražiai pritapo Lietuvoje gyvenantis kantri muzikos gerbėjas ir atlikėjas Paul Cataldo (JAV), vakaru.

Trečioji festivalio diena

Ji pradėta Rokiškio liaudies teatro Vytauto Bičiūno spektakliu „Varnalėšos“  (režisierius Eligijus Daugnora). Būtent pagal šią pjesę sukurtas spektaklis 2005 metai Skapiškio teatrui „Stebulė“ atskraidino aukščiausią Lietuvos mėgėjų teatrų  apdovanojimą – aukso paukštę.

Itin daug žiūrovų sutraukė Skapiškio teatras „Stebulė“ su atstatytu prieš dvidešimt metų sukurtu spektakliu Kazimiero Čiplio – Vijūno „Bobutės susipyko“ (režisierė Vita Vadoklytė). Spektaklis buvo sakirtas kunigo dramaturgo K. Čiplio-Vijūno 120-osioms gimimo metinėms.

Daug gerbėjų, buvusių klasės draugų, pažįstamų sulaukė iš Subačiaus kilusi Jurbarko Konstantino Glinskio teatro režsierė Danutė Budrytė – Samienė, į Skapiškį atvežusi Juozo Petrulio spektaklį  „Prieš srovę“, skirtą kunigui, poetui Antanui Strazdui.

 Kadangi Inesa Kurklietytė negalėjo dalyvauti dokumentinio filmo „Gražuolės Piplytės“ pristatyme – peržiūroje, apie filmą, kūrimo aplinkybes, trukdžius ir jo svarbą papasakojo režisierės vyras  aktorius ir režisierius Ramūnas Abukevičius. Paaiškėjo, jog jis su Inesa Kurklietyte susipažino Skapiškyje per „Pienių“ festivalį.

Paskutinis festivalio spektaklis: Lietuvos nacionalinio dramos teatro aktorės Birutės Mar monospektaklis dienoraščių motyvais „Tremties atmintys“. B. Mar senelis, mamos tėvas Klemas Vaičiūnas, buvo Šimonių mokyklos direktorius, 17 metų mokytojavo kitose Kupiškio r. mokyklose. Jo šeima iš Šimonių buvo ištremta. Tad remiantis Sibiro dienoraščiais ir buvo sukurtas jaudinantis spektaklis.

Festivalio uždaryme daug gražių šiltų žodžių ir palinkėjimų Vitai Vadoklytei išsakė Kupiškio Kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius kiti atstovai. Viso festivalio eigą apžvelgė bei detalizavo aktorius Ramūnas Abukevičius.

Žurnalistė Banguolė Aleknienė – Andrijauskė „Kupiškėnų mintyse“ (gegužės 30 d.) straipsnyje „Pienės pūkas“ – džiaugsmai ir apgailestavimai“ rašė: „Skapiškio mėgėjų teatro „Stebulė“  režisierė Vita Vadoklytė daug laiko ir širdies įdeda rengdamasi „Pienių“ festivaliams“.

Per 3 dienas sulaukta per 300 žiūrovų, gaila, kad ne itin daug buvo kupiškėnų. Festivalį finansavo Lietuvos kultūros taryba  ir Kultūros ministerija, daug padėjo rajono ūkininkai.

Vita dėkinga, kad Skapiškio teatro žmonės savanoriavo per visus renginius,  prisidėjo prie festivalio organizacinių reikalų: virė žuvienę per festivalio atidarymą Kupiškyje, teatrinę sriubą Skapiškyje, globojo visus svečius.

Valstybės šimtmečiui skirtas „Pienių“ festivalis tikimasi Skapiškyje įvyks  2018 metais.

Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės archyvo

 

 

Atgal