VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D..

Į pradžią

2023.02.04.Pavergtųjų šalių balsu

Romas A. Vorevičius

Ne vieną šimtmetį skaičiuoja Rusijos imperija.

Rusija, keisdama savo pavadinimus, iš esmės iki šiol išlieka imperinių užmačių įgyvendintoja ir savo kėslais buvo ir  yra pragaištinga daugeliui tautų...

Dar nesukurta istorijos skaičiuoklė, nežinomas  toks  katalogas,  kuris suskaičiuotų kiekvieną Rusijos užgrobtą šeimą, žemės metrą, kilometrą, pavergtą tautą ir tautelę. Jų yra ganėtinai daugiau, nei mes žinome, nei prisimename ar galėtume išvardinti. Sunku besuprasti asimiliuotas šalis, kurios nebeprisimena savo ištakų ir prigimtinių teisių, tapatumo. Daugelis užgrobtų, prijungtų tautų negrįžtamai išnyko netekusios bet kokio savo identiteto. Daugelis šalių pavydi Baltijos šalims, kurioms ne vieną kartą teko išgyventi Rusijos keliamą lietuvių, Lietuvoje gyvenančių tautų naikinimo epochą. Baltijos šalims pavyko neišsigąsti daugelį kartų didesnio ir galingesnio kaimyno žudikiškos, jėga ir krauju grindžiamos politikos. Pavyko nugalėti. Pavyko pakilti laisvės skrydžiui.

Nuotraukoje matome du vyriškius. Vilniuje, prie  Gedimino paminklo, protestuoja ,,Laisvų tautų lygos“ (oficialiai neregistr.) atstovai. Laisvų tautų lyga apjungia įvairius Rusijos regionų judėjimus, pasisakančius už Rusijos federacijos skilimą, laisvės siekiančių šalių atkūrimą ir sukūrimą.   Šie protestuotojai čia, Europoje, pasak jų,  vienijasi  su Rusijos  pavergtomis tautomis. Jie taip pat  atstovauja ir Baškirijos nacionaliniam politiniam centrui.

Su plakatu rankose Ruslan Salavatovič Gabbasov. Plakate anglų k. rašoma ,,GET DOWN THE EMPIERE OF EVIL!“ (vert. „Nuverskime šėtono imperiją“).

R. S. Gabbasov savo tėvynėje, Baškirijoje, kuri yra Rusijos federacijos sudėtyje, kovojo už baškirų teises - baškirų kalbos ir kultūros teises, tradicijų išsaugojimą. R. S. Gabbasov  yra vienas Baškirijos visuomeninės organizacijos ,,Baškort“ kūrėjų, kurių nariai yra nuolat persekiojami, pati organizacija panaikinta...  Nuo 2021 m. šis politinis pabėgėlis  gyvena Lietuvoje, 2022 m. su šeima  gavo politinį prieglobstį. Prieš pabėgdamas iš Baškirijos R. S. Gabbasov bandė įsikurti Turkijoje, tačiau jis mano, kad ši šalis nedemokratiška, gali išduoti, grąžinti politinius pabėgėlius Rusijai. Pačioje Turkijoje pabėgėlių apstu, pastaraisiais metais jie plūsta iš Sirijos.

Nuotraukoje su vėliava   Mike Ingram. Jis atstovauja Ingermanlandijos regioniniam judėjimui (oficialiai neregistr).  Mike Ingram šiuo metu gyvena Vilniuje, mūsų šalyje turi laikiną leidimą gyventi.Artimiausiu laikuapie Ingermanlandiją skaitykite laikraštyje ,,Lietuvos aidas“.

Tądien, sausio 28 dieną, analoginė protesto akcija vyko ir Filadelfijoje (JAV).

(informaciją apie minimas organizacijas pateikė minimi protesto akcijos dalyviai, red. past.)

Atgal