VALSTYBĖS LAIKRAŠTIS. ĮSTEIGĖ DR. J.BASANAVIČIUS 1917 M. VASARIO 28 D.

Parama, labdara

08 05. ES paramos sulauks Pažaislio vienuolynas ir kiti su popiežiaus Jono Pauliaus viešnage Kaune susiję objektai

Trys į Jono Pauliaus II piligrimų kelio programą įtraukti Kauno miesto objektai (Arkikatedra bazilika, Kristaus Prisikėlimo bažnyčia ir Pažaislio vienuolyno ansamblis) bus tvarkomi, panaudojant Europos Sąjungos 2014-2022 m. finansavimo etapo struktūrinių fondų paramą.
"Džiugu, jog ši Vyriausybė pratęsė išties reikšmingą Šv. Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo programą, į kurią pakliūna trys svarbūs Kauno miesto objektai. Kartu su Vyriausybe, Kultūros paveldo departamentu ir Kauno arkivyskupijos kurija dėsime visas pastangas, kad šie objektai būtų iki galo sutvarkyti bei pritaikyti visuomenės poreikiams", - teigė Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas.
Vykdant Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo programą, Pažaislio vienuolyno ansamblyje planuojama parengti Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios stogų, išorės ir vidaus, ansamblio tvorų tvarkybos darbų projektus ir juos įgyvendinti. Taip pat ketinama sutvarkyti ir pritaikyti turizmui bei rekreacijai šalia vienuolyno esančią erdvią teritoriją.
Pirmojo programos etapo (2014-2017 m.) metu Kauno Šv. Apaštalų Petro ir Povilo arkikatedroje bazilikoje bus atlikti stogo, išorės ir vidaus tvarkybos darbai. Antruoju etapu (2018-2022 m.) bus tvarkomi vargonai. Kauno Kristaus Prisikėlimo bažnyčioje planuojama atnaujinti vitražus bei įrengti automobilių stovėjimo aikštelę ir viešuosius tualetus.
Kaip teigiama Kauno miesto savivaldybės pranešime, kartu su Kauno Šv. Kryžiaus (Karmelitų), Kauno seserų Benediktinių vienuolynu, Kauno Šv. arkangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčia Kauno savivaldybė šįmet įsteigė viešąsias įstaigas. Siekiama atnaujinti sakralias vietas, pritraukiant europinių fondų paramą bei jas kompleksiškai pritaikant turizmo, kultūrinėms ir dvasinėms reikmėms. Šią vasarą taip pat bus užbaigti aplink Kristaus Prisikėlimo bažnyčią esančios 3,4 tūkst. kv. m ploto aikštės tvarkymo darbai.
Net 14 žymių vietų, kuriose lankėsi Lietuvoje 1993 metais viešėjęs popiežius Jonas Paulius II, arba kurios vienaip ar kitaip susijusios su jo veikla, įtrauktos Jono Pauliaus II piligrimų kelio kūrimo ir jo objektų išsaugojimo ir pritaikymo turizmo reikmėms 2014-2022 m. programą.
Į Jono Pauliaus II piligrimų kelią taip pat įeina Vilniaus arkikatedra bazilika, Aušros Vartų koplyčia ir Šv. Teresės bažnyčia, Vilniaus Kryžiaus kelias (Vilniaus Kalvarijos), Trakų gotikinė Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia, Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia bei tarp jų esanti teritorija, Kryžių kalnas, Šiaulių katedra, Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis, Marijampolės bazilika ir palaimintojo Jurgio Matulaičio koplyčia jo tėviškėje Lūginėje, Žemaičių Kalvarijos Švč. Mergelės Marijos apsilankymo bazilika ir Kryžiaus kelio koplyčios, Pivašiūnų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia.

Atgal