VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

06.27. Patvirtinta Lietuvos kultūros politikos strategija

Vyriausybė patvirtino kultūros ministro Mindaugo Kvietkausko vadovaujamos darbo grupės parengtą Lietuvos kultūros politikos strategiją.

Strategijoje iškeliamos svarbiausios dabartinės Lietuvos kultūros sektoriaus problemos, iššūkiai, sisteminiai poreikiai, užduotys ir reikalingi pokyčiai iki 2030 m. siekiant įtraukia kultūra prisidėti prie darnios visuomenės ir gerovės kūrimo. Susitelkiama į tokias nuostatas, kurios horizontaliai veiktų įvairias kultūros sritis, tad galėtų sukurti didžiausią pozityvų efektą.

„Kultūros politikos strategija parengta siekiant užtikrinti reikšmingą kultūros indėlį kuriant darnią Lietuvos visuomenę. Šis dokumentas remiasi nuostata, kad kultūra yra lemiamas nacionalinės pažangos, asmens ir bendruomenės savivertės, įvairių kūrybingumo formų bei inovacijų veiksnys. Be kultūros veiksnio neįmanoma šiuolaikiška politinės demokratijos raida, ekonominis augimas, socialinė darna ir visavertis kiekvieno Lietuvos piliečio gyvenimas“, – teigė kultūros ministras Mindaugas Kvietkauskas.

Pasak ministro, tobulinant strategijos projektą taip pat akcentuota nacionalinių investicijų į reikšmingiausių kultūros vertybių išsaugojimą ir kultūros paveldo objektų įveiklinimą, kultūros sklaidos užsienyje ir plėtros regionuose, mecenatystės skatinimo svarba.

Strategijoje pažymima, kad kūrėjų ir kultūros darbuotojų gabumai ir profesionalumas turi būti vertinami kaip kapitalas, sudarantis palankesnes sąlygas talentams realizuotis, siekti kultūros ir meno kūrėjams deramo atlygio ir įvertinimo. Taip pat nurodoma, kad kultūros darbuotojų atlyginimai turėtų nuosekliai augti, vadovaujantis teisės aktuose nustatytais viešojo sektoriaus darbuotojų atlyginimų didinimo principais.

Lietuvos kultūros politikos strategija nubrėžia tris kryptis: pirma, subalansuota ir integrali kultūros politika, antra, kūrybinga asmenybė ir stiprios tapatybės visuomenė ir, trečia, vertę kurianti kultūra.

Kultūros ministro vadovaujama darbo grupė dėl Lietuvos kultūros politikos strategijos tobulinimo konsultavosi su įvairių kultūros sričių atstovais. Susitikimuose su kultūros paveldo specialistais, bibliotekininkais ir muziejininkais, teatrų ir koncertinių įstaigų, savivaldybių kultūros įstaigų ir kultūros centrų atstovais buvo diskutuojama ir ieškoma susitarimo, kaip detalizuoti strategijos kryptis. Kultūros politikos strategijos projektas apsvarstytas Kultūros ministerijos kolegijos ir Lietuvos kultūros ir meno tarybos posėdžiuose, jis taip pat buvo pateiktas visuomenei susipažinti.

 

 

Atgal