VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Kultūra

05 11. Rengiantis „Pienių vyno“mėgėjų teatrų festivaliui

Dr. Aldona Vasiliauskienė 

Kupiškio kultūros centro Skapiškio kultūros namų režisierė Vita Vadoklytė 1990 m. pabaigoje atvykusi į Skapiškį itin greitai (1991 m.) gebėjo suburti suaugusiųjų, kiek vėliau (1992 m.) –vaikų ir jaunimo teatro grupes. 2004 m. suaugusiųjų teatras „Stebulė“buvo apdovanotas „Aukso paukšte“. Tai buvo pirmas toks apdovanojimas Kupiškio rajone. 2010 m. „Aukso paukštė“įteikta kitam Skapiškio liaudies (mėgėjų) teatrui. Jį gavo vaikų ir jaunimo liaudies teatras „Ku–kū“(nominuotas 2009 m.). Ši antroji „Aukso paukštė“liudija, kad ir maži miesteliai, turėdami nuoširdžiai dirbančias, energingas, pasiaukojančias asmenybes, gali plačiai išgarsinti ir keisti požiūrį į taip dažnai neigiamai vertinamą kaimą (Plačiau apie šiuos apdovanojimus rašyta 2010 m. kovo 31 d. „Lietuvos aide“).

Prieš liaudies teatrų festivalį „Pienių vynas" Skapiškyje apsilankęs prof. Alfonsas Motuza, mielai bendravo su žinoma Skapiškio bažnyčios choro giesmininke Aldona Kytriene. Nuotraukos iš asmeninio dr. Aldonos Vasiliauskienės albumo


„Pienių..."liaudies teatrų festivaliai Skapiškyje
1997 m. režisierė Vita Vadoklytė Skapiškyje suorganizavo Šiaurės Baltijos šalių tarptautinį festivalį, kurį pavadino „Pienių vynu“, vėliau atsirado ir vaikų teatrų festivalis „Pienių medus“. 2008 m. suorganizuotas teatrų festivalis pavadintas „Pienių pūkas“. Kasmet vis kitu pavadinimu („Pienių medus“, „Pienių vynas“, „Pienių pūkas“) vykstantys mėgėjų teatrų festivaliai pritraukia ir profesionalų. Į šiuos festivalius suvažiuoja ne tik po Lietuvą išsibarstę skapiškėnai, bet ir daug svečių...
Kas metai organizuojamas mėgėjų teatrų festivalis skirtas istorinio įvykio, asmenybės paminėjimui ar turi kokią tai kitą konkrečią temą.
2012 m. gegužės 26–27 d. vyksiantis „Pienių vyno“festivalis, skirtas Maironio (Jono Mačiulio, 1862 10 21–1891–1932 06 28) pagerbimui, minint jo gimimo 150-ąsias metines. Skapiškis –vienintelė vieta Kupiškio dekanate, užfiksuota poeto kūryboje: 1895 m. leidinyje „Pavasario balsai“išspausdintas eilėraštis „Užkeiktas Skapiškio varpas“, apie ežere nuskendusį varpą.
Skapiškyje dirbę dvasininkai
Pastebėtina, kad 1870–1897 m. Skapiškyje klebonavo Vincentas Kurtynskis (1839 09 08–1861(1863)–1897 09 23), jam talkino vikarai po pora metų dirbę: 1884–1886 m. Juozas Vileišis (18?–1884–1886) ir 1886–1888 m. Adomas Jusis (1860–1886–1935 12 30), vėliau –1895–1906 m. – Leonas Augutis (1868–1894–?). Reikia manyti, kad lankydamasis Skapiškyje, su minėtais kunigais Maironis bendravo. Žmonėse išlikę pasakojimų, kad Maironis lankęs Skapiškyje ir 1919–1925 m. čia klebonavusį Mykolą Andriejų Prijalgauską (1866–1889–1925 08 28)...
Koplytstulpis Maironiui
Šventės atidarymui iš anksto ruošiamasi. Tautodailininkas Bronius Bickus, kurio darbais grožimasi miestelyje atlieka paskutiniuosius kūrybinius darbus prie Maironiui skirto koplytstulpio. Dera pažymėti, kad niekadėjams pavogus Skapiškio Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčios fasado nišose stovėjusias šventųjų apaštalų Petro ir Povilo skulptūras, jas atkūrė tautodailininkas Bronius Bickus...
„Pienių vyno“festivalio organizatoriai: Kupiškio rajono Kultūros ir Švietimo skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Kupiškio kultūros centro direktorius Rapolas Lukoševičius, režisierė Vita Vadoklytė, Skapiškio seniūnas Valdas Juškevičius, Skapiškio Kultūros namų direktorius Valdas Bačanskas, Skapiškio pagrindinės mokyklos direktorė Birutė Zaborskienė ir kiti susitikimuose aptaria ir detalizuoja renginio programą.
Parodos
Festivalio programą praplės numatytos parodos: fotografijų paroda „Povilui Zulonui –100“bei „Pažintis su Ukrainos kultūra“(stendinė paroda: Ukrainos meno albumai, ikonos, tautodailė ir kt.). Pastarosios parodos atidaryme dalyvaus ne tik Vilniaus ukrainiečiai, bet ir iš Ukrainos atvykę svečiai, muzikinius numerius lietuvių ir ukrainiečių kalbomis atliks Jonavos ligoninės vyr. gydytojo ukrainiečio Ivano Dorošo sukurta Jonavos ligoninės muzikos kapela „Jonė“ir Kietaviškio kaimo kapela „Volungė“, kurioms ir vadovauja Ivanas Dorošas.
Šventės kulminacija –„Skapiškio gaudžia varpai...“
Sekmadienio programa „Skapiškio gaudžia varpai...“skirta vien Maironiui, kuriam dedikaciją –literatūrinę –meninę kompoziciją „Ant aukuro širdį nešiau“atliks aktoriai Virginija Kochanskytė, Petras Venslovas, dainininkė Rita Preikšaitė ir pianistė Rūta Blaškytė. Numatyta mokinių kūrybos darbų „Maironio gyvenimo takais Aukštaitijoje“pristatymas. Jungtinis poetinis muzikinis spektaklis „Skapiškyje gaudžia varpai“, sukurtas pagal Maironio poeziją ir balades, sujungs visas į „Pienės vyno“festivalį atvykusias mėgėjų ir profesionalų teatrų grupes.
Renginys Skapiškyje, tai dar viena graži dvasininkui ir tautos poetui Maironiui skirta šventė, jo vardo pagerbimui paskelbtuose Maironio metuose.
Visi, galintys atvykti, nuoširdžiai kviečiami ir laukiami.
 

Atgal