VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Į pradžią

08 24. Dvi vėliavos – viena Lietuva

Antanas Kavaliauskas

Pastaruoju metu kilo diskusija dėl to, ar lietuviams reikalinga vadinamoji istorinė vėliava su Vyčiu. Prieš ją pasisakė ir Pasaulio Lietuvių Bendruomenė (PLB). Atseit, ji niekam nereikalinga, nes niekas pasaulyje dviejų valstybinių vėliavų neturi. Taip, tai tiesa, tačiau kodėl mes turime visą laiką žvilgčioti į kitus? Ar ne per daug to visko, kas svetima, kopijavimo? Jeigu kokie amerikiečiai ar britai, kurių šalyse gyvena užsienio lietuviai, dviejų vėliavų neturi, tai kuo dėti čia mes? Juk daug šalių turi kitokio formato vėliavas, nekaip tie patys amerikiečiai ar britai, ir tai suprantama. Kodėl norima visoms šalims pritaikyti vieną standartą kaip kokį ankstesnį GOSTą, visus suniveliuoti pagal vieną kurpalį? Tokiu atveju, tegul amerikiečiai ir britai pereina prie kilogramų ir kilometrų, arba atvirkščiai, mes pereinam prie svarų ir mylių.
   Drąsiai galime turėti dvi valstybines vėliavas. Niekas to mums neuždraus! Galime ir abi kartu išsikelti ant atskirų stiebų arba kelti vieną savaitę ar mėnesį vieną, kitą – kitą. Tai kas, kad kitos tautos tiek vėliavų neturi. Mums visai nebūtina į jas lygiuotis. Ir ne vien vėliavas turim dvi. Turim ir dvi bendrines kalbas. Vieną, paremtą suvalkiečių tarme, kitą, tebesikuriančią, - žemaičių. Turime ir du himnus. Vieną, oficialų, V. Kudirkos „Tautišką giesmę“, kitą, neoficialų, Maironio „Lietuva brangi“. Antrasis giedamas visuose didesniuose renginiuose. Ko dėl šių ir kitų faktų neprotestuoja PLB?

Esame ypatinga tauta. Ypatinga, bet ne aukštesnė už kitas. Juk būtent mes per tūkstanmečius išsaugojome savo kalbą, beveik nepakitusią nuo indoeuropiečių prokalbės, ir vien dėl to galime reikalauti įrašyti savo kalbą į UNESCO saugotinų reiškinių sąrašą.

   Apie PLB. Lietuva jau daugiau kaip 20 metų nepriklausoma, o užsienio lietuviai į Tėvynę dar grįžta nenoriai. Nemanau, kad į PLB susitikimus suvažiuotų kokie skurdžiai. Kodėl negrįžtate? Jūsų turtai labai reikalingi vargstančiai Lietuvai. Sugrįžę galėtute čia įsteigti savo verslus ir taip padėtute visai Lietuvai išlipti iš ekonominės duobės. Dabar gi sprendžiate apie Lietuvos politiką, nieko gero jai materialiai nepadarę. Reikalingi ir užsienio lietuviai - visuomenininkai, galintys padėti kovoje su likusia sovietine nomenklatūra ir naujai atsirandančiais pseudopatriotais, temylinčiais savo kišenę. Deja, jums patogiau sėdėti užsieniuose ir vaizduoti didelius lietuvius. Kad ir vėliavų klausimu.

Atgal